Använd Chrome-webbläsaren med användarprofiler för roaming

För administratörer som hanterar Chrome-webbläsaren på Windows för ett företag eller en skola.

Du kan låta Microsoft® Windows®-användare i din organisation skapa en enda Chrome Browser-profil och återanvända den på varje dator som de behöver för arbetet eller skolan. Om du vill tillåta roamingprofiler aktiverar du Användarprofiler för roaming för dessa användare.

När en användare loggar in på Windows på en dator i ditt nätverk kopierar Windows information från användarens användarprofil för roaming till deras lokala dator. När de startar Chrome använder Chrome deras roamingprofil för att uppdatera den lokala Chrome-profilen.

En användares roamingprofil innehåller bokmärken, autofylluppgifter, lösenord, viss webbhistorik, webbläsarinställningar och installerade tillägg. De innehåller inte information om cookies, webbsessioner, cachelagrade eller nedladdade filer, data för lokala webbläsarinstanser eller annan tillfällig data.

Innan du börjar

Användning av användarprofiler för roaming förändrar hur användarna kan använda Chrome-webbläsaren. Till exempel kan en användare inte köra Chrome-webbläsarsessioner på två datorer samtidigt. Och de kan inte synkronisera sina profiler med Chrome Sync.

Innan du aktiverar användarprofiler för roaming ska du sätta dig in i alla konsekvenser som anges i Detta ska du säga till användarna.

Aktivera användarprofiler för roaming

Om du vill aktivera alternativet för roamingprofil i webbläsaren Chrome aktiverar du policyn RoamingProfileSupportEnabled

När du aktiverar stöd för roamingprofiler kan dina användare inte använda Chrome Cloud Sync.

Kontrollera om en enhet använder roamingprofiler (valfritt)

Kontrollera om en Windows-dator använder användarprofiler för roaming genom att ange chrome://sync-internals i webbläsarfönstret på datorn. På sidan Om, under Lokal status letar du upp Local Sync Backend Enabled (Lokal synkroniseringsserver aktiverad). Om värdet är True (sant) är användarprofiler för roaming aktiverade. Lokal Backend Path (Lokal serversökväg) visar platsen för filen med roamingprofilen.

Ändra plats för fil för roamingprofil (valfritt)

Information om varje användares roamingprofil lagras i en fil med namnet profile.pb. Som standard finns den här filen i %APPDATA%/Google/Chrome. Filen kan också lagras i %ONEDRIVE%/Google/Chrome genom att ändra platsen för roamingprofilen till OneDrive.

Om du ändrar eller omdirigerar platsen för den här filen måste du vara medveten om eventuella effekter på synkronisering eller samtidiga Chrome-webbläsarsessioner. Se Detta ska du säga till användarna nedan.

Om du vill ange en annan plats för profil.pb ställer du in policyn RoamingProfileLocation. Du kan använda någon av de sökvägsvariabler som stöds.

Obs! Om du ställer in RoamingProfileLocation-policyn ska du inte ställa in varken UserDataDir- eller DiskCacheDir-policyn på samma katalog. Om du gör det kan de lokala profilerna störa profilerna för roaming och förlora fördelarna med funktionen.

Detta ska du säga till användarna

Användning av användarprofiler för roaming kan påverka användarnas upplevelse av Chrome på sätt de inte väntat sig.

Med en stor Chrome-profil

Om en användare har en stor profil med tiotusentals bokmärken, autofylluppgifter eller tillägg kanske Chrome kräver mer minne och körs långsammare.

Med fler än en Chrome-profil

Om en användare har fler än en Chrome-webbläsarprofil kanske inte användarprofiler för roaming fungerar korrekt. Vi rekommenderar att varje användare använder en enda Chrome-webbläsarprofil.

När Chrome mappar en användares profiler till roamingprofiler mappas de i samma ordning som de skapades på varje dator. Om två olika profiler, exempelvis en för jobb och en privat, skapas i olika ordning på olika datorer mappas de inte korrekt.

Skadad fil för användarprofil för roaming

Om användaren av misstag raderar eller skapar filen för användarprofil för roaming, profile.pb, förlorar inte Chrome-webbläsaren lokal Chrome-profildata. Men alla profiländringar som användaren gör efteråt kommer inte synkronisera till roamingprofilen.

Använda SyncDisabled

Om du använder policyn SyncDisabled åsidosätter den RoamingProfileSupportEnabled-policyn. Den lokala Chrome-profilen (i förekommande fall) uppdateras inte från roamingprofilen.

Köra Chrome på flera datorer samtidigt

Om dina användare vet hur de kör Chrome-webbläsarsessioner samtidigt på flera datorer i ditt nätverk kan användarprofiler för roaming orsaka beteenden som de inte kan förvänta sig. Vi rekommenderar att användare aldrig kör samtidiga Chrome-sessioner när de använder användarprofiler för roaming.

Sessioner synkroniseras inte

En användare kanske vill köra Chrome-webbläsare samtidigt på flera datorer i organisationens nätverk. Men om de använder användarprofiler för roaming synkroniseras profiländringar som de gör i en Chrome-session inte med andra sessioner. Vi rekommenderar att aldrig köra samtidiga Chrome-sessioner vid användning av användarprofiler för roaming.

Till exempel kan en användare köra Chrome på dator A och dator B samtidigt. När användaren gör en profiländring på dator A uppdateras roamingprofilen. Men Chrome synkroniserar inte automatiskt ändringen med profilen på dator B. Så om användaren gör en annan ändring av sin profil på dator B uppdateras roamingprofilen med ändringen och den första ändringen skrivs över.

Användarna kanske inte förväntar sig detta beteende. När Chrome körs utan användarprofiler för roaming kan användarna göra profiländringar i en session och se att de synkroniseras med andra sessioner. Men medan RoamingProfileSupportEnabled är aktiverat synkroniserar inte Chrome mellan sessioner.

Omdirigering av mappar förhindrar samtidiga sessioner

Om din organisation använder omdirigering av mappen som innehåller profile.pb kan en användare inte starta en Chrome-session på mer än en dator i taget. Användarprofiler för roaming är beroende av att skapa och låsa en fil av typen profile.pb för varje session. Om du använder omdirigering av mapp för %APPDATA%/Google/Chrome (eller för mappen du angav i RoamingProfileLocation-policyn) försöker varje Chrome-session för användaren att få åtkomst till samma profile.pb-fil. Användaren kan inte starta en andra Chrome-session på en annan dator tills innan de avslutat sessionen på den första datorn.

Relaterade ämnen

Så här fungerar Chrome-policyhanteringen

Chrome-policylista

Synkronisera dina kontoinställningar för att använda Chrome Cloud Sync istället för användarprofiler för roaming

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?