Ben je aan het plannen om weer op kantoor te gaan werken? Bekijk hoe Chrome OS hieraan kan bijdragen.

Lokale en netwerkprinters beheren

Voor beheerde Chrome OS-apparaten.

Chrome-versie 65 en hoger

Als beheerder kun je Common UNIX Printing System-printers (CUPS) gebruiken op de Chrome OS-apparaten van je organisatie. CUPS gebruikt een Internet Printing Protocol (IPP) om af te drukken op lokale en netwerkprinters.

Je kunt een printer toevoegen en opgeven voor iedereen, of voor gebruikers of apparaten in bepaalde groepen of afdelingen.

Opmerking: Gebruikers kunnen de lijst met beheerde printers bekijken door Afdrukkenen danBestemmingen danMeer te selecteren. Ze kunnen dan de juiste printer selecteren en meteen beginnen met afdrukken. Beheerde printers zijn alleen zichtbaar voor gebruikers die proberen af te drukken. Ze staan niet onder de printerinstellingen. Als gebruikers naar Chrome OS-instellingenen danGeavanceerden danPrinters gaan, zien ze alleen door gebruikers toegevoegde printers.

Afdrukfuncties

Dit zijn enkele afdrukbeleidsregels die je kunt beheren voor je gebruikers:

 • Je kunt standaardinstellingen voor gebruikers beheren voor dubbelzijdig afdrukken en afdrukken in kleur.
 • Je kunt een gebruikersaccount en bestandsnaam laten toevoegen aan de IPP-koptekst van een afdruktaak via een beveiligde IPPS-verbinding. Hierdoor worden afdrukfuncties van derden aangezet, zoals beveiligd afdrukken en het bijhouden van afdrukgebruik.
 • Je kunt geavanceerde afdrukfuncties (nieten, uitvoerlades, afdrukken met pincode) instellen. 
 • Je kunt afdrukken met een pincode beheren. Hiermee kunnen gebruikers een pincode opgeven als ze een afdruktaak versturen en de afdruktaak vrijgeven door de pincode op de printer in te voeren.
  Opmerking: Afdrukken met een pincode wordt alleen ondersteund via een HTTPS-verbinding of beveiligde IPPS-verbinding.
 • Je kunt extensie-API's gebruiken waarmee derden toegang hebben tot metadata van afdruktaken en afdruktaken kunnen versturen.

Zie Chrome-beleid instellen voor gebruikers of browsers voor meer informatie over hoe je afdrukbeleid kunt instellen.

Printers toevoegen of verwijderen

Een printer toevoegen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Printersen danPrinters.
 4. Selecteer de organisatie-eenheid of groep waaraan je de printer wilt toevoegen.
 5. Plaats rechtsonder de muisaanwijzer op Toevoegen Vraag toevoegenen danklik op Een printer toevoegen Add a printer.
 6. Voer de gegevens van de printer in.
  Opmerking: Voor sommige printers moet een rijnaam worden opgegeven in het pad, evenals het hostadres en de poort in de URI. Voorbeeld: ipps://192.0.2.255/ipp/print. Vraag de fabrikant van de printer om het juiste pad.
  • Protocol: ipps
  • Host: 192.0.2.255
  • Poort: 631
  • Pad: ipp/print
 7. (Optioneel) Als je wilt dat de printer kan worden ingesteld als printer zonder stuurprogramma, selecteer je Configuratie zonder stuurprogramma's gebruiken.
  Je hoeft het merk en model van de printer niet op te geven. De printer levert alle gegevens aan het apparaat.
 8. Klik op Printer toevoegen.
Meerdere printers tegelijk toevoegen

Je kunt meerdere printers toevoegen via een bestand met door komma's gescheiden waarden (csv-bestand). Zie Richtlijnen voor csv-bestanden hieronder voor meer informatie over het maken van een geldig csv-bestand.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Printersen danPrinters.
 4. Selecteer de organisatie-eenheid of groep waaraan je de printer wilt toevoegen.
 5. Plaats rechtsonder de muisaanwijzer op Toevoegen Vraag toevoegenen danklik op Printers uploaden "".
 6. Klik op Een csv-bestand kiezen.
 7. Browse naar het csv-bestand en open het.
 8. Klik op Uploaden.
Printers verwijderen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Printersen danPrinters.
 4. Selecteer de organisatie-eenheid of groep waarin de printer is toegevoegd.
 5. Vink het vakje aan naast de printer die je wilt verwijderen.
 6. Klik op Geselecteerde printers verwijderenVerwijderen en danVerwijderen.
Richtlijnen voor csv-bestanden

Je kunt het csv-bestand maken in een spreadsheetprogramma (zoals Google Spreadsheets of Microsoft Excel) of een tekstbestand. Het bestand moet de printergegevens bevatten van elke printer die je wilt toevoegen.

Doe het volgende als je een spreadsheet-app gebruikt:

 1. Voeg de kolomkoppen uit de onderstaande tabel toe.
 2. Voer de gegevens van elke printer onder de koppen in.

Opmerking: Spreadsheet-apps zijn hoofdlettergevoelig. Voer alle printergegevens in kleine letters in.

Kolomkop Beschrijving
name

Naam van de printer (verplicht)

De printernaam is een combinatie van de printerfabrikant en de modelnaam, bijvoorbeeld: brother dcp-l2535d.

description

Beschrijving van de printer (optioneel)

driverless

De printer is ingesteld zonder stuurprogramma's (optioneel)

Als je wilt dat de printer kan worden ingesteld als printer zonder stuurprogramma, voer je true in. Als je printergegevens wilt vereisen, vul je false in.

model

Printermodel (vereist als het veld 'driverless' leeg is of is ingesteld op false)

uri

URI, hostadres en poort (vereist)

allowed for user

Printer beschikbaar voor gebruikers (optioneel)

Voer true in om de printer beschikbaar te maken voor gebruikers. Vul false in als je de printer niet beschikbaar wilt maken.

allowed for device

Printer beschikbaar voor apparaten (optioneel)

Voer true in om de printer beschikbaar te maken voor apparaten. Vul false in als je de printer niet beschikbaar wilt maken.

allowed for managed guest session

Printer beschikbaar voor beheerde gastsessies (optioneel)

Voer true in om de printer beschikbaar te maken voor beheerde gastsessies. Vul false in als je de printer niet beschikbaar wilt maken.

Doe het volgende als je een tekstbestand gebruikt:

Voer de printergegevens in en scheid deze door komma's. Bekijk de tabel hierboven voor de beschrijvingen.

Voorbeeld:

Testprinter, Labprinter, false, algemene pcl 6/pcl xl printer pxlcolor, ipp://192.0.2.255, true, true, false

Problemen oplossen

Een of meer van de vereiste kolomnamen (name, model, uri) ontbreekt.

Voor sommige printers moet je wellicht de printerfabrikant 2 keer toevoegen aan de printernaam. Bijvoorbeeld: epson epson al-2600.

 1. Als je de fout blijft zien , voeg je de printer handmatig toe.
 2. Gebruik in toekomstige csv-bestanden de printernaam die in de kolom Model staat op de pagina Printerbeheer.

Printerinstellingen wijzigen

Beheren wie printers kan gebruiken

Je kunt printers toevoegen aan organisatie-eenheden op elk niveau. Als je een printerinstelling wijzigt op een hoger niveau, wordt deze gewijzigd voor alle onderliggende organisatie-eenheden die de instelling overnemen. Printers die je toevoegt, zijn niet automatisch beschikbaar voor gebruikers en apparaten. Je moet wellicht de printerinstellingen zo instellen dat gebruikers en apparaten ze kunnen gebruiken.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Printersen danPrinters.
 4. Ga als volgt te werk om een printer aan te zetten voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer Organisatie-eenheden.
  2. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
  3. Klik in de lijst op de printer die je wilt delen.
  4. Kies de juiste printerinstellingen in het venster aan de rechterkant:
   • Toestaan voor gebruikers in deze organisatie: Hiermee wordt de printer op gebruikersniveau gedeeld. Als gebruikers die bij de organisatie-eenheid horen inloggen op een apparaat, is de printer voor hen beschikbaar.
   • Toestaan voor apparaten in deze organisatie: Hiermee wordt de printer op apparaatniveau gedeeld. Als gebruikers inloggen op een apparaat dat bij de organisatie-eenheid hoort, is de printer voor hen beschikbaar. Gebruikers kunnen inloggen met hun Gmail-account of een Google-account uit een ander domein.
   • Beheerde gastsessies toestaan in deze organisatie: Hiermee wordt de printer gedeeld in beheerde gastsessies die je hebt ingesteld voor de organisatie-eenheid. Als gebruikers een sessie starten op een apparaat dat bij de organisatie-eenheid hoort, is de printer voor hen beschikbaar.
 5. Ga als volgt te werk om een printer aan te zetten voor een groep:
  1. Selecteer Groepen.
  2. Selecteer de groep waarop je de instelling wilt toepassen. Zie Over Google Groepen voor meer informatie.
  3. Klik in de lijst op de printer die je wilt delen.
  4. Kies de juiste printerinstellingen in het venster aan de rechterkant:
   • Toestaan voor gebruikers in deze groep: Hiermee wordt de printer op gebruikersniveau gedeeld. Als gebruikers die bij de groep horen inloggen op een apparaat, is de printer voor hen beschikbaar.
 6. Klik op Opslaan.
Google en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
410864
false