Hantera Flash i användarnas Chrome-webbläsare

Den här artikeln gäller endast för hanterade versioner av Chrome-webbläsaren. Flash är inbyggt i Chrome OS och kan inte avinstalleras på Chrome-enheter.

Viktigt meddelande: Adobe® har meddelat att Flash® Player® kommer att fasas ut i december 2020. Flash Player är inaktiverat som standard i Chrome 76 och senare. Användare kan manuellt byta till Fråga först innan Flash körs utan att principinställningarna som angetts för Flash påverkas. Mer information om tidigare och kommande ändringar hittar du i Flash Roadmap.

Vi uppmanar starkt att organisationer migrerar till alternativa lösningar.

Som standard installerar Chrome Adobe Flash Player i bakgrunden eller första gången en användare stöter på Flash-innehåll och Chrome fortsätter att uppdatera Flash Player via Chrome Component Updater.

För de flesta organisationer rekommenderar vi standardinställningarna. I vissa fall vill IT-administratörer dock styra användarnas Flash-användning.

Rekommendationer för implementering av Flash för IT-administratörer

Det finns två alternativ:

Alternativ 1: Tillåt Chrome att hantera sin version av Flash Player (rekommenderas)

Låt uppdateringsprogrammet för Chrome-komponenter vara aktiverat (standard). I Windows Group Policy Editor ställer du in ComponentUpdatesEnabled=true. Chrome laddar ned och installerar Flash Player och uppdatera den efter behov.

ELLER

Alternativ 2: Du ansvarar för att uppdatera Flash åt användarna.

Installera och hantera företagets installation av Flash manuellt via Adobe Flash Player MSI (för Chromium).

  1. Inaktivera komponentuppdatering genom att konfigurera ComponentUpdatesEnabled=false.
  2. Ladda ned och implementera Flash åt användarna via Adobe Flash MSI (se till att du väljer Opera & Chromium PPAPI MSI).
  3. Fortsätt att uppdatera Flash åt användarna via Adobe Flash MSI varje gång det kommer en ny Flash-uppdatering.

I det här fallet uppdaterar Google Chrome Adobe Flash Player – alla uppdateringar görs manuellt av IT-administratören (till exempel omimplementeringar av Adobe Flash Player-uppdateringar via Adobes nyare MSI-paket). Om uppdateringsprogrammet för komponenter är aktiverat väljer Chrome att använda antingen DLL-filen för Adobe Flash Plauer MSI eller pluginprogrammet för Chrome (beroende på vad som är nyast).

Varning: Inaktivera inte uppdateringsprogrammet för komponenter med policyn ComponentUpdatesEnabled utan att implementera Flash MSI åt användarna. Om du gör det blir Flash inaktuellt (eftersom Google inte gör några uppdateringar om uppdateringsprogrammet för komponenter inaktiveras). Det innebär att Flash kan utsättas för eventuella fel och säkerhetsproblem. Om Flash blir alltför inaktuellt kan Chrome blockera pluginprogrammet.

Verifiera vilken version av Flash Player som körs på Chrome (för både alternativ 1 och 2 ovan) genom att öppna chrome://version och se vilken version som är installerad. Om uppdateringen levereras av komponentuppdateraren (alternativ 1) krävs en omstart för Linux och Chrome OS (inte för Windows eller MacOS). Om du uppdaterar med Adobe Flash Player MSI (alternativ 2) måste Chrome för alla plattformar.  

Hantera Flash utifrån policy

Du kan hantera hur Flash-uppspelning sker med policyn DefaultPluginsSetting samt PluginsAllowedforURLs. Om policyn inte konfigureras kräver Chrome att användarna aktiverar Flash för varje webbplats de besöker som kräver Flash.

Från och med Chrome 62: Du kan vitlista interna och betrodda webbplatser som användarna ofta besöker för att minimera påverkan på användarna: Detta rekommenderas dock inte av säkerhetsskäl.

Obs! Godkänn specifika webbadresser genom att använda PluginsAllowedForUrls och inte den bredare metod som nämns ovan.

  • PluginsAllowedForUrls – Den här policyn vitlistar vissa webbadresser så att Flash körs automatiskt. Du kan aktivera interna Flash-appar och webbplatser som du litar på genom att skapa vitlistor som ["[*.]mittföretag.com", "play.spotify.com"].
  • PluginsBlockedForUrls – Den här policyn svartlistar vissa webbadresser så att de inte kommer åt Flash-innehåll, till exempel ["flashvideosite.com"].
Obs! Chrome-policyerna DefaultPluginsSetting, PluginsAllowedForUrls och PluginsBlockedForUrls påverkar Flash, men inga andra pluginprogram.

När DefaultPluginsSetting=”3” (”Flash – fråga först”) har valts måste användarna kanske klicka på Flash-innehåll och tillåta att det körs för denna webbplats först. Med den här inställningen kan det hända att användaren får meddelandet Klicka här för att installera Flash.När användaren har klickat på länken kan han eller hon klicka på Tillåt.

Obs! Med start i Chrome 62 är alternativ 3 Klicka för att spela upp inte längre tillgängligt.

Click Allow for Flash to run

Alternativt visas en grå ruta med en pusselbit och felmeddelandet Klicka för att aktivera Adobe Flash Player.

  1. Klicka på den grå rutan som säger Klicka för att aktivera Adobe Flash Player.
  2. I rutan som visas uppe till vänster klickar du på Tillåt för att köra pluginprogrammet Flash.

Click to enable Adobe Flash Player

Click Allow for Flash to run

 

Testningstips: Om du fortfarande använder Chrome 54 eller tidigare rekommenderar vi att du testar hur detta fungerar på interna och betrodda webbplatser med Chrome 55, 56, 57 och Chrome Canary med policyn DefaultPluginsSetting och webbadresser som har vitlistats med PluginsAllowedForUrls. Om det finns viktiga webbplatser inom organisationen som kräver Flash meddelar du berörda användare om dessa ändringar.

Övriga alternativ

Om du ställer in DefaultPluginsSetting på ”1 = Tillåt alla webbplatser att köra pluginprogram automatiskt” spelas Flash-innehåll upp automatiskt. Obs! Den här inställningen fungerar enbart till och med Chrome 61. Från och med Chrome 62 upphör Chrome med stödet för Tillåt alla webbplatser att köra pluginprogram automatiskt.

Om du ställer in DefaultPluginsSetting på ”2 = Blockera alla pluginprogram” blockeras allt Flash-innehåll från visning på användarnas datorer. Detta rekommenderas inte för de flesta organisationer. Testa innan du aktiverar inställningen och använd den bara om du helt och hållet vill blockera Flash-innehåll för användarna.

Vanliga frågor och svar

Hur håller jag Flash uppdaterat?

Om du inte har ändrat standardinställningarna i Chrome fortsätter Flash att uppdateras med hjälp av uppdateringsprogrammet för komponenter.

Hur inaktiverar jag Flash för min organisation?

Om du inte behöver Flash i organisationen kan du inaktivera pluginprogrammet för att förbjuda användarna att köra Flash-innehåll.

Det vanligaste sättet att inaktivera pluginprogram är att ställa in DefaultPluginsSetting på 2.

Alternativt kan du ange följande policyer, om du vill finjustera hur du inaktiverar pluginprogram:

  • DisabledPlugins – Med den här policyn kan du blockera Flash så att användarna inte kan använda det.
  • DisabledPluginsExceptions – Med den här policyn kan du styra vilka pluginprogram du vill blockera i större detalj. Läs anvisningarna om Chromium innan du använder policyn.
Ingår Flash i Chrome MSI?

Nej – Chrome laddar ned den senaste versionen av Flash vid behov när användaren bläddrar, om inte komponentuppdateringar är inaktiverade.

En inaktuell version av Flash ingår i MSI-installationsprogram för Chrome 53 och tidigare.

Vad händer om jag inaktiverar uppdateringsprogrammet för komponenter?

Om du inaktiverar uppdateringsprogrammet för komponenter men vill att användare ska kunna visa Flash-innehåll måste du installera Flash via Adobe MSI.

Det här är en avancerad inställning och de flesta organisationer behåller standardinställningen som installerar Flash automatiskt för Chrome när användarna stöter på Flash-innehåll i webbläsaren.

I varningsrutan ovan kan du läsa om konsekvenserna av att inaktivera uppdateringsprogrammet för komponenter utan att implementera Adobe Flash MSI kort därefter.

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?