Flash in de Chrome-browser van je gebruikers beheren

Dit artikel geldt alleen voor beheerde versies van de Chrome-browser. Flash is ingebouwd in Chrome OS en kan niet worden verwijderd van Chrome OS-apparaten.

Belangrijke opmerking: Adobe® heeft aangekondigd dat Flash® Player® wordt beëindigd in december 2020. In Chrome 76 en hoger is Flash Player standaard uitgeschakeld. Gebruikers kunnen handmatig instellen dat er eerst om toestemming wordt gevraagd voordat Flash wordt uitgevoerd. Dit heeft geen invloed op de beleidsinstellingen die je instelt voor Flash. Bekijk de Flash Roadmap voor meer informatie over huidige en toekomstige wijzigingen.

We raden organisaties sterk aan te migreren naar een andere oplossing.

Standaard installeert Chrome Adobe Flash Player op de achtergrond of wanneer de gebruiker voor de eerste keer Flash-content tegenkomt. Chrome blijft Flash Player updaten via de Updater voor Chrome-componenten.

We raden de meeste organisaties aan de standaardinstellingen te gebruiken. Sommige IT-beheerders willen echter zelf bepalen hoe hun gebruikers Flash gebruiken.

Aanbevelingen voor de implementatie van Flash voor IT-beheerders

Je hebt twee opties:

Optie 1: Chrome toestaan de versie van Flash Player te beheren (aanbevolen)

Laat de Updater voor Chrome-componenten ingeschakeld (standaard). Stel in de editor voor groepsbeleid in Windows ComponentUpdatesEnabled in op true. Flash Player wordt gedownload en geïnstalleerd door Chrome en wordt indien nodig geüpdatet.

OF

Optie 2: Jij bent ervoor verantwoordelijk Flash te updaten voor je gebruikers

Je kunt Flash handmatig installeren en beheren voor het bedrijf via de Adobe Flash Player MSI (voor Chromium).

  1. Schakel de Updater voor Chrome-componenten uit door ComponentUpdatesEnabled in te stellen op false.
  2. Download en implementeer Flash voor je gebruikers met de Adobe Flash MSI (zorg dat je 'Opera & Chromium PPAPI MSI' selecteert).
  3. Update Flash voor je gebruikers via de Adobe Flash MSI elke keer dat een update wordt vrijgegeven.

Adobe Flash Player wordt niet geüpdatet door Google Chrome. Alle updates worden handmatig uitgevoerd door de IT-beheerder (bijvoorbeeld door Adobe Flash Player-updates opnieuw te implementeren via nieuwere MSI-pakketten van Adobe). Als de Updater voor Chrome-componenten ingeschakeld blijft, kiest Chrome ervoor de Adobe Flash Player MSI-dll of de Chrome-plug-in te gebruiken (afhankelijk van welke nieuwer is).

Waarschuwing: Schakel de Updater voor Chrome-componenten niet uit met het beleid ComponentUpdatesEnabled zonder de Flash MSI te implementeren voor je gebruikers. Als u dit wel doet, veroudert de Flash-versie (aangezien Google geen updates installeert wanneer de Updater voor Chrome-componenten is uitgeschakeld). Dit kan leiden tot bugs en beveiligingsproblemen in Flash. Als de Flash-versie te oud is, kan Chrome de verouderde plug-in blokkeren.

Als je wilt controleren welke versie van Flash Player wordt uitgevoerd op Chrome (voor zowel optie 1 als 2 hierboven), ga je naar chrome://version en kijk je welke versie is geïnstalleerd. Als de Updater voor Chrome-componenten Flash Player updatet (optie 1) moet Chrome opnieuw worden opgestart op Linux- en Chrome OS-computers (dit is niet nodig op Windows- of macOS-computers). Als je Flash Player updatet met de Adobe Flash Player MSI (optie 2), moet Chrome opnieuw worden opgestart op alle platforms.  

Flash beheren met beleid

Met het beleid DefaultPluginsSetting en PluginsAllowedforURLs kun je beheren hoe Flash-content wordt afgespeeld. Als dit beleid niet is geconfigureerd, moeten Chrome-gebruikers Flash activeren voor elke site waar ze naartoe gaan waarvoor Flash is vereist.

Vanaf Chrome 62: Je kunt interne en vertrouwde sites die je gebruikers regelmatig bezoeken, of http://* en https://*, op een witte lijst zetten, zodat Flash-content automatisch wordt afgespeeld. Hierdoor ervaren gebruikers geen hinder en blijft Flash werken. Dit wordt echter om veiligheidsredenen afgeraden.

Opmerking: Je kunt beter specifieke URL's op een witte lijst zetten met PluginsAllowedForUrls dan de algemene jokertekens te gebruiken die hierboven worden genoemd.

  • PluginsAllowedForUrls: Hiermee worden bepaalde URL's op een witte lijst geplaatst, zodat Flash op deze sites automatisch wordt uitgevoerd. Je kunt interne Flash-apps en -sites die je vertrouwt inschakelen door witte lijsten te maken als ["[*.]mijnbedrijf.com", "play.spotify.com"].
  • PluginsBlockedForUrls: Hiermee worden bepaalde URL's geblokkeerd zodat Flash-content daarop niet kan worden afgespeeld (bijvoorbeeld ["flashvideosite.com"]).
Opmerking: De Chrome-beleidsopties DefaultPluginsSetting, PluginsAllowedForUrls en PluginsBlockedForUrls hebben alleen invloed op de Flash-plug-in, niet op andere plug-ins.

Wanneer DefaultPluginsSetting="3" ('Flash: eerst vragen') is geselecteerd, moeten gebruikers wellicht op de Flash-content op een site klikken en vervolgens klikken op Toestaan voordat deze wordt uitgevoerd. Gebruikers zien dan wellicht de melding 'Klik hier om Flash te installeren'. Nadat de gebruiker op de link heeft geklikt, kan deze op Toestaan klikken.

Opmerking: Vanaf Chrome 62 is 'Optie 3: Klikken om af te spelen' niet meer beschikbaar.

Click Allow for Flash to run

Gebruikers kunnen ook een grijs vak te zien krijgen met een puzzelstukje en de melding 'Klik hier om Adobe Flash Player in te schakelen'.

  1. Klik op het grijze vak waarin staat 'Klik hier om Adobe Flash Player in te schakelen'.
  2. Klik in het vak dat linksboven verschijnt op Toestaan om de Flash-plug-in te laten uitvoeren.

Click to enable Adobe Flash Player

Click Allow for Flash to run

 

Tip voor testen: Als je nog Chrome 54 of eerder gebruikt, raden we je aan deze functie te testen met interne en vertrouwde sites in Chrome 55, 56, 57 en Chrome Canary, samen met het beleid DefaultPluginsSetting en witte lijsten met URL's via PluginsAllowedForUrls. Als er websites in de organisatie worden gebruikt die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en waarvoor Flash is vereist, moet je deze wijzigingen doorgeven aan de betreffende gebruikers.

Overige opties:

Als u DefaultPluginsSetting instelt op '1 = Alle sites toestaan automatisch plug-ins uit te voeren', wordt Flash-content automatisch afgespeeld. Opmerking: De laatste versie waarmee deze instelling werkt, is Chrome 61. Vanaf Chrome 62 wordt 'Alle sites toestaan automatisch plug-ins uit te voeren' niet meer ondersteund.

Als u DefaultPluginsSetting instelt op '2 = Alle plug-ins blokkeren', wordt geen Flash-content afgespeeld op de computers van de gebruikers. Dit wordt afgeraden voor de meeste organisaties. Test de instelling vooraf en gebruik deze alleen als u alle Flash-content compleet wilt blokkeren voor gebruikers.

Veelgestelde vragen

Hoe zorg ik dat Flash geüpdatet blijft?

Als je de standaardinstellingen van Chrome niet hebt gewijzigd, blijft Chrome Flash updaten via de Updater voor Chrome-componenten.

Hoe schakel ik Flash uit voor mijn organisatie?

Als u Flash niet nodig heeft voor uw organisatie, kunt u de plug-in uitschakelen, zodat gebruikers geen Flash-content meer kunnen uitvoeren.

De eenvoudigste manier om plug-ins uit te schakelen is door het beleid DefaultPluginsSetting in te stellen op 2.

Als u verder wilt aanpassen hoe plug-ins worden uitgeschakeld, kunt u dit beleid instellen:

  • DisabledPlugins: Met dit beleid kunnen uw gebruikers Flash helemaal niet gebruiken.
  • DisabledPluginsExceptions: Met dit beleid heeft u meer controle over welke plug-ins worden geblokkeerd. Bekijk de instructies op Chromium voordat je dit beleid gebruikt.
Wordt Flash meegeleverd met de Chrome MSI?

Nee. Chrome downloadt de nieuwste versie van Flash wanneer gebruikers Flash-content tegenkomen in de browser, tenzij de Updater voor Chrome-componenten is uitgeschakeld.

De MSI-installatiepakketten van Chrome 53 en eerder bevatten een verouderde versie van Flash.

Wat gebeurt er als ik de Updater voor Chrome-componenten uitschakel?

Als je de Updater voor Chrome-componenten uitschakelt en wilt dat gebruikers toegang blijven houden tot Flash-content, moet je Flash installeren met de Adobe MSI.

Dit is een geavanceerde instelling. De meeste organisaties gebruiken de standaardinstelling. Daarmee wordt Flash automatisch geïnstalleerd voor Chrome wanneer gebruikers Flash-content tegenkomen in de browser.

Bekijk de waarschuwing hierboven om te zien wat er gebeurt als je de Updater voor Chrome-componenten uitschakelt zonder de Adobe Flash MSI tijdig in te schakelen.

 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?