Installera appar och tillägg automatiskt

För administratörer som hanterar Chrome-policyer från Googles administratörskonsol.
Force install apps and extensions

Du kan låta appar och tillägg i Chrome installeras automatiskt (tvångsinstalleras) för användarna i organisationen. Användarna ser dessa appar och tillägg när de använder Chrome på hanterade enheter eller konton.

De flesta appar och tillägg för Chrome finns i Chrome Web Store. Du kan även tvångsinstallera appar och tillägg från tredje part. Användarna kan inte ta bort tvångsinstallerade objekt. Objekten kringgår även blockering av appar och tillägg.

Innan du börjar

Innan du kan tvångsinstallera appar eller tillägg åt användarna måste du aktivera tjänsten Chrome Web Store för dem i administratörskonsolen. Du hittar tjänsten i administratörskonsolen under Appar > Ytterligare tjänster från Google. Detaljerade anvisningar finns i Aktivera eller inaktivera ytterligare Google-tjänster.

Konfigurera policyer på administratörskonsolen

Gäller när användare är inloggade på ett hanterat Google-konto på en Chrome-webbläsare eller enhet som kör Chrome OS.

Tvångsinstallera flera appar

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen.

 1. Följ standardanvisningarna för att göra användar- och webbläsarinställningar i Chrome:
  1. Öppna Enheter på administratörskonsolen följt av Chrome-hanteringföljt avInställningar för användare och webbläsare.
  2. Välj organisationsenheten med de användare eller registrerade webbläsare som du vill blockera appar för.

  Du hittar fullständig information i Ange en Chrome-policy för flera appar.

 2. Klicka på Hantera tvångsinstallerade appar under Tvångsinstallerade appar och tillägg.

  Tips! Du hittar avsnittet snabbt med sökfältet.

 3. Välj appen eller tillägget som ska tvångsinstalleras och klicka på Spara.
Tvångsinstallera en app

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen. 

Tips! Om du vill tvångsinstallera ett tillägg för registrerade Chrome-webbläsare är det lättare att använda listan över webbläsartillägg.

 1. Följ standardanvisningarna för att ställa in Chrome-principer för en app eller ett tillägg:
  1. Öppna Enheter på administratörskonsolen följt av Chrome-hantering följt av Apphantering.
  2. Välj den app du vill blockera eller tillåta.
  3. Välj en typ av inställning, till exempel Användarinställningar eller Inställningar för offentlig session.
  4. Välj organisationsenheten med de användare eller registrerade webbläsare som du vill tillåta eller blockera appen för.

  Mer information finns i Ange Chrome-policyer för en app.

 2. Klicka på Aktivera under Tvångsinstallation så att inställningen aktiveras Inaktivera.

  Inledningsvis ärver en organisationsenhet inställningarna från sin överordnade. Om du ändrar en inställning för en underordnad:

  • Om du vill åsidosätta ett ärvt värde klickar du på Åsidosätt. Du kan sedan ändra inställningen.
  • Om du vill återställa en åsidosatt inställning till värdet för dess överordnade klickar du på Ärv.
 3. Klicka på Spara.

Så här fungerar det

Om en app eller ett tillägg tvångsinstalleras får den/det tillgång till information på enheten som den är installerad på. Till exempel kan en app få tillgång till en användares bokmärken eller använda personens plats. Den kan också använda en enhets Directory API-id via ett tilläggs-API och använda Chrome-API:et enterprise.platformKey utan att begära tillstånd.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?