Content inplannen en weergeven met Chrome Sign Builder

Als beheerder kunt u content inplannen en weergeven in uw netwerk van beheerde Chrome-apparaten. Gebruik Chrome Sign Builder om webcontent weer te geven, zoals restaurantmenu's, afbeeldingen en YouTube-video's of -afspeellijsten. U kunt ook presentaties weergeven die zijn gemaakt met Google Presentaties.

Wanneer u Chrome Sign Builder instelt, maakt u schema's om content weer te geven en voert u de URL's in. U kunt de content van die URL's later wijzigen, maar u hoeft dan het schema en de instellingen niet meer te updaten. Hieronder ziet u voorbeelden van wat u kunt inplannen en weergeven. 

Voorbeelden van content die u kunt inplannen en weergeven

Een restaurantmenu weergeven
Gebruik Chrome Sign Builder om menu's weer te geven. Als u bijvoorbeeld menu's wilt weergeven voor ontbijt, lunch en diner, maakt u drie schema's. Elk schema heeft een eigen menu-URL waarmee het menu wordt weergegeven.
Een YouTube-video of -afspeellijst afspelen
U kunt Chrome Sign Builder gebruiken om YouTube-video's en -afspeellijsten in te plannen. De video wordt op het geplande tijdstip automatisch afgespeeld en herhaald. U kunt ook de videobesturingselementen verbergen en de toetsenbord- en spelerbesturingselementen uitschakelen.
Presenteren met Google Presentaties

U kunt een presentatie maken met Google Presentaties en deze weergeven met Chrome Sign Builder. Houd er rekening mee dat iedereen die toegang heeft tot de presentatie, deze ook kan wijzigen.

Wanneer u de presentatie publiceert, moet u deze zo instellen dat de presentatie meteen na het laden start en na de laatste dia opnieuw wordt gestart.

Opmerking: Wanneer u de presentatie-URL toevoegt in het venster 'Nieuwe content toevoegen' in Chrome Sign Builder, moet u niet klikken op Presentatieopties openen. Wijzig de juiste instellingen in het venster 'Publiceren op internet' in Google Presentaties en gebruik de gepubliceerde URL. Bekijk deze Chromium-bug voor meer informatie over deze tijdelijke oplossing.

Stap 1: Chrome Sign Builder downloaden

Volg de stappen in Chrome Sign Builder implementeren om de app te implementeren. 

U kunt Chrome Sign Builder downloaden en installeren op een van de Chrome-apparaten waarop u de app wilt implementeren. Het is echter eenvoudiger om de app op een andere computer te installeren.

Wanneer u Chrome Sign Builder start, worden er een schemavenster en een voorbeeldvenster weergegeven. Het voorbeeldvenster blijft leeg totdat u een URL voor ingeplande content opgeeft.

Stap 2: Een schema maken

Een schema maken voor specifieke tijdsperioden

U kunt een schema maken dat content gedurende een bepaalde periode weergeeft. U kunt bijvoorbeeld het ontbijtmenu in een restaurant laten weergeven tussen 07:00 en 10:30 uur. 

 1. Selecteer een tijdsperiode in de kalender.
  U kunt de cursor slepen om de periode te verlengen. 
 2. Voer in het veld URL de URL in van de content die u wilt weergeven.
 3. Klik op Geavanceerd.
 4. (Optioneel) Als u het schema wilt dupliceren op andere dagen, klikt u op de lijst naast 'Herhalen' en selecteert u hoe vaak u de content wilt herhalen. 
 5. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Herhalen voor onbepaalde tijd om de content steeds te laten herhalen.
 6. Klik op Opslaan
 7. (Optioneel) Herhaal deze stappen om nieuwe content aan het schema toe te voegen. 
Een schema maken waarmee content de hele dag wordt weergegeven voor een bepaald aantal dagen

Een voorbeeld van een schema dat de hele dag dezelfde content weergeeft voor een bepaald aantal dagen, is de agenda van een conferentie. U kunt een presentatie gebruiken om de agenda weer te geven. U of een andere gebruiker kan de presentatie indien nodig tijdens de conferentie wijzigen. Deze wijzigingen worden weergegeven volgens een vernieuwingssnelheid die u instelt.

 1. Klik in de rij hele dag onder de datum waarop de weergave moet beginnen. 
 2. Voer in het veld URL de URL in van de content die u wilt weergeven.
 3. Klik op Geavanceerd.
 4. Klik op de lijst naast 'Herhalen' en selecteer Dagelijks
 5. Haal het vinkje weg voor Herhalen voor onbepaalde tijd.
 6. Voeg een einddatum en -tijd toe in het veld Tot
 7. Klik op Opslaan
Een schema maken waarmee content de hele dag wordt weergegeven voor een onbepaald aantal dagen

Een voorbeeld van een schema waarmee content elke dag van de week, 24 uur per dag wordt weergegeven, is een display met de openingstijden van een winkel.

 1. Klik in de rij hele dag onder de datum waarop de weergave moet beginnen. 
 2. Voer in het veld URL de URL in van de content die u wilt weergeven.
 3. Vink het vakje aan voor Altijd weergeven
 4. (Optioneel) Als u wilt aangeven hoe vaak het mediascherm moet worden vernieuwd, klikt u op Geavanceerd en vinkt u het vakje aan voor URL automatisch opnieuw laden.
  Stel vervolgens de juiste vernieuwingstijd in.
 5. Klik op Opslaan
De naam van een schema wijzigen of een schema verwijderen

Naam wijzigen

 1. Klik naast de naam van het schema op de pijl-omlaag Pijl omlaag en dan Instellingen bewerken
 2. Voer in het veld Naam een nieuwe naam in en klik op Opslaan

Verwijderen

 1. Selecteer Schema verwijderen in het menu naast de naam van het schema.
 2. Klik op Verwijderen

Stap 3: Het schemabestand exporteren

Een schemabestand bevat informatie zoals de URL's van de content, instellingen en schema's. U moet het schemabestand exporteren, zodat u het in het implementatieproces kunt uploaden. 

 1. Klik links van de agenda op Exporteren.
 2. Voer een naam in voor het exportbestand en geef aan waar u het bestand wilt opslaan. 
 3. Klik op Opslaan

Wanneer u Chrome Sign Builder implementeert, klikt u op Configuratiebestand uploaden en selecteert u het geëxporteerde schema. 

Andere taken

Een leeg scherm voorkomen

Probeer content zodanig in te plannen dat het scherm van de mediaspeler nooit leeg is. Tussen het ontbijt en de lunch kan een restaurant bijvoorbeeld een bericht laten zien als “We zijn gesloten. Wij zien u later graag terug.” Of er kan een YouTube-afspeellijst worden weergegeven waarin voorbeelden van gerechten of restaurantevenementen worden herhaald.

De eenvoudigste manier om een leeg scherm te voorkomen, is door een standaard URL in te stellen. Deze wordt gebruikt om content weer te geven op het scherm van de mediaspeler wanneer er niets anders is ingepland. 

Een standaard URL instellen

 1. Klik naast de naam van het schema op de pijl-omlaag Pijl omlaag en dan Instellingen bewerken
 2. Voer de URL in het veld Standaard URL in. 
 3. Klik op Opslaan
YouTube-content inplannen

Een video inplannen

 1. Open Chrome Sign Builder en selecteer een tijdsperiode.
 2. Voer in het veld URL de URL van de YouTube-video in.
 3. (Optioneel) Als u geavanceerde instellingen wilt configureren, klikt u op Geavanceerde YouTube-configuratie openen en wijzigt u de standaardinstellingen.
 4. Klik op Gereed en dan Opslaan.

Een afspeellijst inplannen

 1. Open Chrome Sign Builder en selecteer een tijdsperiode.
 2. Voer in het veld URL de URL in van de link voor delen van de eerste YouTube-video in de afspeellijst.
 3. Klik op Geavanceerde YouTube-configuratie openen.
 4. Typ in het vak Playlist-ID de ID van de afspeellijst.
 5. (Optioneel) Wijzig de standaardinstellingen voor de videoconfiguratie.
 6. Klik op Gereed en dan Opslaan.

Meer informatie over het maken en beheren van afspeellijsten.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?