Inroosteren en weergeven met Chrome Sign Builder

Chrome Sign Builder is een hulpprogramma voor het maken van digitale borden, waarmee u inhoud kunt roosteren en weergeven in uw beheerde Chrome-apparaatnetwerk.

Met Chrome Sign Builder kunt u gemakkelijk webinhoud zoals restaurantmenu's, afbeeldingen en YouTube-video's en -afspeellijsten weergeven, evenals Google-presentaties, die kunnen worden bewerkt door iedereen die toegang tot de presentatie heeft.

U hoeft Chrome Sign Builder slechts eenmaal te configureren. Tijdens deze configuratie maakt u roosters en geeft u de URL's op voor inhoud die volgens de roosters wordt weergegeven. De inhoud op die URL's moet u later misschien veranderen, maar roosters en instellingen hoeft u niet opnieuw te configureren in Chrome Sign Builder. 

Typische gebruiksvoorbeelden

Restaurantmenu
Als u een ontbijt-, lunch- en dinermenu wilt weergeven, maakt u drie roosters, waarbij elk zijn eigen menu-URL heeft om inhoud weer te geven.
YouTube-video of -afspeellijst
U kunt Chrome Sign Builder gebruiken om YouTube-video's en -afspeellijsten in te plannen. De video wordt op het geplande tijdstip automatisch afgespeeld en herhaald. U kunt ook de videobesturingselementen verbergen en de toetsenbord- en spelerbesturingselementen uitschakelen. U kunt elk van de volgende standaardinstellingen wijzigen.

YouTube-configuratie

YouTube-content inplannen

 1. Open Chrome Sign Builder en selecteer een tijdsperiode om het vak Nieuwe content toevoegen te openen.
 2. Ga als volgt te werk om een video in te plannen:
  1. Typ in het vak URL de link voor het delen van video's.
  2. (Optioneel) Als u geavanceerde instellingen wilt configureren, klikt u op Geavanceerde YouTube-configuratie openen en stelt u uw voorkeuren in.
  3. Klik op Gereed.
 3. Ga als volgt te werk om een afspeellijst in te plannen:
  1. Typ in het vak URL de link voor het delen van de eerste video in de afspeellijst.
  2. Klik op Geavanceerde YouTube-configuratie openen.
  3. Typ in het vak Afspeellijst-ID de ID van de afspeellijst.
  4. (Optioneel) Voer eventuele andere voorkeuren in.
  5. Klik op Gereed.
 4. Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Oorspronkelijke YouTube-URL: https://www.youtube.com/watch?v%3DoGPc_o-e4BQ

Door Chrome Sign Builder gewijzigde URL: https://www.youtube.com/embed/oGPc_o-e4BQ?autoplay=1&autohide=1&loop=1&controls=0&disablekb=0 

Google-presentatie

Inhoud in een Google-presentatie weergeven betekent dat iedereen met toegang tot de presentatie het digitale bord kan wijzigen. Wanneer u de presentatie publiceert, stel deze dan zodanig in dat de presentatie onmiddellijk na het laden start en na de laatste dia opnieuw wordt gestart.

Opmerking: Wanneer u de presentatie-URL toevoegt in het venster Nieuwe content toevoegen in Chrome Sign Builder, moet u niet klikken op Opties voor open presentaties. Wijzig de benodigde instellingen in het venster Publiceren op internet in Google Presentaties en gebruik de gepubliceerde URL. Bekijk deze Chromium-bug voor meer informatie over deze tijdelijke oplossing.

Google-presentatie

Praktische tips

Rooster inhoud zodanig dat het scherm van de mediaspeler nooit leeg is. Tussen ontbijt en lunch in kan een restaurant bijvoorbeeld een bericht zoals “Wij zijn gesloten. Wij zien u later graag terug.” weergeven, of een YouTube-afspeellijst die voorbeelden van gerechten of restaurantevenementen herhaalt.

Bij het maken van roosters kunt u op twee manieren een leeg scherm voorkomen. U kunt een standaardrooster maken dat 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt weergegeven, en daarnaast roosters voor specifieke perioden maken. In het restaurantvoorbeeld is het standaardrooster “Wij zijn gesloten. Wij zien u later graag terug.” Als het ontbijtmenu van 06.00 tot 10.00 uur is geroosterd, wordt in die periode dat menu weergegeven.

De beste manier om een leeg scherm te voorkomen, is een standaard URL op te geven die toont wat u maar wilt wanneer er niets is geroosterd. Wij raden dit aan in plaats van een standaardrooster te maken, omdat uw kalender er dan netter uitziet en gemakkelijker te onderhouden is. 

Werken met Chrome Sign Builder

Download Chrome Sign Builder in de Chrome Web Store. Hoewel u Chrome Sign Builder kunt downloaden en installeren op een van de Chrome-apparaten waarop het wordt geïmplementeerd, is het implementatieproces eenvoudiger als u het op een andere computer installeert.

Wanneer u Chrome Sign Builder start, wordt er een roostervenster en een voorbeeldvenster weergegeven. Het voorbeeldvenster is leeg totdat u een URL voor geroosterde inhoud opgeeft.

Een rooster maken
Een rooster maken voor specifieke tijdsperioden

Een voorbeeld van een rooster dat content voor een bepaalde tijdsperiode weergeeft, is een restaurantmenu, zoals een ontbijtmenu dat van 7:00 tot 10:30 wordt weergegeven. Selecteer een tijdsperiode in de kalender. Net zoals in Google Agenda kunt u een tijdsperiode van 30 minuten selecteren of uw muisaanwijzer over meerdere uren of dagen slepen. Voer de URL in voor de inhoud die u wilt weergeven. Als de URL automatisch opnieuw wordt geladen, wordt de weergegeven content vernieuwd.

U kunt het rooster in de agenda dupliceren door het te laten herhalen. Als u bijvoorbeeld een rooster voor een ontbijtmenu maakt dat wordt weergegeven van 7:00 tot 10:30 uur op maandag, en dit elke dag herhaalt, staat uw rooster elke dag van de week op de kalender.

Chrome Sign Builder-schema

U kunt de naam van uw rooster wijzigen door in het dropdownmenu naast de roosternaam Instellingen bewerken te selecteren en de naam te bewerken.

Een rooster maken dat content de hele dag weergeeft, voor een bepaald aantal dagen

Een voorbeeld van een rooster dat de hele dag dezelfde content weergeeft, voor een bepaald aantal dagen, is de agenda van een conferentie. De agenda kan worden gemaakt in een Google-presentatie en een beheerder kan de presentatie zo nodig wijzigen tijdens de conferentie. Deze wijzigingen worden weergegeven volgens een vernieuwsnelheid die u instelt.

Klik op de rij hele dag onder de dag waarop de conferentie begint. Nadat u de URL heeft ingevoerd, klikt u op Geavanceerd om de instellingen te zien voor het automatisch opnieuw laden van de URL en de begin- en einddata van de conferentie.

Chrome Sign Builder-vergaderingsschema
Een rooster maken dat content de hele dag weergeeft, voor een onbepaald aantal dagen

Een voorbeeld van een onbeperkt rooster dat content elke dag van de week, 24 uur per dag weergeeft, is een weergave van de openingstijden van een winkel. Klik op de rij hele dag onder de dag dat u wilt beginnen met het weergeven van de openingstijden en selecteer Altijd weergeven.

Als u wilt aangeven hoe vaak het weergavescherm moet vernieuwen, klikt u op Geavanceerd en URL automatisch opnieuw laden. U kunt de standaardvernieuwtijd van tien seconden wijzigen in de beste tijd voor uw weergave.

Chrome Sign Builder-openingstijden
Een standaard URL instellen

Een standaard URL instellen is een manier om inhoud op het scherm van de mediaspeler weer te geven wanneer er niets anders geroosterd is. Het is belangrijk dit te doen, omdat uw mediaspeler dan nooit een leeg scherm weergeeft. Als u een standaard-URL wilt instellen, selecteert u Instellingen bewerken in het dropdownmenu naast de roosternaam en voert u de standaard-URL in.

Als u geen standaard-URL heeft, kunt u op URL resetten klikken. Chrome Sign Builder geeft dan een bericht weer waarin staat dat er niets is geroosterd. Als u toestaat dat er een wit scherm wordt weergegeven, is het moeilijk te zien of er een probleem met de mediaspeler is of dat er niets is geroosterd. 

Chrome Sign Builder-instellingen bewerken
Het roosterbestand exporteren

Een roosterbestand bevat de URL's voor uw inhoud, instellingen zoals schermstand en de roosters die u heeft gemaakt. U moet het roosterbestand exporteren door op Exporteren te klikken, zodat u het in het implementatieproces kunt uploaden. 

Wanneer u Chrome Sign Builder implementeert in de organisatie-eenheden waar u uw digitale bord wilt weergegeven, klikt u op CONFIGURATIEBESTAND UPLOADEN en selecteert u het rooster dat u heeft geëxporteerd. Nadat de apparaten in deze organisatie-eenheden zijn opgestart, wordt het digitale bord weergegeven met behulp van het rooster, de weergave-URL's en de instellingen die u heeft geconfigureerd.

Een rooster verwijderen

Als u een rooster wilt verwijderen, klikt u erop in de kalender en klikt u op Verwijderen, of selecteert u Rooster verwijderen in het dropdownmenu naast de roosternaam.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?