Bevaka status för kiosk

Du kan fjärrövervaka Chrome-enheter med Chrome 43 och senare om du vill kontrollera att de fungerar korrekt. Denna funktion är endast tillgänglig för Chrome-enheter som är konfigurerade att automatiskt starta en förpackad Chrome-app eller en offentlig session. Dessa Chrome-enheter kan innehålla kiosker, digitala skyltar och specialbyggda enheter som utcheckning står och självbetjäningskiosker.

Om din Chrome-enhet går offline kan du välja att få e-post eller SMS som informerar dig om detta. Även om appen kraschar kommer du att få dessa varningar eftersom de skickas på operativsystemets nivå. Om din enhet går offline kan du se anslutningshistoriken i rapporteringen och kan få en varning skickad till dig om en kioskenhet går offline. Dessutom kan du välja vem som ska meddelas via e-post eller SMS när det blir ett avbrott.

Visa aktivitet i kiosksystem


 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-enheter.
 3. Klicka på serienumret på den enhet du vill övervaka. Under Systemaktivitet och felsökning, kan du se följande:
   
  Inställning Vad den övervakar
  Senaste aktivitet Visar de senaste 15 dagarnas aktivitet på enheten, även när enheten användes senast och hur länge. De tider och datum som visas är baserade på enhetens tidszon. Du kan aktivera funktionen i administratörskonsolen på Enhetshantering > Chrome-hantering > Enhetsinställningar > Rapportering av enhetsstatus.
  Senaste användare Visar de sista användarna av Chrome-enheten. Kiosk- och gästsessioner rapporteras inte. E-postadresser för ohanterade användare visas inte. Istället visas de som Användaren hanteras inte av domänen. Du kan aktivera den här funktionen på administratörskonsolen under Enhetshantering > Chrome-hantering > Enhetsinställningar > Enhetsrapportering > Spårning av enhetsanvändare.
  Wi-Fi-signalstyrka

  Visar Wi-Fi-signalstyrkan för enheter i kioskläge.

  Volym

  Visar volymen för enheter i kioskläge.

  Processoranvändning Visar hur mycket CPU Chrome-enheten använder.
  CPU-temperatur Visar temperaturen för varje CPU-kärna i Celsius.
  Minnesanvändning Visar hur mycket minne Chrome-enheten använder.
  Diskanvändning Visar hur mycket hårddiskutrymme enheten använder.
  Info om kioskapp Rapporterar appens namn och versionsnummer. Den här funktionen är inte tillgänglig för enheter i offentliga sessioner.
  IP-adresser Visar senaste datum och tid då IP-adresser i LAN och WAN rapporterades för enheten. Tid och datum baseras på enhetens tidszon. IP-adressuppgifter rapporteras inte för inloggningsskärmen innan användare loggar in eller för användare som loggar in med ett Google-konto utanför organisationen, till exempel ett personligt Gmail-konto. 
  LAN IP-adress Visar det trådbundna eller trådlösa nätverk som enheten är ansluten till. I vissa fall kan du använda den för att lokalisera den exakta våningen och byggnaden där enheten finns. IP-adressuppgifter rapporteras inte för inloggningsskärmen innan användare loggar in eller för användare som loggar in med ett Google-konto utanför organisationen, till exempel ett personligt Gmail-konto. 
  WAN IP-adress Visar den unika IP-adress som enheten är ansluten till internet med.  IP-adressuppgifter rapporteras inte för inloggningsskärmen innan användare loggar in eller för användare som loggar in med ett Google-konto utanför organisationen, till exempel ett personligt Gmail-konto.
  Systemloggar

  Visar systemloggar som registrerats automatiskt från enheter för offentliga miljöer. Om du registrerar systemloggar för kioskenheter automatiskt registreras loggarna var 12:e timme och laddas upp här. Loggar lagras i högst 60 dagar. De 100 senaste loggarna är tillgängliga för nedladdning.

  Tips! Använd Log Analyzer när du vill granska systemloggarna. Mer information finns i G Suite Toolbox.

  Skärmdumpar De senaste skärmdumparna av Chrome-enheter anges i omvänd kronologisk ordning. Klicka på en blå länk för att se skärmdumpen.

Flytta enheter och ytterligare åtgärder

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-enheter.
 3. Klicka på serienumret på den enhet du vill övervaka. 
 4. Till vänster kan du flytta, inaktivera eller avregistrera en enhet.
 5. Klicka på en inställning för att utföra följande:
   
  Inställning Beskrivning
  Starta om Startar om Chrome-enheten om den har körts i minst 10 minuter.
  Registrera loggar Aktiverar en ny uppladdning av enhetsattribut och loggar för enheter i kioskläge. Du ser ett meddelande när enhetsattributen har laddats upp.
  Ta en skärmdump

  Tar en skärmdump av enhetens skärm och lagrar den i Skärmdumpar.

  De senaste skärmdumparna av Chrome-enheter anges i omvänd kronologisk ordning. Klicka på en blå länk för att se skärmdumpen.

  Om en skärmdump misslyckas visas ett meddelande med någon av följande felkoder:

  • 0: Ett allmänt fel uppstod.
  • 1: Skärmdumpen misslyckades eftersom användarinmatning upptäcktes.
  • 2: Det gick inte att hämta skärmdumpar. Det här felet kan till exempel bero på att ingen skärm är ansluten till enheten.
  • 3 och 4: Ett serverfel orsakade problem med skärmdumpen.
  • 5: Ett klientfel orsakade problem med skärmdumpen.
  • 6: En ogiltig webbadress för uppladdning orsakade problem med skärmdumpen.

  Obs! På enheter som är i kioskläge och där användarinmatning som mus- och tangentbordsrörelser har utförts går det inte att ta skärmdumpar förrän enheterna har återställts. Om du vill återställa enheten måste du starta om den. Enheten måste sedan autostarta i en kioskapp för att skärmdumpar ska fungera.

  Ställ in volymen

  Gör en fjärrinställning av volymen för hanterade enheter i kioskläge.

  Använd reglaget för att välja volym och klicka på Ställ in volym. Du ser ett meddelande när volymen har ställts in korrekt på enheten.

Övervaka enhetens status

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-enheter.
 3. Under Rapportering av enhetsstatus ställer du in Aktivera rapportering av enhetsstatus.

När du har gjort detta visas kolumnen Onlinestatus när du öppnar Enhetshantering > Chrome-enheter. En grön cirkel betyder att enheten är online och fungerar som den ska. Övervakningspulser skickas med några minuters mellanrum för att kontrollera att enheterna fortfarande är online. Om en enhet blir offline kan det ta upp till tolv minuter innan enhetens onlinestatus uppdateras och ytterligare fem minuter innan du får en varning via e-post eller sms.

Enhetsstatus kan vara i något av dessa tre lägen:

Enhetsstatus färg Vad den betyder
Grön Enheten körs i kioskläge och administratören har valt att aktivera rapportering och övervakning. Den här inställningen fungerar för Chrome-enheter som är inställda på att starta offentliga sessioner automatiskt och automatisk inloggning är satt till 0.
Röd Enheten lyckas inte skicka "hjärtslag" till Googles servrar. Dessa skickas med 120 sekunders mellanrum. Enheten kan vara avstängd eller ha problem med nätverksanslutningen.
Grått Enheten kvalificerar inte för hälsoövervakning. Det kan bero på något av följande scenarier:
 • Chrome-enheten kör en version av Chrome som är lägre än Chrome 43. Den måste köra Chrome 43 eller senare för att övervakning ska fungera.
Eller
 • Det finns en aktiv användare på systemet. Till exempel om de avbröt kioskappen från att läsas in vid uppstart så kommer du inte att kunna använda enhetsövervakning.

Konfigurera hälsorapportering

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-enheter.
 3. Ställ in inställningar för offentlig miljö till starta app för offentlig miljö automatiskt. Dessutom, aktivera hälsoövervakning för enhet.
Autostarta kioskapp och övervakning

Eftersom detta är en enhetsinställning kan den konfigureras av organisationsenhet. Du kan till exempel ha enheter som ordnas per fysisk plats eller typ av enhet.

Ange kontaktuppgifter för varning om enhetsstatus för offentlig miljö. Fyll i e-postadresser eller telefonnummer som du vill ta emot statusuppdateringar på. Observera att du bara kommer att få ett meddelande per strömavbrott.

Under kontaktuppgifter för varning om enhetsstatus för offentlig miljö markerar du om du vill ta emot uppdateringar via e-post, SMS eller både och.

Om du använder SMS, formatera numret enligt följande. Börja med landskod följt av hela numret. Till exempel skulle ett amerikanskt telefonnummer formateras enligt följande: +1 landskod och sen hela det 10-siffriga numret. Exempel: +16502530000

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?