Ange Chrome-policyer för en app

För administratörer som hanterar Chrome-policyer från Googles administratörskonsol.

Som Chrome Enterprise-administratör kan du använda administratörskonsolen för att ange policyer för specifika Chrome-appar, -tillägg eller Android-appar som stöds. Du kan exempelvis tvångsinstallera en app och fästa den på användarnas Chrome-aktivitetsfält.  

Gör inställningar för apphantering

Gäller när användare är inloggade på ett hanterat Google-konto på en Chrome-webbläsare eller enhet som kör Chrome OS.

Tips! Om du vill tvångsinstallera eller blockera ett tillägg för registrerade webbläsare är det lättare att använda listan Webbläsartillägg.

Ange policyer för en app (huvudsteg)

Innan du börjar: Gör inställningar för en viss grupp registrerade Chrome-webbläsare genom att placera dem i en organisationsenhet.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Apphantering.
 4. Till vänster använder du filtret Apptyp för att visa Chrome-appar eller Android-appar.
 5. Till vänster använder du filtret Typ för att visa:
  • godkända eller konfigurerade Android-appar
  • domän, företag eller konfigurerade Chrome-appar
  • tillägg för företag
 6. Klicka på namnet på appen som ska hanteras.
 7. Klicka på något av följande:
  • Användarinställningar – konfigurera appen på användarnivå – när användare loggar in med ett hanterat Google-konto på vilken enhet som helst. Om inställningar på användarnivå ska fungera på Windows-, Mac- eller Linux-datorer måste webbläsarhantering i Chrome ha aktiverats.

   Vissa av de här inställningarna kan också gälla för registrerade Chrome-webbläsare på Windows-, Mac- eller Linux-datorer. Det kan dock vara lättare att hantera appar och tillägg för registrerade webbläsare från listan Webbläsartillägg.

  • Inställningar för offentlig session – konfigurera appen för användare som loggar in på en offentlig session på en hanterad Chrome OS-enhet.
  • Inställningar för offentlig miljö – implementera appen som en kioskapp om appen är aktiverad för offentlig miljö i appens manifest-fil.
 8. Under Organisationer väljer du organisationsenheten med de användarkonton eller registrerade webbläsare som du vill tillämpa inställningarna för.
  Välj organisationsenheten på toppnivå för alla användare eller webbläsare. Annars väljer du en underordnad organisationsenhet. Läs mer
 9. Ställ in de app- och tilläggspolicyer du vill ändra. Läs mer om varje inställning.

  Inledningsvis ärver en organisationsenhet inställningarna från sin överordnade. Om du ändrar en inställning för en underordnad:

  • Om du vill åsidosätta ett ärvt värde klickar du på Åsidosätt. Du kan sedan ändra inställningen.
  • Om du vill återställa en åsidosatt inställning till värdet för dess överordnade klickar du på Ärv.
 10. Klicka på Spara.
Visa och sök efter appar

Från administratörskonsolen kan du lista alla appar och tillägg som du har angett policyer för. Du kan även söka efter fler appar i Chrome Web Store som du vill konfigurera.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Apphantering.
 4. Till vänster i fältet Sök anger du söktext för att hitta en viss app.

  Administratörskonsolen söker i Chrome Web Store och alla dina konfigurerade appar. För varje resultat visas detaljer om appen, exempelvis om den är blockerad, installerad, rekommenderad i Chrome Web Store eller en kioskapp.

Installera anpassade policyer för en app

För vissa appar och tillägg kan du ladda upp en konfigurationsfil för att installera anpassade policyer för appen. En app för digitala skyltar kan till exempel ha ett schema med händelser i en konfigurationsfil. En konfigurationsfil till en kioskapp för ett callcenter kan innehålla VoIP-serverns IP-adress och portnummer.

Innan du börjar: Läs denna dokumentation om du vill se om en app har stöd för en konfigurationsfil och, i så fall, vilka anpassade policyer den låter dig se.

 1. Följ stegen ovan när du vill ställa in policyer för en app eller ett tillägg.
 2. Leta upp den app som du vill installera anpassade policyer för.
 3. När du har valt organisationsenheten du vill konfigurera klickar du på knappen för att ladda upp en konfigurationsfil.

  Om du inte ser alternativet Konfigurera kan appen inte anpassas.

 4. Ladda upp konfigurationsfilen med de nya policyer du vill installera.

Kioskinställningar

Läs mer om varje inställning

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på om du uppdaterar en inställning för Användare, Offentlig session eller KioskLäs mer ovan.

Inställning för användare, offentlig session och kiosk

Tillåt åtkomst till klientcertifikat och nycklar

Gäller användarinställningar, inställningar och offentlig session och inställningar för offentlig miljö.

Tillåter att appen läser och använder klientcertifikat.

Undantag: Även om du har aktiverat Android-appar på Chrome-enheter som stöds i organisationen kan denna policy inte användas för att bevilja Android-appar åtkomst till klientens certifikat och nycklar.

Konfigurera

Gäller användarinställningar, inställningar och offentlig session och inställningar för offentlig miljö.

Laddar upp en konfigurationsfil för installation av anpassade policyer och inställningar som stöds av appen . Inställningen Konfigurera är enbart tillgänglig om appen har stöd för en konfigurationsfil.

Mer information finns på:

Inställningar för användarsession och offentlig session

Tillåt installation

Gäller användarinställningar och inställningar för offentlig session.

Låter användarna installera appen.

Fäst i aktivitetsfältet

Gäller användarinställningar och inställningar för offentlig session.

(Enbart Chrome OS) Nålar fast appen i aktivitetsfältet.

Tvinga fram installation

Gäller användarinställningar och inställningar för offentlig session.

Installerar appen automatiskt och förhindrar att användarna från att ta bort den.

Mer information finns i Installera appar och tillägg automatiskt.

Enbart användarinställningar

Blockera tillägg efter behörighet

Gäller användarinställningar

Du kan använda den här inställningen på två sätt:

Blockera installation av typer av appar

Förhindra användare från att köra appar eller tillägg som kräver vissa behörigheter som din organisation inte tillåter. Välj om du vill tillåta eller blockera appar som kräver specifika behörigheter: Kontrollera de behörigheter du vill tillåta eller blockera.

Mer information finns i Hindra användare från att köra appar baserat på behörigheter.  

Förhindra att appar ändrar webbsidor för företag

Styr om en app eller ett tillägg kan ändra webbsidor du anger.

Detaljerade steg finns i Förhindra att Chrome-tillägg ändrar webbsidor.

 • webbadresser – webbadresser till sidor som du vill förhindra den här appen från att ändra.
 • webbadresser – webbadresser till sidor som du vill tillåta att den här appen att ändra. Åtkomst tillåts även om sidorna också är definierade i Blockerade webbadresser.

Webbadressyntax

Formatet för värdmönster är [http|https|ftp|*]://[underdomän|*].[värdnamn|*].[eTLD|*], där

 • [http|https|ftp|*], [värdnamn|*] och [eTLD|*] är obligatoriska och
 • [underdomän|*] är valfri.
Giltiga värdmönster Matchningar Matchar inte
 *://*.example.* http://example.com
https://test.example.co.uk
https://example.google.com
http://example.google.co.uk
http://example.* http://example.com http://example.ly https://example.com
http://test.example.com
http://example.com http://example.com https://example.com
http://test.example.co.uk
http://*.example.com http://example.com
http://test.example.com
http://t.t.example.com
https://example.com
https://test.example.com
http://example.co.* http://example.co.com
http://example.co.co.uk
http://example.co.uk
http://*.test.example.com http://t.test.example.com
http://test.example.com
http://not.example.com
*://* Alla webbadresser  

 

Ogiltiga värdmönster

 • http://t.*.example.com
 • http*://example.com
 • http://*example.com
 • http://example.com/
 • http://example.com/*
Lägg till i Chrome Web Store-samling

Gäller användarinställningar

Rekommenderar appen för användarna i Chrome Web Store.

Tillåt åtkomst för att utmana företagsnycklar

Gäller användarinställningar

Tillåter att en tvångsinstallerad app anropar API:erna chrome.enterprise.platformKeys.challengeUserKey och challengeMachineKey. Mer information finns i Utvecklarhandbok för verifierad åtkomst.

Enbart kioskinställningar

Ge appen tillgång till strömförbrukning

Gäller inställningar för offentlig miljö.

Tillåter att appen anropar API:er för strömförsörjning för att ändra Chrome-enhetens standardbeteende.

Sida med enhetsinställningar

Gäller inställningar för offentlig miljö.

Konfigurerar en kioskapp för att starta automatiskt på sidan Enhetsinställningar. Du kan ha många appar för offentliga miljöer distribuerade till en enhet, men bara en kan starta automatiskt när enheten startas.

Konfigurera en app som en enskild kioskapp:

 1. Klicka på länken för sidan med enhetsinställningar.
 2. Öppna Inställningar för offentlig miljö.
 3. För Starta app för offentlig miljö automatiskt väljer du den app du vill starta automatiskt.
Inaktivera det virtuella tangentbordet

Gäller inställningar för offentlig miljö.

Inaktiverar det virtuella tangentbordet för en app. När den här funktionen har inaktiverats visas aldrig det virtuella tangentbordet, inte heller på enheter med touch-skärm eller där touch är aktiverat.

Aktivera enhetligt skrivbord (beta)

Gäller inställningar för offentlig miljö.

Låt användarna utnyttja en app på flera skärmar eller TV-apparater med samma upplösning. Upp till två externa bildskärmar stöds. När det är aktiverat är enhetligt skrivbordsläge standardläget när en användare ansluter en bildskärm till sin enhet. När den här funktionen har inaktiverats kan användarna fortfarande använda två externa skärmar, men individuella fönster visas på den ena eller andra skärmen även om skrivbordet är expanderat till båda.

Installera automatiskt

Gäller inställningar för offentlig miljö.

Installerar denna app automatiskt på enheter i offentlig miljö.

Tidslucka för underhåll

Gäller inställningar för offentlig miljö.

Anger start- och slutdatum (lokal tid) för ett underhållsfönster i appen för offentlig miljö. Vid starttiden stoppas appen automatiskt och underhållsuppgifter, som väntande uppdateringar, utförs på appen. Vid sluttiden startas appen automatiskt igen.

Pluginprogram

Gäller inställningar för offentlig miljö.

Anger om webbplatser får köra pluginprogram. Pluginprogram används av webbplatser för att aktivera vissa typer av webbinnehåll (till exempel Adobe® Flash®) som Chrome inte kan hantera. Som standard körs pluginprogram automatisk på enheter för offentlig miljö.

Mer information finns i Hantera Flash i Chrome.

Behandla tangenterna på översta raden som funktionstangenter

Gäller inställningar för offentlig miljö.

Avgör beteendet för den översta raden av tangenter på tangentbordet. När du aktiverar den här inställningen fungerar tangenterna som funktionstangenter, t.ex. F1 och F2. När du inaktiverar den fungerar de som medietangenter, exempelvis Play och Paus. Användarna kan göra om en medietangent till en funktionstangent (och tvärt om) genom att hålla söktangenten nedtryckt.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?