Visa och konfigurera appar och tillägg

För administratörer som hanterar Chrome-policyer från Googles administratörskonsol.

Som Chrome Enterprise-administratör kan du använda administratörskonsolen för att ange principer för specifika appar eller tillägg i Chrome eller en Android-app som stöds. Du kan till exempel tvångsinstallera en app och fästa den i användarens Chrome-aktivitetsfält.

Innan du börjar

 • Om du vill göra inställningar för en viss grupp användare eller registrerade Chrome-webbläsare lägger du till användarkontona eller webbläsarna i en organisationsenhet.
 • För att tillämpa inställningar för Chrome-användare på Windows-, Mac- eller Linux-datorer aktiverar du Chrome-hantering för den organisationsenhet de tillhör.

Öppna alla   |   Stäng alla

Gör inställningar för apphantering

Gäller när användare är inloggade på ett hanterat Google-konto på en Chrome-webbläsare eller enhet som kör Chrome OS.

Ange principer för en app (huvudsteg)
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Appar och tillägg.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Högst upp klickar du på den typ av app eller tillägg du vill konfigurera:
  • Användare och webbläsare – konfigurera appen för användare som loggar in med ett hanterat Google-konto på vilken enhet som helst och för registrerade webbläsare.
  • Kiosker – distribuera appen till en hanterad Chrome-enhet som en kioskapp om appen är kioskaktiverad i appens manifestfil. Information om hur du gör om enheter som kör Chrome OS till enheter med en enda uppgift finns i Skapa och distribuera Chrome-kioskappar.
  • Hanterade gästsessioner – konfigurera appen för användare som loggar in på en hanterad gästsession på en hanterad Chrome-enhet.
 6. Leta upp och klicka på den app du vill hantera. Mer information finns i Visa appar nedan.
 7. Ställ in de app- och tilläggspolicyer du vill ändra. Läs mer om varje inställning.
 8. Klicka på Spara.
Visa appar

Från administratörskonsolen kan du lista alla appar och tillägg du har angett policyer för i en organisationsenhet.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Appar och tillägg.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Högst upp klickar du på den typ av app eller tillägg du vill visa:
  • Användare och webbläsare
  • Kiosker
  • Hanterade gästsessioner
 6. Klicka på Lägg till ett filter högst upp och sök efter:
  • Fulltext – ange appens eller tilläggets namn eller id.
  • Titel – ange appens eller tilläggets namn.
  • Id – ange appens eller tilläggets id.
  • Typ — välj om du vill visa Android- eller Chrome-appar.
  • Installationspolicy — välj om appar ska visas, beroende på deras installationspolicy.
 7. Klicka på Verkställ.
Lägg till appar

Du kan söka efter appar att lägga till och konfigurera i Chrome Web Store eller Google Play. Om du vill installera en progressiv webbapp för användare eller skapa en genväg till en webbplats kan du lägga till appen per webbadress.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Appar och tillägg.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Beroende på vilken typ av app eller tillägg du vill visa klickar du högst upp på Användare och webbläsare, Kiosker eller Hanterade gästsessioner.
 6. Om du vill lägga till en Chrome Web Store-app som kostar pengar klickar du på Lägg till Lägg till och väljer Lägg till Chrome-app eller tillägg per id.
 7. Om du vill lägga till en gratisapp klickar du på Lägg till Lägg till och väljer ett alternativ:
  • Lägg till från Chrome Web Store
  • Lägg till från Google Play
  • Lägg till app eller tillägg för Chrome med id
  • Lägg till via webbadress (endast tillgängligt för användare och webbläsare)
 8. Om du lägger till en app från Chrome Web Store eller Google Play letar du upp appen och klickar på Välj. Godkänn appbehörigheter åt organisationen om du uppmanas att göra det.
 9. Om du lägger till per id anger du id:t och klickar på Spara.Om tillägget ligger utanför Chrome Web Store anger du id:t, väljer Från en anpassad webbadress, anger webbadressen och klickar på Spara.
 10. Om du lägger till per webbadress anger du webbadressen för den progressiva webbappen för användare eller en genväg till en webbplats. Välj hur du vill att webbplatsen ska visas och klicka på Spara.

Läs mer om installationspolicyer

Vilka installationspolicyer som är tillgängliga beror på om du uppdaterar en app eller ett tillägg för användare och webbläsare, kiosker eller hanterade gästsessioner.

Installationspolicy Funktion Gäller för
Tillåt installation Låter användarna installera appen. Användare och webbläsare
Blockera Förhindrar att användarna installerar appen. Tar bort appen
från användare som har appen installerad
Användare och webbläsare
Tvångsinstallera Installerar appen automatiskt och förhindrar användarna
från att ta bort den.

Användare och webbläsare

Hanterade gästsessioner

Tvångsinstallera och fäst Installerar appen automatiskt och förhindrar användarna
från att ta bort den. På enheter som kör Chrome OS fästs appen
i aktivitetsfältet.

Användare och webbläsare

Hanterade gästsessioner

Installerat Installerar appen automatiskt och förhindrar användarna
från att ta bort den.
Kiosker
Inte installerad Avinstallerar appen automatiskt. Kiosker

Läs mer om app- och tilläggsinställningar

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på om du uppdaterar en app eller ett tillägg för användare och webbläsare, kiosker eller hanterade gästsessioner.

Inställningar för användare och webbläsare och hanterade gästsessioner

Inkludera i Chrome Web Store-samling
Rekommenderar appen för användarna i Chrome Web Store.
Behörigheter och webbadressåtkomst

Förhindra användare från att köra appar eller tillägg som kräver vissa behörigheter som din organisation inte tillåter. Mer information finns i Hindra användare från att köra appar baserat på behörigheter.

Styr om appar eller tillägg generellt kan ändra webbsidor du anger. Detaljerade steg finns i Förhindra att Chrome-tillägg ändrar webbsidor.

Tillåt åtkomst för att utmana företagsnycklar

Tillåter att en tvångsinstallerad app anropar API:erna chrome.enterprise.platformKeys.challengeUserKey och challengeMachineKey. Mer information finns i Utvecklarhandbok för verifierad åtkomst för API.

Inställningar för användare och webbläsare, kiosker och hanterade gästsessioner

Policy för tillägg

För vissa appar och tillägg kan du installera anpassade policyer. En app för digitala skyltar kan till exempel ha ett schema med händelser i en JSON-fil.

Innan du installerar anpassade policyer kontrollerar du appens eller tilläggets dokumentation för att se om du eventuellt kan ange några anpassade policyer. Ange sedan JSON-data (JavaScript® Object Notation) i textfältet. Du kan använda det här JSON-komprimeringsverktyget från tredje part för att validera policyer.

Inställningar för offentlig miljö

Ge appen tillgång till strömförbrukning
Tillåter att appen anropar API:er för strömförsörjning för att ändra Chrome-enhetens standardbeteende.
Använd enhetligt skrivbord
Låt användarna utnyttja en app på flera skärmar eller TV-apparater med samma upplösning. Upp till två externa bildskärmar stöds. När det är aktiverat är enhetligt skrivbordsläge standardläget när en användare ansluter en bildskärm till sin enhet. När den här funktionen har inaktiverats kan användarna fortfarande använda två externa skärmar, men individuella fönster visas på den ena eller andra skärmen även om skrivbordet är expanderat till båda.
Tillåt virtuellt tangentbord
Tillåter virtuellt tangentbord för en app. När den här funktionen har inaktiverats visas aldrig det virtuella tangentbordet, inte heller på enheter med touch-skärm eller där touch är aktiverat.
Aktivera plugin-program
Anger om webbplatser får köra pluginprogram. Pluginprogram används av webbplatser för att aktivera vissa typer av webbinnehåll (till exempel Adobe® Flash®) som Chrome inte kan hantera. Som standard körs pluginprogram automatisk på enheter för offentlig miljö.
Ställ in översta raden på tangentbordet som FN-nycklar
Avgör beteendet för den översta raden av tangenter på tangentbordet. När du aktiverar den här inställningen fungerar tangenterna som funktionstangenter, t.ex. F1 och F2. När du inaktiverar den fungerar de som medietangenter, exempelvis Play och Paus. Användarna kan göra om en medietangent till en funktionstangent (och tvärt om) genom att hålla söktangenten nedtryckt Chromebook-tangentbordet.
Tidslucka för underhåll
Anger start- och slutdatum (lokal tid) för ett underhållsfönster i kioskappen. Vid starttiden stoppar kioskappen automatiskt. Därefter utförs underhållsaktiviteter, som väntande appuppdateringar, i appen. Vid sluttiden startar appen automatiskt igen.

Inställningar för automatisk start av kioskapp

Aktivera statusövervakning
Välj Aktivera statusövervakning för att tillåta rapportering av kioskens status. Därefter kan du kontrollera om en enhet är online och fungerar som den ska.
Aktivera uppladdning av systemlogg

Välj Aktivera uppladdning av systemlogg när du automatiskt vill registrera systemloggar för kioskenheter. Loggar registreras var 12:e timme och överförs till administratörskonsolen där de lagras i maximalt 60 dagar. Vid ett och samma tillfälle kan sju loggar hämtas – en för varje dag under de senaste fem dagarna, en som gäller för 30 dagar sedan och en som gäller för 45 dagar sedan.

Mer information finns i Bevaka status för kiosk nedan.

Obs! Innan du aktiverar loggar för överföring måste du informera användarna av hanterade enheter för offentlig miljö om att deras aktivitet kan komma att övervakas och att data kan registreras och delas av misstag. Om du inte informerar användarna bryter du mot villkoren i ditt avtal med Google.

Skärmrotation (medurs)
Om du vill konfigurera skärmrotation för dina enheter för offentlig miljö väljer du önskad skärmorientering. Om du exempelvis roterar skärmen till stående layout väljer du 90 grader. Denna princip kan åsidosättas genom manuell konfiguration av enheten i en annan skärmorientering.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?