Tillåta eller blockera appar och tillägg

För administratörer som hanterar Chrome-policyer från Googles administratörskonsol.

Som Chrome Enterprise-administratör kan du styra vilka appar eller tillägg användare kan installera på Chrome-enheter. Som standard kan användare installera alla appar eller tillägg.

Artikeln nedan ger en övergripande översikt över hur du anger policyer för alla dina användare eller anpassar inställningarna för olika grupper. Mer detaljerad information finns i guiden Hantera tillägg i företaget.

Innan du börjar

Om du vill hantera Chrome-appar och -tillägg för användarna måste du aktivera tjänsten Chrome Web Store för dem i administratörskonsolen. Leta upp den här tjänsten på administratörskonsolen genom att öppna Appar > Ytterligare Google-tjänster. Anvisningar finns i Aktivera eller inaktivera ytterligare Google-tjänster.

Konfigurera policyer på administratörskonsolen

Gäller när användare är inloggade på ett hanterat Google-konto på en Chrome-webbläsare eller enhet som kör Chrome OS.

Tillåt alla appar förutom de du vill blockera

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen.

 1. Följ standardanvisningarna för att göra användar- och webbläsarinställningar i Chrome:
  1. Öppna Enheter på administratörskonsolen följt av Chrome-hantering följt av Inställningar för användare och webbläsare.
  2. Välj organisationen med de användare eller registrerade webbläsare som du vill blockera appar för.

  Du hittar fullständig information i Ange en Chrome-policy för flera appar.

 2. Välj ett alternativ för att tillåta appar och tillägg förutom de du vill blockera bredvid Tillåt eller blockera alla appar och tillägg.
 3. Klicka på Hantera bredvid Tillåtna appar och tillägg.
 4. Välj sedan varje app eller tillägg du vill blockera.
 5. Klicka på Spara.
Blockera alla appar förutom de du vill tillåta

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen.

 1. Följ standardanvisningarna för att göra användar- och webbläsarinställningar i Chrome:
  1. Öppna Enheter på administratörskonsolen följt av Chrome-hantering följt av Inställningar för användare och webbläsare.
  2. Välj organisationen med de användare eller registrerade webbläsare som du vill tillåta appar för.

  Du hittar fullständig information i Ange en Chrome-princip för flera appar.

 2. Bredvid Blockera alla appar och tillägg förutom de som jag tillåter väljer du alternativet att blockera alla appar och tillägg förutom de du tillåter.
 3. Klicka på Hantera bredvid Tillåtna appar och tillägg.
 4. Välj de appar eller tillägg du vill tillåta.
 5. Klicka på Spara.
Blockera eller tillåta en app

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen. 

Tips! Om du vill blockera eller tillåta ett tillägg för registrerade Chrome-webbläsare är det lättare att använda listan över webbläsartillägg.

 1. Följ standardanvisningarna för att ställa in Chrome-principer för en app eller ett tillägg:
  1. Öppna Enheter på administratörskonsolen följt av Chrome-hantering följt av Apphantering.
  2. Välj den app du vill blockera eller tillåta.
  3. Välj en typ av inställning, till exempel Användarinställningar eller Inställningar för offentlig session.
  4. Välj organisationen med de användare eller registrerade webbläsare du vill tillåta eller blockera appen för.

  Mer information finns i Ange Chrome-principer för en app.

 2. Under Tillåt installation klickar du för att blockera Aktivera eller tillåta Inaktivera appen.

  Inledningsvis ärver en organisation inställningarna från sin överordnade. Om du ändrar en inställning för en underordnad organisation:

  • Om du vill åsidosätta ett ärvt värde klickar du på Åsidosätt. Du kan sedan ändra inställningen.
  • Om du vill återställa en åsidosatt inställning till värdet för dess överordnade klickar du på Ärv.
 3. Klicka på Spara.
Blockera appar och tillägg baserat på behörigheter

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen.

Du kan förhindra användare från att köra appar eller tillägg som kräver vissa behörigheter som din organisation inte tillåter. Till exempel kan du blockera tillägg som ansluter till USB-enheter eller får åtkomst till cookies.

 1. Följ standardanvisningarna för att göra användar- och webbläsarinställningar i Chrome:
  1. Öppna Enheter på administratörskonsolen följt av Chrome-hantering följt av Inställningar för användare och webbläsare.
  2. Välj organisationen med de användare eller registrerade webbläsare som du vill tillåta appar för.

  Du hittar fullständig information i Ange en Chrome-princip för flera appar.

 2. Bredvid Blockera tillägg efter behörighet väljer du alternativet för att blockera eller tillåta appar som begär de behörigheter du väljer.
 3. Markera varje behörighet för att blockera eller tillåta. Läs om respektive behörighet.
 4. Klicka på Spara.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?