Rekommenderade metoder för utveckling av Chrome for Work-appar

square app pic Om du skriver Chrome-appar rekommenderar vi följande utvecklingsmetoder, inklusive sådana som är specifika för Chrome-appar samt för stora webbprojekt som också gäller för Chrome-appar.

Rekommenderade metoder för Chrome-appar

Skapa möjlighet till internationalisering i appen

 • Använd chrome.i18n API och /_locales/.
 • Även om du inte planerar att erbjuda mer än engelska i utgångsläget, ska du tillhandahålla de engelska strängarna via /_locales/ och chrome.i18n om du enkelt vill expandera senare.

Bestäm i förväg om appen ska kunna köras offline

 • När du har skrivit appen är det svårt att göra om den för att kunna köras offline.
 • Ställ in flaggan i manifestet. Från Chrome 35 förutsätter vi att apparna är offline-aktiverade och värdet för offline_enabled anges som standard till true, om inte behörigheten webview begärs.

Testa på Chrome och Chrome OS

 • Det är lättare att utveckla i Chrome än i Chrome OS. Om appen ska användas i Chrome OS måste du regelbundet testa alla fyra Chrome OS-kanalerna (Stable, Beta, Dev och Canary).

Testa regelbundet på en enhet i varje Chrome-kanal

 • Eftersom nya funktioner ofta lanseras i Chrome kan utvecklingsplattformen ändras ofta. Genom att testa regelbundet får du reda på så snart som möjligt om någon av de här ändringarna kommer att få din app att sluta fungera.
 • Rotera utvecklingen på Chrome OS-enheterna mellan kanalerna Stable, Beta, Dev och Canary (använd kommandoradsflaggan för att ändra till Canary).

Testa i läge för offentliga miljöer (i tillämpliga fall)

 • Eftersom läget för offentliga miljöer kan innebära att objekt återges på ett annat sätt än i normalt helskärmsläge i Chrome OS, testar du i läge för offentlig miljö på en Chrome-enhet.

Skapa en dev-, beta- och produktionsapp i Chrome Web Store

 • Skapa en utvecklingsversion av appen som enbart är tillgänglig för personer i en viss grupp och skapa en betaversion av appen som är olistad. När du har de här versionerna kan andra testa appen snabbt och utan att det innebär för mycket risk.

Identifiera och förstå alla tillgängliga API:r

 • Läs i den offentliga API-dokumentationen på Chrome-utvecklarwebbplatsen, som API:er för Chrome-plattformen och API:er för nätverk och maskinvara.
 • Bläddra bland API-definitionerna i Chrome-källkoden för att ta reda på vilka API:er som kan vara tillgängliga men som ännu inte har dokumenterats.
 • Är det säkert att använda odokumenterade API:er? Det är riskabelt eftersom odokumenterade API:er kan ändras eller försvinna utan förvarning. Om du använder dem ska du testa i Canary-kanalen så att du vet direkt om en API-ändring uppstår.

Rekommenderade metoder för stora webbprojekt som gäller för Chrome-appar

Integrera tillgänglighet i appen

 • Eldprovet: Kan appen användas enbart med ett tangentbord?
 • Tillägget Chrome Accessibility Developer Tools lägger till en tillgänglighetsgranskning i Chrome-utvecklarverktygen. Denna granskning identifierar tillgänglighetsproblem.
 • Vanliga frågor som begränsar tillgängligheten för din app:
  • Den saknar onKeyDown-händelsehanterare
  • TabIndex har inte angetts
  • Aria-attribut har inte angetts för HTML-element

Använd en JavaScript-kompilator och gör enhetstestning

 • Det kan vara svårt att felsöka stora JavaScript®-program. Om du har tusentals rader av JavaScript, bör du använda en kompilator för att upptäcka problem.
 • Test kodenheter eller kodmoduler för att isolera den funktion du testar och let efter fel.

Spåra appanvändningen med Google Analytics

 • Se hur många som tittar på din app i Chrome Web Store.
 • Spåra appanvändningen. Exempel:
  • Hur många personer gör en viss åtgärd i appen
  • Hur länge är appen öppen
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?