Ben je aan het plannen om weer op kantoor te gaan werken? Bekijk hoe Chrome OS hieraan kan bijdragen.

Updates op Chrome OS-apparaten beheren

Als Chrome-beheerder kun je updates van het Chrome-besturingssysteem (OS) voor apparaten in je organisatie beheren. Chrome brengt ongeveer elke 4 weken een volledige OS-update uit. Kleine updates, zoals beveiligingsfixes en software-updates, vinden elke 2 tot 3 weken plaats. De gemiddelde volledige Chrome OS-update is meer dan 400 MB, kleine updates zijn ongeveer 50 MB.

Als je het releasekanaal Kandidaat voor langdurige support (KLS) of Langdurige support (LDS) kiest, krijgen apparaten elke 6 releases (ongeveer elke 6 maanden) de functie-updates van die 6 releases. Apparaten op het KLS- of LDS-kanaal blijven elke 2 weken beveiligingsfixes krijgen.

We raden je aan automatische updates te gebruiken om Chrome OS-apparaten beveiligd en up-to-date te houden. Als je organisatie duizenden apparaten gebruikt of als je bandbreedtebeperkingen hebt, moet je mogelijk aanpassen hoe updates worden geïmplementeerd.

Automatische updates configureren

Automatische updates aanzetten (aanbevolen)

Chrome OS-apparaten worden standaard geüpdatet naar de nieuwste versie van Chrome wanneer deze beschikbaar komt. We raden je aan de standaardinstellingen voor automatische updates aan te laten staan. Zo worden de apparaten van je gebruikers automatisch geüpdatet naar de nieuwe versie van Chrome OS wanneer deze wordt vrijgegeven op het Stabiele kanaal. Je gebruikers krijgen essentiële beveiligingsfixes en nieuwe functies zodra deze beschikbaar komen.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenen danApparaat.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling geldt voor alle gebruikers en ingeschreven browsers. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Ga naar Update-instellingen voor apparaaten danInstellingen voor automatische updates.
 6. Selecteer in het menu Apparaatupdates de optie Updates toestaan.
 7. Klik op Opslaan.
Automatische updates uitschakelen (voor testdoeleinden)

Als een bepaalde release van Chrome OS een probleem veroorzaakt in je organisatie, kun je automatische updates uitschakelen totdat het probleem is opgelost. Je gebruikers kunnen dan niet meer handmatig op updates controleren. 

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenen danApparaat.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling geldt voor alle gebruikers en ingeschreven browsers. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Ga naar Update-instellingen voor apparaaten danInstellingen voor automatische updates.
 6. Selecteer in het menu Apparaatupdates de optie Updates blokkeren.
 7. Klik op Opslaan.
Automatische peer-to-peer-updates gebruiken
Als peer-to-peer-netwerken (P2P) beschikbaar zijn, kunnen apparaten Chrome automatisch updaten via een apparaat in de buurt van hetzelfde model. Met deze optie wordt het externe netwerkverkeer verminderd. Als automatische P2P-updates mislukken of niet mogelijk zijn in je netwerk, worden apparaten op de normale manier geüpdatet. De update wordt dan gedownload van de servers van Google of via een proxyserver met een cachegeheugen op het web.

Het volgende moet het geval zijn voordat automatische P2P-updates werken:

 • Het netwerk van je organisatie moet P2P-verbindingen toestaan.
 • Multicast-DNS (mDNS) mag niet worden gefilterd of geblokkeerd in het Local Area Network (LAN).

Updates aanpassen

Chrome OS-updates vastzetten op een specifieke versie

Niet aanbevolen. Google Cloud ondersteunt alleen de nieuwste versie van Chrome OS.

We raden gebruikers aan de nieuwste versie van Chrome te gebruiken. Soms moet je echter opgeven welke versie wordt uitgevoerd op je apparaten. Een latere versie van Chrome OS kan bijvoorbeeld compatibiliteitsproblemen opleveren met tools in je domein. Of misschien ontdek je een kritiek probleem tijdens het testen van apparaten op het Bètakanaal.

Probeer updates zo min mogelijk vast te zetten op een bepaalde versie. Als je vergeet het vastzetten van versies weer ongedaan te maken, kunnen gebruikers essentiële beveiligingsupdates en nieuwe functies missen.

We raden je aan apparaten over te zetten naar het kanaal Kandidaat voor langdurige support (KLS) of Langdurige support (LDS). Zo krijgen apparaten nog steeds elke 2 weken beveiligingsfixes, maar slechts elke 6 maanden functie-updates. Zie Langdurige support in Chrome OS voor meer informatie.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenen danApparaat.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling geldt voor alle gebruikers en ingeschreven browsers. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Ga naar Update-instellingen voor apparaaten danInstellingen voor automatische updates.
 6. Selecteer in het menu Apparaatupdates de optie Updates toestaan.
 7. Selecteer een Chrome OS-versie in het menu Google Chrome-versie beperken tot ten hoogste. Er wordt voorkomen dat apparaten worden geüpdatet naar Chrome OS-versies hoger dan het gekozen versienummer.
 8. Klik op Opslaan.

Problemen oplossen

Je kunt een of meer van je apparaten configureren zodat deze het Dev- of bètakanaal gebruiken, om compatibiliteitsproblemen in nieuwere versies van Chrome vast te kunnen stellen. Zie Praktische tips voor Chrome-releases voor meer informatie.

Een releasekanaal kiezen

Chrome OS biedt momenteel 4 releasekanalen: Stabiel, Bèta, Kandidaat voor langdurige support (KLS) en Dev. Chrome OS volgt standaard de updates op het Stabiele kanaal. Bekijk de Praktische tips voor Chrome OS-releases voor meer informatie over welk kanaal je het best kunt kiezen voor je gebruikers.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenand thenApparaat.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling geldt voor alle gebruikers en ingeschreven browsers. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Scroll naar Update-instellingen voor apparaat.
 6. Zorg dat bij 'Instellingen voor automatisch updaten' de instelling Apparaatupdates is ingesteld op Updates toestaan.
 7. Klik op het dropdownmenu naast Releasekanaal en selecteer een kanaal.
 8. Klik op Opslaan.
Updates geleidelijk uitrollen

Afgeraden. Google Cloud ondersteunt alleen de nieuwste versie van Chrome OS.

Je kunt Chrome OS-updates voor apparaten vrijgeven volgens een gefaseerd implementatieschema. Bij een gefaseerde implementatie wordt in eerste instantie een kleiner percentage van de apparaten geüpdatet. Je kunt het percentage in de loop van de tijd verhogen om updates verspreid te implementeren voor alle apparaten in je organisatie. Je kunt ook voor specifieke groepen of afdelingen instellen dat updates verspreid worden geïmplementeerd. Bij elke nieuwe implementatie wordt willekeurig gekozen uit de apparaten die je opgeeft. De datum waarop sommige apparaten worden geüpdatet, kan na de releasedatum liggen. 

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenen danApparaat.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling geldt voor alle gebruikers en ingeschreven browsers. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Ga naar Update-instellingen voor apparaaten danInstellingen voor automatische updates.
 6. Selecteer in het menu Implementatieplan de optie Updates implementeren volgens een specifiek schema.
 7. Voer onder Updateschema het aantal dagen in dat er na de update moet worden gewacht en het percentage apparaten dat moet worden geüpdatet.
 8. (Optioneel) Als je het percentage geleidelijk wilt verhogen, klik je op Toevoegen Vraag toevoegen en voer je het aantal dagen en het percentage apparaten in.
 9. Voer het aantal dagen na de update in waarop alle apparaten moeten zijn geüpdatet.
 10. Klik op Opslaan.
Updates verspreiden om het bandbreedtegebruik op een netwerk te verminderen
Aanbevolen als je problemen hebt met de bandbreedte

Als je organisatie duizenden Chrome OS-apparaten gebruikt of als er beperkingen gelden voor de netwerkbandbreedte, kun je de automatische updates verspreiden. Je kunt de updates over enkele dagen verspreiden, maar we raden je aan zo min mogelijk dagen te kiezen, bijvoorbeeld 2 of 3. Als je de updates over een langere periode verspreidt, raken sommige gebruikers wellicht meer dan één versie achter.

De downloads worden op verschillende momenten binnen deze periode uitgevoerd om verkeerspieken te voorkomen die van invloed kunnen zijn op oudere netwerken of netwerken met een lage bandbreedte. Apparaten die in deze periode offline zijn, downloaden de update wanneer ze weer online zijn.

Je moet dit beleid instellen op de standaardwaarde (geen) of een laag getal, behalve als je weet dat je netwerk geen verkeerspieken kan verwerken. Met een laag getal kunnen gebruikers sneller profiteren van Chrome-verbeteringen en nieuwe functies. Bovendien wordt het aantal gelijktijdige versies in je organisatie tot een minimum beperkt en wordt verandermanagement tijdens de updateperiode vereenvoudigd.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenen danApparaat.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling geldt voor alle gebruikers en ingeschreven browsers. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Ga naar Update-instellingen voor apparaaten danInstellingen voor automatische updates.
 6. Selecteer in het menu Implementatieplan de optie Updates verspreiden.
 7. Selecteer in het menu Automatische updates willekeurig verspreiden over de tijdsperiode waarover de updates moeten worden verspreid, bijvoorbeeld twee of drie dagen.
 8. Klik op Opslaan.
Gebruikers vragen hun apparaat opnieuw op te starten

Je kunt de periode instellen waarin gebruikers meldingen zien dat ze hun apparaat met Chrome OS opnieuw moeten opstarten zodat updates kunnen worden toegepast. Je kunt afdwingen dat apparaten automatisch opnieuw worden opgestart nadat de opgegeven tijd voorbij is.

Zie Gebruikers vragen opnieuw op te starten om updates toe te passen voor meer informatie.

Updates versnellen
Aanbevolen voor alle organisaties

Nadat een update is toegepast op een Chrome OS-apparaat, moeten gebruikers het apparaat opnieuw opstarten voordat de update in werking treedt. Ze zien een melding waarin ze wordt gevraagd het apparaat opnieuw op te starten, maar sommige gebruikers doen dit pas na langere tijd.

Als je wilt dat apparaten eerder opnieuw worden opgestart, kun je instellen dat gebruikers worden uitgelogd wanneer de klep van het apparaat wordt gesloten. Als de gebruiker dan het apparaat niet opnieuw opstart na een update en vervolgens de klep sluit, wordt het apparaat opnieuw opgestart en wordt de update voltooid.

Vertel gebruikers dat ze hun werk moeten opslaan voordat ze de klep sluiten, zodat ze het niet kwijtraken.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenen danGebruikers en browsers.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling geldt voor alle gebruikers en ingeschreven browsers. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Ga naar Beveiliging en dan Instellingen bij inactiviteit.
 6. Selecteer in het menu Actie bij sluiten klep de optie Uitloggen.
 7. Klik op Opslaan.

Updates in het cachegeheugen opslaan om de bandbreedte te verminderen

Als je organisatie in het netwerk een cachegeheugen heeft ingesteld voor een tussenliggende proxy, kun je Chrome OS-updates uitvoeren via het cachegeheugen. Omdat deze updates via HTTP bij Google worden gedownload, kunnen ze in het cachegeheugen worden opgeslagen door de meeste proxyservers met een cachegeheugen op het web. Proxy's met een cachegeheugen gebruiken minder bandbreedte en reageren sneller door vaak opgevraagde websites in het cachegeheugen te plaatsen en opnieuw te gebruiken.

Veel standaardinstellingen voor proxy's met een cachegeheugen werken echter niet optimaal voor Chrome OS-updates. Ervaren IT-beheerders kunnen de volgende instellingen configureren om te zorgen dat de software van je proxy met een cachegeheugen Chrome OS-updates in het cachegeheugen kan opslaan:

 • Maximum grootte bestandsobject: De maximum grootte voor individuele bestanden die door de proxy in het cachegeheugen worden geplaatst. Voor de meeste proxyservers met een cachegeheugen op het web is de standaard maximum grootte kleiner dan de gemiddelde Chrome OS-update. Updates worden gedownload als één bestand. Zorg dus dat de maximum grootte voor bestandsobjecten minstens 1 GB is.
 • Grootte van de cachedirectory: Standaard slaan sommige proxyservers met een cachegeheugen op het web objecten op in het geheugen. De meeste van deze servers kunnen ook worden geconfigureerd zodat deze berichten opslaan in het cachegeheugen op de harde schijf. Zorg dat er voldoende opslagruimte vrij is in het cachegeheugen, zowel in het geheugen als op de harde schijf. Browsers halen objecten die zijn opgeslagen in het geheugen sneller op dan objecten die zijn opgeslagen op de harde schijf.
 • URL-instellingen: Als je op de server instellingen kunt toevoegen voor bepaalde domeinen, moet je dl.google.com prioriteit geven. Hier halen apparaten Chrome OS-updates op.
 • Maximum objectgrootte in het geheugen: Servers houden geen objecten vast in het geheugen die groter zijn dan de hier opgegeven waarde. Deze waarde moet hoog genoeg zijn om Chrome OS-updates in het geheugen vast te houden, maar laag genoeg om te voorkomen dat grotere objecten het cachegeheugen opvullen. Stel de maximum objectgrootte in het geheugen in op een redelijke waarde, zoals 2000 KB.
 • Cacheruimte op schijf: De totale hoeveelheid ruimte op de harde schijf die de server kan gebruiken om objecten in het cachegeheugen te plaatsen. Als je een grote harde schijf hebt (meer dan 30 GB), kun je deze waarde verhogen zodat meer objecten in het cachegeheugen kunnen worden opgeslagen.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
410864
false