Enheter för hanterad gästsession

Den här artikeln innehåller allmän information om att konfigurera hanterade gästsessioner på Chrome-enheter. Om du vill ta reda på hur du använder en Chromebook vid prov läser du Använda Chromebooks vid prov.

Chromebook icon updated Dec 2013

Med hanterade gästsessioner kan flera användare dela på en Chrome-enhet utan att behöva logga in. Använd till exempel hanterade gästsessioner för att konfigurera Chrome-enheter för utlåning, som delade datorer eller för annat arbete eller andra skolrelaterade syften där användare inte behöver logga in.

Med hanterade gästsessioner kan användarna få en fullständig webbupplevelse och få tillgång till flera webbplatser i ett fönsterläge (ej helskärm).
 

Hur skiljer de sig från offentliga sessioner?

Hanterade gästsessioner har fler funktioner än offentliga sessioner och ger administratörer större kontroll och insyn i användaraktiviteter.

Äldre offentliga sessioner Hanterade gästsessioner
Tillgängligt på alla enheter. Enbart tillgängligt på enheter som kör Chrome version 73 eller senare.
Har stöd för en begränsad uppsättning Chrome-policyer.

Har stöd för alla Chrome-policyer.

 

Har stöd för en begränsad uppsättning appar och tillägg med Chrome. Har stöd för alla appar och tillägg med Chrome.
Har inte stöd för nätverkscertifikat. Har stöd för nätverkscertifikat.

 

Innan du börjar

 • Registrera enheten du vill använda som en hanterad gästsession på domänen. När enheten har registrerats visas den i administratörskonsolens lista över Chrome-enheter.Läs om att registrera enheter.
 • Kontrollera att Visa alltid användarnamn och foton har aktiverats på administratörskonsolen.
 • Du måste ha Chromebook Enterprise-enheter eller en uppgradering, till exempel Chrome Enterprise-uppgradering eller Chrome Education-uppgradering, för varje fristående Chrome-enhet som du vill köra i hanterat gästläge.
 • Privata appar och tillägg som är begränsade till användare på en domän kan inte installeras eftersom hanterade gästsessioner inte kräver att användare loggar in.

Konfigurera hanterade gästsessioner

Steg 1: Konfigurera Chrome-enheterna
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Inställningar för hanterad gästsession.
 4. Välj den organisationsenhet som du vill att inställningarna ska gälla för.
 5. Konfigurera inställningarna på sidan och inkludera ett namn på den offentliga sessionen (som du vill visa på enhetens startsida, till exempel namnet på din organisation).
 6. Klicka på Spara ändringar.
 7. Öppna Enhetshantering följt av Chrome-hantering följt av Enhetsinställningar.
 8. Markera den organisation som du vill konfigurera och välj Tillåt hanterad gästsession under Inställningar för kiosk följt av Hanterad gästsession.
  Detta kopplar inställningarna för hanterad gästsession till de valda enheterna i organisationen.
 9. Klicka på Spara ändringar.
  Inställningarna tillämpas vanligen inom några minuter, men det kan ta upp till en timme innan de har spridits till enheterna.
 10. Flytta önskade Chrome-enheter till organisationen där inställningarna för hanterad gästsession har tillämpats.
  Chrome-enheterna måste vara registrerade i domänen för hantering innan de visas under Chrome-enheter på administratörskonsolen.

Obs!

 • Dynamiska grupper för hanterad gästsession prioriteras framför användarens dynamiska grupper på inloggningsskärmen.
 • Du kan bara koppla inställningar från en organisation per enhet för att konfigurera hanterade gästsessioner.
 • Inställningar för hanterad gästsession gäller endast för de Chrome-enheter som du anger.
 • Inställningar för hanterad gästsession är inte tillgängliga för enheter som är registrerade med en Chrome Kiosk-licens.
Steg 2: Utvärdera inställningar för hanterad gästsession

Inställningar som är unika för hanterade gästsessioner listas i den här tabellen. Övriga inställningar beskrivs i Ange användarpolicyer för Chrome.

Om du snabbt vill hitta en inställning på administratörskonsolen använder du rutan Sök i inställningar överst på skärmen.

Inställning Beskrivning
Visningsnamn för session Ange namnet som du vill att användarna ska se under sessionen. Exempelvis Skolbiblioteket på Storstadsskolan eller Solarmora delad dator.
Maximal sessionslängd för användare Du kan ange att användaren ska loggas ut från sessionen efter 1 till 1 440 minuter. Lämna tomt för obegränsade sessioner.
Logga ut vid inaktivitet efter Du kan ange att användaren ska loggas ut från sessionen om enheten är inaktiv i 1 till 1 440 minuter. Lämna det här fältet tomt om du aldrig vill logga ut.En inmatning från användaren krävs för att nedräkningen av tidsgräns för inaktiv tid ska starta.
Anpassade användarvillkor Du kan överföra ett anpassat användarvillkorsavtal som du vill att de som använder din enhet ska godkänna. Denna fil måste vara en txt- eller text-fil.
Frekvens för policyuppdatering Du kan ange ett intervall mellan 30 och 1 440 minuter då Chrome-enheter ska synkronisera nya policyer från administratörskonsolen.
Sessionsspråk

Ange ordningen för rekommenderade språk på Chromebook-inloggningsskärmen. Fler detaljer:

 • Om du inte anger några rekommenderade språk behålls det aktuella språket i Chrome som standard när en hanterad gästsession startas. Användaren kan ändra detta standardvärde vid inloggning.
 • Om du bara anger ett språk används detta språk som standard i Chrome OS när en hanterad gästsession startas. Användaren kan ändra detta standardvärde vid inloggning.
 • Om du anger fler än ett språk uppmanas användaren att välja ett språk i Chrome under inloggningen. De språk som du väljer visas överst i språklistan, i den ordning du väljer. Som standard används den mest populära tangentbordslayouten i Chrome för det valda språket. Användaren kan ändra detta under inloggning eller efteråt under sessionen.

Språket och tangentbordslayouten återställs till sina tidigare värden när den hanterade gästsessionen avslutas.

Steg 3: Tillämpa ytterligare inställningar och policyer

Utöver inställningarna för hanterade gästsessioner kan du även konfigurera enhetspolicyer, användarpolicyer och nätverksinställningar som erbjuds via hanteringen av Chrome. Om du inte hittar en användarpolicy för hanterad gästsession på Googles administratörskonsol kontaktar du support för Chrome Enterprise och lägger till den.

Bland de populära policyerna och inställningarna finns:

 • Förinstallera specifika appar och tillägg på enheten
 • Ställa in en startsida
 • Definiera en proxy
 • Konfigurera nätverkscertifikat
 • Google Cloud Print
 • Konfigurera SafeSearch för att filtrera stötande innehåll
 • Anpassad bakgrundsbild för skrivbordsbakgrunden
 • Godkänd eller förbjud åtkomst till olika webbplatser
 • Konfigurera sessionslängden för en användare
 • Tillåt inkognitoläge, skärmbilder, åtkomst till extern lagring, tillåt in-/utdata för ljud, videoindata, bland annat.

En fullständig lista med policyer finns i policylistan för Chrome. Mer information finns i Konfigurera enhetspolicyer för Chrome och Ange Chrome-policyer för användare eller webbläsare.

Så här använder du hanterade gästsessioner

Så här surfar användarna i en hanterad gästsession

På inloggningsskärmen ser användaren sessionens visningsnamn som du kan ställa in på administratörskonsolen.n

 1. Användaren klickar på en dynamisk grupp för hanterad gästsession.
  Den expanderas och visar:
  1. domännamnet på organisationen som hanterar sessionen
  2. ett meddelande om att administratören kan ha åtkomst till all aktivitet, inklusive lösenord och kommunikation.
 2. Användaren klickar på Nästa Next.
  Användarsessionen börjar. Om du har laddat upp ett användaravtal i administratörskonsolen visas det.
 3. Användaren klickar på Acceptera att starta sessionen.
  Användaren kan börja surfa på webben.

Sessionen gäller tills en användare loggar ut.Eller också är den inaktiv under en tidsperiod som du anger och loggas ut automatiskt. När användaren avslutar den hanterade gästsessionen rensas all lokal användardata från enheten.

Vanliga scenarier

Bedömningar

Du kan ange hur lång tid eleverna ska ha på sig att göra provet. Du kan låsa internetåtkomsten och förhindra att eleverna söker efter svar online och tar skärmdumpar. Läs mer om att använda Chromebooks för prov.

Användning i bibliotek

Du kan ange vilken längd som helst för enhetens användningsperiod. Du kan också konfigurera enheten för att skriva ut med Cloud Print.

Företagscenter/internetcafé

På samma sätt som i bibliotektsläget kan du ställa in tiden för användarsessionen. Du kan även konfigurera enhetsbaserade policyer på enheten.

Butik

Till skillnad från biblioteksläget kan du ställa in enheten så att den inte har en timer för sessionslängd. Användarna kan då använda enheten i en kiosk eller i en butikslokal under obegränsad tid.Du kan även automatiskt starta en hanterad gästsession på enheten. Läs om inställningar för automatisk start av hanterade gästsessioner.

Vanliga frågor

Öppna alla   |   Stäng alla

Hur skriver jag ut från en Chrome-enhet med hanterade gästsessioner?
Du kan konfigurera utskrift med hanterade gästsessioner via inställningen för Cloud Print på administratörskonsolen under Chrome-hantering följt av Enhetsinställningar.
Hur skiljer sig hanterade gästsessioner från gästläget?
Gästsurfning är bra när du snabbt vill komma ut och surfa på webben. I gästläget kan du dock inte förkonfigurera appar, begränsa sessionens längd, aktivera en rad olika säkerhetspolicyer eller hantera sessioner på ett sätt som många företag och skolor kräver. Med hanterad gästsession kan du tillämpa många användarpolicyer utan att varje användare måste logga in. Läs mer om Gästsessioner.
Vilka enheter kan köra hanterade gästsessioner?
Hanterade gästsessioner kan konfigureras på alla Chrome-enheter med hanteringskonsolen. Om du har problem testar du att uppdatera enheten till den senaste versionen av Chrome OS. Läs om hanterade Chrome-enheter. Om du vill köpa Chromebook Enterprise-enheter eller uppgraderingar, till exempel Chrome Enterprise Upgrade eller Chrome Education Upgrade kontaktar du vårt säljteam.
Vilka säkerhetsfunktioner är inbyggda i hanterade gästsessioner?
I hanterade gästsessioner ingår alla säkerhetsinställningar som du får med Chrome, bland annat sandlådor, sekretessinställningar och möjligheten att anpassa säkerhetspolicyer. Det som är unikt med hanterade gästsessioner på Chrome-enheter är att all lokal användardata tas bort från enheten när användaren loggar ut. Läs om säkerhetsinställningar för webbläsaren Chrome.
Vilka meddelanden kan användare se?

Enhetsadministratören har åtkomst till all aktivitet, inklusive lösenord och kommunikation.

Användarna ser detta meddelande när de loggar in på en hanterad gästsession om deras enhet har någon av följande avancerade inställningar:

 • Ej godkänt tillägg. Mer information finns i Vilka tillägg är godkända?
 • Root- eller MitM-certifikat.
 • Proxy används för att initiera säkra anslutningar.
 • Policyer för webbplatsdelning eller systemsäkerhet.

Enhetsadministratören kan ha möjlighet att övervaka det du gör.

Användarna ser det här meddelandet om autostart inte har aktiverats och enheten inte har någon av de avancerade inställningar som anges ovan.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?