Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Delegera administratörsroller i Chrome

Om din organisation behöver flera Chrome-administratörer kan du skapa administratörsroller på Googles administratörskonsol. Med administratörsroller kan du ge administratörerna åtkomst till inställningar som de behöver och blockera åtkomst till inställningar som de inte behöver.

Du kan exempelvis ge en lärare möjlighet att skapa nya användare och ange lösenord för elever i klassrummet utan att läraren får administrativ behörighet för alla enheter i skolområdet. Du kan ge en chef administrativ behörighet för att konfigurera personalens e-postinställningar utan att chefen får behörighet som avancerad administratör för hela domänen.

Om du vill skapa och tilldela administratörsroller måste du logga in med ett konto som har behörighet som avancerad administratör. Mer information om rollen som avancerad administratör finns i den här videon.

Om roller och behörigheter för administratörer

Så här ändrar du Chrome-behörigheterna för en administratörsroll:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ett konto som har behörighet som avancerad administratör (slutar inte på @gmail.com).

 2. På administratörskonsolen går du till menyn ""följt av"" Kontoföljt avAdministratörsroller.
 3. Klicka på länken för den roll du vill ändra.
 4. Klicka på Behörigheter.
 5. Under Behörigheter för administratörskonsol scrollar du till  Tjänster följt av  Chrome-hantering.
 6. Markera rutorna för att välja de behörigheter du vill att användare med den här rollen ska ha.
 7. Klicka på Spara ändringar.

Obs! Alla Chrome-behörigheter kan delegeras per organisationsenhet.

Inställning Delegerade administratörer får följande behörigheter Tillgängligt för
Inställningar Markerar alla behörighetsinställningar i avsnittet Chrome-hantering. ChromeOS och webbläsaren Chrome
Hantera användarinställningar Läs- och skrivåtkomst till användar- och webbläsarinställningar för organisationsenheter som administratören har behörighet till. ChromeOS och webbläsaren Chrome
Hantera appinställningar Läs- och skrivåtkomst till avsnittet Appar och tillägg i Användar- och webbläsarinställningar för de organisationsenheter som den delegerade administratören har behörighet för. Detta är en underkategori av Användar- och webbläsarinställningar som gör att alla administratörer som kan hantera Användar- och webbläsarinställningar även kan hantera Appinställningar.* ChromeOS och webbläsaren Chrome
Hanterade webbläsare Läs- och skrivåtkomst till Hanterade webbläsare. Webbläsaren Chrome
Visa rapport för tilläggslista Läsåtkomst till Webbläsarens tilläggslista. Administratörer som också har behörigheten Hantera appinställningar kan vidta åtgärder på den här sidan. Webbläsaren Chrome
Visa versionsrapport i Chrome Läsåtkomst till versionsrapport. Administratörer som också har behörigheterna Hanterade webbläsare och Hantera enheter kan klicka för att se mer information. ChromeOS och webbläsaren Chrome
Visa Chrome Insights-rapport Läsåtkomst till Insights-rapporter. Administratörer som också har behörigheterna Hanterade webbläsare och Hantera ChromeOS-enheter kan klicka för att se mer information. ChromeOS och webbläsaren Chrome
Hantera skrivare Läs- och skrivåtkomst till inställningar för skrivare och utskriftsservrar för de organisationsenheter som den delegerade administratören har behörighet för. ChromeOS och webbläsaren Chrome
Hantera ChromeOS-enheter Läs- och skrivåtkomst till ChromeOS-enheter. ChromeOS
Hantera ChromeOS-enheter (skrivskyddad) Läsåtkomst till ChromeOS-enheter. ChromeOS
Starta Remote Desktop Gör att administratören kan få åtkomst till och felsöka ChromeOS-enheter på distans genom att starta en Chrome Remote Desktop-session. ChromeOS
Hantera inställningar för ChromeOS-enhet Läs- och skrivåtkomst till inställningar för ChromeOS-enheter för de organisationsenheter som den delegerade administratören har behörighet för. ChromeOS

*Använd Hantera appinställningar om du vill ge en lärare möjlighet att förinstallera och hantera appar för sina elever utan att ge honom eller henne åtkomst till alla behörigheter under Användar- och webbläsarinställningar.

Mer information om delegerade administrationsroller finns i Detaljer om administratörsbehörighet.

Konfiguration

 1. Om du inte redan har gjort det skapar du organisationsenheter på administratörskonsolen. Det kan vara grupper som skolor och klassrum eller filialer och kontor. Mer information finns i Så här hanterar du organisationsenheter.
 2. Följ dessa anvisningar om du vill ge administratörsbehörigheter till användare i organisationen eller titta på anvisningarna om att skapa en anpassad administratörsroll och tillämpa denna roll på en användare för mer information.

När du har tilldelat behörigheter gör du följande för att se vilka roller användaren har tilldelats.

 1. I administratörskonsolen klickar du på Användare och på namnet på en användare.
 2. Scrolla nedåt och klicka på Roller och behörigheter för administratörer för att visa de behörigheter som användaren har.
Om du väljer en inställning som inte kan hanteras per underorganisation när du tilldelar roller kan du inte välja en underorganisation.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
410864
false
false