Tworzenie i publikowanie własnych aplikacji Chrome i rozszerzeń do Chrome

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów Chrome Enterprise i deweloperów, którzy mają doświadczenie w tworzeniu pakietów aplikacji Chrome i rozszerzeń do Chrome oraz publikowaniu ich dla użytkowników.

Czasami nie można znaleźć w Chrome Web Store aplikacji ani rozszerzeń, które spełniają wymagania użytkowników. W takim przypadku możesz utworzyć własną aplikację lub własne rozszerzenie i umożliwić użytkownikom dodanie tej aplikacji lub tego rozszerzenia do urządzenia z Chrome OS lub przeglądarki Chrome. Jako administrator możesz na przykład automatycznie zainstalować własną aplikację do obsługi zakładek, która łączy się z Twoim systemem HR na urządzeniach z Chrome użytkowników.

Zanim zaczniesz

 • Jeśli w pliku manifestu aplikacji lub rozszerzenia znajduje się wartość docelowa łącząca z witryną, przy użyciu Google Search Console sprawdź, czy właścicielem tej witryny jest Twoja organizacja.
 • Jeśli masz aplikacje i rozszerzenia hostowane prywatnie, wybierz użytkowników, którzy mogą publikować je w Chrome Web Store. Możesz też pominąć weryfikację witryn, które nie należą do Twojej organizacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Uprawnienia Chrome Web Store.

Krok 1. Utwórz aplikację lub rozszerzenie

Jako deweloper możesz utworzyć aplikację lub rozszerzenie, takie jak przykładowa aplikacja do obsługi zakładek, którą znajdziesz poniżej. Instrukcje tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji Chrome i rozszerzeń do Chrome znajdziesz w samouczku wprowadzającym.

 1. Na komputerze utwórz folder na pliki aplikacji lub rozszerzenia. Nadaj mu nazwę taką samą jak nazwa aplikacji lub rozszerzenia.
 2. Utwórz plik manifestu.
  1. W edytorze tekstu utwórz plik JSON (JavaScript® Object Notation). Oto przykładowy plik JSON dla aplikacji do obsługi zakładek.
  2. Za pomocą narzędzia do weryfikacji poprawności JSON innej firmy, takiego jak JSONLint, sprawdź, czy kod JSON jest prawidłowo sformatowany.
 3. W folderze aplikacji lub rozszerzenia zapisz plik jako manifest.json.
 4. Utwórz logo.
  1. Utwórz logo aplikacji o rozdzielczości 128 x 128 pikseli.
  2. W folderze aplikacji zapisz plik jako 128.png.

Krok 2. Przetestuj aplikację lub rozszerzenie

Jako deweloper możesz przetestować aplikację lub rozszerzenie, by upewnić się, że działa w przeglądarce Chrome lub na urządzeniu z Chrome OS.

 1. Wybierz typ urządzenia testowego:
  • Aplikacje – zaloguj się na swoje konto Google na urządzeniu z Chrome.
  • Rozszerzenia – zaloguj się na swoje konto Google na urządzeniu z Chrome, w przeglądarce Chrome na komputerze z systemem Windows® lub Linux® albo w przeglądarce Chrome na komputerze Mac®.
 2. Zapisz folder aplikacji lub rozszerzenia na urządzeniu testowym.
 3. Wejdź na chrome://extensions.
 4. W prawym górnym rogu włącz Tryb dewelopera.
 5. Kliknij Załaduj rozpakowane.
 6. Znajdź i wybierz folder aplikacji lub rozszerzenia.
 7. Otwórz nową kartę w Chromea potemkliknij Aplikacjea potemkliknij aplikację lub rozszerzenie. Sprawdź, czy aplikacja lub rozszerzenie wczytuje się i działa prawidłowo.
 8. W razie potrzeby zmień plik manifest.json, hostuj folder aplikacji i przetestuj ją ponownie. Powtarzaj te czynności, aż aplikacja lub rozszerzenie będzie działać prawidłowo.

Rozwiązywanie problemów z aplikacją lub rozszerzeniem przy użyciu dzienników Chrome:

 1. W Chrome kliknij Więceja potemWięcej narzędzia potemNarzędzia dla programistów.
 2. Zweryfikuj informacje. Sprawdź na przykład, czy aplikacja ma prawidłowy identyfikator i numer wersji.

Krok 3. (Opcjonalnie) Utwórz kolekcję aplikacji

Jako administrator możesz opcjonalnie utworzyć kolekcję aplikacji dla swojej organizacji. Następnie możesz polecać aplikacje i rozszerzenia Chrome, które użytkownicy mogą przeglądać i instalować. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie kolekcji aplikacji Chrome.

Krok 4. Opublikuj w Chrome Web Store

Jako deweloper możesz udostępnić aplikacje i rozszerzenia wszystkim lub określić, kto może je instalować. Aplikacje i rozszerzenia możesz publikować w Chrome Web Store na 4 sposoby:

 • Publiczne – każdy może zobaczyć i zainstalować aplikację lub rozszerzenie.
 • Niepubliczne – tylko użytkownicy mający link do aplikacji lub rozszerzenia mogą zobaczyć i zainstalować tę aplikację lub to rozszerzenie. Aplikacja nie pojawi się w wynikach wyszukiwania Chrome Web Store. Możesz udostępnić link do aplikacji lub rozszerzenia użytkownikom spoza swojej domeny.
 • Prywatne – tylko użytkownicy w Twojej domenie mogą zobaczyć i zainstalować aplikację lub rozszerzenie. Możesz też ograniczyć dostępność aplikacji lub rozszerzenia do zaufanych testerów określonych w panelu dewelopera.
 • Publikowanie grupowe – dostępne tylko po uiszczeniu jednorazowej opłaty za rejestrację dewelopera lub gdy co najmniej jedno rozszerzenie zostało dodane do listy i ustawione jako prywatne. Instrukcje na ten temat znajdziesz w sekcji dotyczącej konfigurowania publikowania grupowego.

Aby dodać aplikację lub rozszerzenie w Chrome Web Store, spakuj folder zawierający pliki. Następnie opublikuj aplikację lub rozszerzenie w Chrome Web Store.

Krok 5. Zarządzaj aplikacją lub rozszerzeniem

Jako administrator możesz w konsoli administracyjnej Google ustawić zasady sterujące używaniem aplikacji i rozszerzeń na urządzeniach z Chrome oraz w przeglądarce Chrome na komputerach z systemem Windows lub Linux i na komputerach Mac. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykułach Wyświetlanie i konfigurowanie aplikacji oraz rozszerzeń oraz Konfigurowanie zasad aplikacji i rozszerzeń.

Jako administrator systemu Microsoft® Windows® możesz ustawić zasady grupy sterujące używaniem aplikacji i rozszerzeń w przeglądarce Chrome na zarządzanych komputerach z tym systemem. Informacje o instalowaniu i konfigurowaniu szablonów zasad Chrome znajdziesz w artykule Konfigurowanie zasad Chrome na poziomie urządzenia na zarządzanych komputerach.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?