Börja hantera webbläsaren Chrome

För administratörer som hanterar webbläsaren Chrome på Windows- , Mac- eller Linux-datorer.

Som IT-administratör för ett företag eller en skola kan du distribuera Chrome till användare via Microsoft® Windows®-, Apple® Mac®- och Linux-datorer. Du kan sedan hantera över 200 policyer som reglerar människors användning av Chrome, till exempel de appar och tillägg som de kan använda, datasäkerhet och integritet, deras webbläsarupplevelse och mycket mer. 

Kom igång nu

Se grundläggande steg för att implementera Chrome-webbläsaren på företagsdatorer.

Hantera policyer från: CLOUD WINDOWS MAC LINUX 

Hantera policyer och tillägg för Chrome från molnet

Använd Googles molnbaserade administratörskonsol för att göra följande:

  • Hantera Chrome på företagets alla Windows-, Mac- och Linux-datorer
  • Tillämpa över 100 policyer på datornivå som gäller oavsett om användarna är inloggade på ett hanterat konto eller inte
  • Installera och blockera appar och tillägg för Chrome enkelt
  • Visa rapporter över webbläsarversioner, installerade appar och tillägg och tillämpade policyer
  • Tillämpa policyer på användarnivå som gäller när användare loggar in på ett hanterat Google-konto på vilken enhet som helst 

Registrera dig och kom igång: Konfigurera Chrome Browser Cloud Management

Hantera policyer med lokala verktyg

Installera MSI (Windows) och policymallar

Chrome Enterprise tillhandahåller alla filer du behöver för att installera och hantera Chrome-webbläsare på företagsenheter (Windows, Mac och Linux): 

  • Microsoft Installer (MSI) för installation av Chrome på hanterade Windows-datorer
  • Administrativa mallar för konfiguration av företagspolicyer på hanterade datorer (Windows, Mac, Linux)

Hämta filerna: Chrome Enterprise-paketet | Vad finns i paketet?

Tillämpa lokala policyer 

När Chrome har installerats på användarnas datorer använder du valfria lokala verktyg för att tillämpa policyer som styr deras användning av Chrome. Policyerna kan gälla om personer använder Chrome eller är inloggade på ett konto. Du kan tillämpa policyer som användarna inte kan ändra. Du kan även göra standardinställningar som användarna kan ändra.

Stöd för appar som kräver äldre webbläsare

Organisationen kan använda Chrome-webbläsaren samtidigt som ni fortfarande får enkel åtkomst till äldre webbplatser och appar som kräver Internet Explorer. Använd bara stöd för äldre webbläsare.  När användarna klickar på länkar i Chrome-webbläsaren som behöver en äldre webbläsare istället öppnas webbadressen automatiskt i den gamla webbläsaren.

Konfigurera stöd för äldre webbläsare

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?