Ange policyer för Chrome-webbläsaren på hanterade datorer

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare på Windows, Mac och Linux.

Den här sidan är till för IT-administratörer som vill konfigurera Chrome-policyer på företagshanterade datorer.

När Chrome har installerats på användarnas datorer använder du valfria lokala verktyg för att tillämpa policyer på dessa enheter. Använd Windows Grupprincip eller det konfigurationsverktyg du vill använda för Mac eller Linux. För att underlätta vid policykonfigurationen tillhandahåller Google policymallar som du enkelt kan installera och uppdatera.  

Du kan ställa in policyer på enhetsnivå som gäller oavsett om personer som använder Chrome-webbläsaren är inloggade på ett konto eller inte. Du kan ställa in OS-policyer på användarnivå som gäller när specifika användare är inloggade på enheten. Du kan tillämpa policyer som användarna inte kan ändra. Du kan även göra standardinställningar som användarna kan ändra.

Obs! Om du vill se hela lista över Chrome-policyer öppnar du mappen common/ i zipfilen policymallar zip file (finns på alla språk som stöds).

Installera och konfigurera Chrome-policymallar

Klicka nedan för steg för din plattform.

Windows

Det finns två typer av policymallar för Windows, en ADM- och en ADMX-mall. Kontrollera vilken typ du kan använda i ditt nätverk. Mallarna visar vilka registernycklar du kan ställa in för konfigurering av Google Chrome och vilka värden som är tillåtna. I Google Chrome beaktas värdena i registernycklarna för att avgöra vilka åtgärder som krävs.

Steg 1: Ladda ned Chrome-policymallar

 1. Ladda ned Google Chrome-paketet.

 2. Öppna paketet.

Leta upp policymallarna i mappen Konfiguration och dokumentationen i mappen Dokumentation.

Du kan även ladda ned mallarna separat och visa gemensam policydokumentation för alla operativsystem här: Zip-fil med mallar och dokumentation för Google Chrome.

Steg 2: Öppna ADM- eller ADMX-mallen som du har laddat ned

 1. Navigera till Start > Kör: gpedit.msc. (Eller kör gpedit.msc på terminalen)
 2. Navigera till Princip för den lokala datorn > Datorkonfiguration > Administrativa mallar.
 3. Högerklicka på Administrativa mallar och välj Lägg till/ta bort mallar.
 4. Lägg till mallen chrome.adm via dialogrutan.
 5. När installationen är klar visas en mapp för Google/Google Chrome under Administrativa mallar, om den inte redan finns där. Om du har lagt till ADM-mallen i Windows 7 eller 10, visas den under Klassiska administrativa mallar/Google/Google Chrome.

Steg 3: Konfigurera policyer

I Gruppolicyredigeraren öppnar du mallen du nyss lagt till och ändrar konfigurationsinställningarna för målanvändargruppen. De vanligaste modifierade policyerna är:

 • Ange startsida – den webbadress som öppnas i Chrome när en användare öppnar webbläsaren eller klickar på knappen Startsida.
 • Skicka anonym användningsstatistik och kraschinformation – om du vill inaktivera sändning av kraschinformation eller anonym statistik till Google ändrar du den här inställningen till Falskt.
 • Inaktivera automatiska uppdateringar – vi rekommenderar det inte men du kan inaktivera automatiska uppdateringar.

Tillämpa policyerna på måldatorerna. Beroende på nätverkskonfigurationen kan det ta tid innan policyn distribueras, eller så måste du kanske distribuera policyerna manuellt via administratörsverktygen.

Mac

Chrome-policyerna beskrivs på Mac i en plist-fil (property list, egenskapslista). Den finns i Google Chrome Enterprise-paketet. Så här hittar du plist-filen:

 1. Ladda ned Google Chrome-paketet.
 2. Öppna paketet.
 3. Hitta och öppna mappen Resurser.
 4. Leta upp filen com.google.Chrome.manifest i mappen.

Konfigurationssteg finns i Snabbstart för Chrome (Mac).

Linux

För Linux har vi skapat en JSON-fil som du kan kopiera och redigera enligt dina behov.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?