Chrome-beleid op apparaatniveau instellen voor beheerde computers

Geldt voor beheerde Chrome-browsers op Windows, Mac en Linux.

Deze pagina is bedoeld voor IT-beheerders die Chrome-beleid willen instellen op door het bedrijf beheerde computers.

Nadat je de Chrome-browser hebt geïnstalleerd op je beheerde bedrijfscomputers, kun je beleid configureren dat geldt voor iedereen die de apparaten gebruikt. Je beheert beleid vanuit je eigen IT-omgeving, met Windows Groepsbeleid of je voorkeursconfiguratietool voor Mac of Linux. Google heeft beleidstemplates die je eenvoudig kunt installeren en updaten om je te helpen het beleid in te stellen.  

Als je de lijst wilt zien met beleid dat momenteel wordt ondersteund in Google Chrome, bekijk je de map common/ in het zip-bestand met beleidstemplates (beschikbaar in alle ondersteunde talen) of op de Chromium-ontwikkelaarssite (alleen in het Engels).

Chrome-beleidstemplates installeren en configureren

Klik hieronder voor de stappen voor jouw platform.

Windows

Voor Windows zijn er twee soorten beleidstemplates: een ADM- en een ADMX-template. Controleer welk type jij in jouw netwerk kunt gebruiken. In deze templates staat welke registersleutels je kunt instellen om Chrome te configureren en wat de acceptabele waarden zijn. Chrome controleert de waarden in deze registersleutels om te bepalen welke acties moeten worden uitgevoerd.

Stap 1: Chrome-beleidstemplates downloaden

Hier vind je de Windows-templates, naast algemene beleidsdocumentatie voor alle besturingssystemen:

Zip-bestand met templates en documentatie voor Google Chrome.

Stap 2: De ADM- of ADMX-template openen die je hebt gedownload

 1. Ga naar Start > Uitvoeren: gpedit.msc.
 2. Ga naar Beleid voor Lokale computer > Computerconfiguratie > Beheersjablonen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Beheersjablonen en selecteer Sjablonen toevoegen/verwijderen.
 4. Voeg de template chrome.adm toe in het dialoogvenster.
 5. Wanneer je klaar bent, wordt de map Google/Google Chrome weergegeven onder Beheersjablonen, als die daar niet al stond. Als je de ADM-template in Windows 7 hebt toegevoegd, wordt deze weergegeven onder Klassieke beheersjablonen/Google/Google Chrome.

Stap 3: Beleid configureren

 Open in de groepsbeleidsobjecteditor de template die je zojuist hebt toegevoegd en wijzig de configuratie-instellingen. Dit beleid wordt het meest aangepast:

 • De homepage instellen: De URL die in Chrome wordt geopend wanneer een gebruiker de browser opent of op de knop Homepage drukt.
 • Anonieme gebruiksstatistieken en crashgegevens verzenden: Als je het verzenden van crashgegevens of anonieme statistieken naar Google wilt uitschakelen, stel je deze instelling in op False.
 • Automatische updates uitschakelen: Je kunt automatische updates uitschakelen. Dit wordt echter afgeraden.

Pas het beleid toe op de doelcomputers. Afhankelijk van je netwerkconfiguratie kan het enige tijd duren voordat het beleid is doorgevoerd of moet je het beleid mogelijk handmatig doorvoeren via de beheerderstools.

Mac

Chrome-beleid voor de Mac wordt beschreven in een plist-bestand (property list, eigenschappenlijst). Dit bestand zit in het Google Chrome Enterprise-pakket. Ga als volgt te werk om het plist-bestand te vinden:

 1. Download het Google Chrome-pakket.
 2. Open het pakket.
 3. Ga naar de map resources.
 4. Zoek in de map het bestand met de naam com.google.Chrome.manifest.
Linux

Voor Linux hebben we een JSON-bestand gemaakt dat je kunt kopiëren en aanpassen.

Hier vind je de Linux-templates, naast algemene beleidsdocumentatie voor alle besturingssystemen:

Zip-bestand met templates en documentatie voor Google Chrome.

Bekijk de Snelstarthandleiding voor Linux op de Chromium-site voor de volledige stappen.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?