Visa information om Chrome OS-enhet

Om du är administratör hittar du uppgifter om Chrome-enheterna på domänen på Google Administratörskonsol. Du kan se användare för varje enhet och granska uppgifter som serienummer, registreringsdatum och senaste synkronisering. Du kan även skapa organisationsenheter och tillämpa inställningar till olika enhetsgrupper.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Enheter.

Om listan över enheter

På sidan Chrome-enheter visas följande information om varje användares Chrome-enheter.

Fält Beskrivning
Serienummer Chrome-enhetens serienummer. Klicka på Serienummer om du vill visa allmän information om enheten. Du kan även se serienumret innan du loggar in på enheten genom att trycka på Alt + V.
Status Här visas om enheten används, till exempel Tillhandahållen eller Tagen ur bruk.
Resurs-id Administratören har lagt till en kommentar för resurs-id. Om du vill visa id:t eller versionsnumret för Chrome OS trycker du på Alt + V innan du loggar in på en registrerad enhet. Du kan även visa id:t på sidan chrome://policy. Du kan uppdatera fältet manuellt i avsnittet Anpassade fält eller under registreringen med funktionen Resurs-id under registrering.
Onlinestatus En grön cirkel betyder att enheten är online och fungerar korrekt. Läs mer om enhetsstatusar. Det här fältet gäller ändas organisationsenheter som har konfigurerats för att innehålla enheter för offentliga miljöer som startas automatiskt.
Registreringstid Datum och tid då enheten registrerades på domänen.
Senaste synkronisering av policy Datum och tid då enheten senast synkroniserade med policyinställningarna i Googles administratörskonsol
Användare Fylls initialt på med användaren som först registrerade enheten. Du kan redigera fältet efter att det fyllts automatiskt.
Plats Enhetens adress eller plats. Du kan redigera det här fältet.
Anmärkningar Används till särskild information om enheten. Du kan anpassa sökningar med hjälp av det här fältet.

Enhetsinformation

Klicka på serienumret för en enhet för att visa enhetsuppgifter. Till vänster kan du flytta, inaktivera eller avregistrera en enhet. Om enheten är en autostartad kiosk kan du också välja att starta om, registrera loggar, ta en skärmdump, ställa in volymen på enheten eller få fjärråtkomst till kiosken. 

Visa enhetsinformation

Obs! Vissa fällt fylls kanske inte i beroende på om du har aktiverat rapportering av enhetsstatus.

Maskinvara och operativsystem

Fält Beskrivning
Modell Märke och modell på Chrome-enheten.
Serienummer Chrome-enhetens serienummer. 
MEID Id för mobil utrustning. Ett unikt nummer som identifierar enheten om den har mobilfunktioner. En användare måste logga in på enheten för dig att se MEID på sidan Enheter.
MAC-adress för Wi-Fi  MAC-adressen (Media Access Control). En nätverksadress som tilldelas enheten för en Wi-Fi-anslutning. En användare måste logga in på enheten för att kunna se MAC-adressen på sidan Enheter.
Ethernet Mac-adress 

MAC-adressen (Media Access Control). En nätverksadress som tilldelas enheten för en Ethernet-anslutning. En användare måste logga in på enheten för att kunna se MAC-adressen på sidan Enheter.

Chrome-version Version av Chrome som Chrome OS-versionen är baserad på.
Plattformsversion Version av Chrome OS som enheten finns på.
Firmwareversion Version av enhetens firmware.
TPM-firmwareversion Version av TPM-firmware (Trusted Platform Module).
Startläge Anger om enheten är i utvecklarläge eller verifierat läge.
Registreringstid Datum och tid då enheten registrerades på domänen.
Id för Directory API Id för Directory API som används för den unika Chrome-enheten. Detta id skiljer sig från resurs-id:t eller serienumret.

Anpassade fält

Om du vill redigera någon av dessa fält klickar du på Redigera Redigera.

Fält Beskrivning
Resurs-id Unikt id för enheten.
Användare Användarnamnet som först registrerade enheten på domänen (fylls på automatiskt).
Plats Enhetens adress eller plats.
Anmärkningar Används till särskild information som rör en enhet. Du kan använda informationen senare när du söker efter enheter.

Systemaktivitet och felsökning

Inställning Vad den övervakar
Senaste aktivitet Visar de senaste 15 dagarnas aktivitet på enheten, även när enheten användes senast och hur länge. De tider och datum som visas är baserade på enhetens tidszon. Du kan aktivera funktionen i administratörskonsolen på Enhetshantering > Chrome-hantering > Enhetsinställningar > Rapportering av enhetsstatus.
Senaste användare Visar de sista användarna av Chrome-enheten. Kiosk- och gästsessioner rapporteras inte. E-postadresser för ohanterade användare visas inte. Istället visas de som Användaren hanteras inte av domänen. Du kan aktivera den här funktionen på administratörskonsolen under Enhetshantering > Chrome-hantering > Enhetsinställningar > Enhetsrapportering > Spårning av enhetsanvändare.
Wi-Fi-signalstyrka

Visar Wi-Fi-signalstyrkan för enheter i kioskläge.

Volym

Visar volymen för enheter i kioskläge.

Processoranvändning Visar hur mycket CPU Chrome-enheten använder.
CPU-temperatur Visar temperaturen för varje CPU-kärna i Celsius.
Minnesanvändning Visar hur mycket minne Chrome-enheten använder.
Diskanvändning Visar hur mycket hårddiskutrymme enheten använder.
Info om kioskapp Rapporterar appens namn och versionsnummer. Den här funktionen är inte tillgänglig för enheter i offentliga sessioner.
IP-adresser Visar senaste datum och tid då IP-adresser i LAN och WAN rapporterades för enheten. Tid och datum baseras på enhetens tidszon. IP-adresser redovisas enbart när enheten är i offentligt läge eller kioskläge. IP-adressen slutar rapporteras när en användare loggar in.
LAN IP-adress Visar det trådbundna eller trådlösa nätverk som enheten är ansluten till. I vissa fall kan du använda detta för att lokalisera den exakta våningen och byggnaden som enheten befinner sig i. Den här funktionen är inte tillgänglig när en användare har loggat in på enheten med ett Google-konto.
WAN IP-adress Visar den unika IP-adress som enheten är ansluten till internet med. Den här funktionen är inte tillgänglig när en användare har loggat in på enheten med ett Google-konto.
Systemloggar

Visar systemloggar som registrerats automatiskt från enheter för offentliga miljöer. Om du registrerar systemloggar för kioskenheter automatiskt registreras loggarna var 12:e timme och laddas upp här. Loggar lagras i högst 60 dagar. De 100 senaste loggarna är tillgängliga för nedladdning.

Tips! Använd Log Analyzer när du vill granska systemloggarna. Mer information finns i G Suite Toolbox.

Skärmdumpar De senaste skärmdumparna av Chrome-enheter anges i omvänd kronologisk ordning. Klicka på en blå länk för att se skärmdumpen.
Fjärrstyrning av kioskenheter

På varje enhetssida kan du använda följande inställningar för att fjärrövervaka av kioskenheter. Mer information om övervakning finns i Bevaka status för kiosk.

Inställning Beskrivning
Starta om Startar om Chrome-enheten om den har körts i minst 10 minuter.
Registrera loggar Aktiverar en ny uppladdning av enhetsattribut och loggar för enheter i kioskläge. Du ser ett meddelande när enhetsattributen har laddats upp.
Ta en skärmdump

Tar en skärmdump av enhetens skärm och lagrar den i Skärmdumpar.

De senaste skärmdumparna av Chrome-enheter anges i omvänd kronologisk ordning. Klicka på en blå länk för att se skärmdumpen.

Om en skärmdump misslyckas visas ett meddelande med någon av följande felkoder:

 • 0: Ett allmänt fel uppstod.
 • 1: Skärmdumpen misslyckades eftersom användarinmatning upptäcktes.
 • 2: Det gick inte att hämta skärmdumpar. Det här felet kan till exempel bero på att ingen skärm är ansluten till enheten.
 • 3 och 4: Ett serverfel orsakade problem med skärmdumpen.
 • 5: Ett klientfel orsakade problem med skärmdumpen.
 • 6: En ogiltig webbadress för uppladdning orsakade problem med skärmdumpen.

Obs! På enheter som är i kioskläge och där användarinmatning som mus- och tangentbordsrörelser har utförts går det inte att ta skärmdumpar förrän enheterna har återställts. Om du vill återställa enheten måste du starta om den. Enheten måste sedan autostarta i en kioskapp för att skärmdumpar ska fungera.

Ställ in volymen

Gör en fjärrinställning av volymen för hanterade enheter i kioskläge.

Använd reglaget för att välja volym och klicka på Ställ in volym. Du ser ett meddelande när volymen har ställts in korrekt på enheten.

Söker

Klicka på rubriken för en kolumn på sidan Enheter om du vill sortera efter olika kriterier. Du kan tillämpa filter för att söka efter specifika enheter.

Söka efter enheter

Så här söker du efter en enhet som kör Chrome OS:

 1. (Valfritt) Om du vill söka efter alla organisationsenheter till vänster markerar du rutan Inkludera alla organisationsenheter.
 2. Klicka på Lägg till ett filter och markerar fältet för sökning.
 3. Ange dina sökkriterier och klicka på Tillämpa.
 4. (Valfritt) Om du vill söka i flera fält lägger du till ett filter för varje fält, anger sökvillkor och klickar på Tillämpa.
Filtrera efter status

Du kan filtrera enheterna för att se alla som administreras, avregistreras, inaktiveras eller stängs av.

Visa alla enheter med en viss status:

 1. Klicka på Status på huvudsidan.
 2. Välj en status i menyn och klicka på Tillämpa.

Du ser alla enheter som har den angivna statusen. Du kan också se alla enheter.

Söka i ett visst fält

Om du vill söka enbart inom ett visst fält (till exempel om du vill söka efter en specifik användare) lägger du till ett filter för fältet och anger sökkriterier. Använd följande riktlinjer för varje fält.

Serienummer

Ange serienumret för enheten du söker efter och klicka på Tillämpa. Om du till exempel söker efter serienummer 12345abcdefg anger du 12345abcdefg.

Det går att söka efter delar av serienummer förutsatt att du skriver minst tre tecken i serienumret.

Resurs-id

Ange resurs-id:t.  Om du till exempel vill matcha det partiella resurs-id:t 1234 anger du 1234.

Registreringstid

Om du vill visa enheter som registrerats med hanteringsservern mellan ett visst antal dagar anger du ett start- och slutdatum och klickar på Tillämpa.

Senaste synkronisering av policy

Om du vill visa de enheter som senast synkroniserades med hanteringsservern mellan ett visst antal dagar anger du ett start- och slutdatum och klickar på Tillämpa. Om du vill se de enheter som synkroniserats på en viss dag anger du samma datum i båda fälten.

Användare

Ange ett användarnamn och klicka på Tillämpa. Låt säga att du anger Tom Sawyer. Sökningen returnerar alla enheter där användarnamnet innehåller Tom eller Sawyer.

Plats

Om du vill visa alla enheter på en viss plats anger du platsen och klickar på Tillämpa. Om du exempelvis vill matcha Stockholm anger du stockholm.

Anmärkningar

Om du vill söka efter enheter med en specifik anteckning anger du text som du förväntar dig att hitta i anteckningen. Om du till exempel vill matcha utlånad av John skriver du utlånad av john.

Wi-Fi Mac-adress

Ange adressen utan mellanslag eller kolon. Partiell adressmatchning stöds inte. Om flera enheter rapporterar samma adress till administratörskonsolen returneras samtliga i sökningen. Om du till exempel vill söka efter enheter med Wi-Fi Mac-adressen 6C:29:95:72:4C:50 anger du 6c2995724c50.

Ethernet Mac-adress

Ange adressen utan mellanslag eller kolon. Partiell adressmatchning stöds inte.  Om flera enheter rapporterar samma adress till administratörskonsolen returneras samtliga i sökningen. Om du till exempel vill söka efter enheter med Ethernet Mac-adressen E8:EA:6A:15:79:81 anger du e8ea6a1579:81.

Ny användare

Ange en användares e-postadress som argument. Om du exempelvis vill söka efter alla enheter som admin@solarmora.com nyss har loggat in på anger du admin@solarmora.com eller admin.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?