Melding

Ben je aan het plannen om weer op kantoor te gaan werken? Bekijk hoe Chrome OS hieraan kan bijdragen.

Overzicht van de modus voor gegevensverwerking in ChromeOS

De modus voor gegevensverwerking is op dit moment alleen beschikbaar voor gebruikers op beheerde ChromeOS-apparaten in deze landen.

Google heeft de modus voor gegevensverwerking voor ChromeOS ontwikkeld, waaronder de nieuwe nalevingstools. Hiermee kunnen IT-beheerders nagaan en beheren hoe Google persoonsgegevens verzamelt, opslaat en op andere manieren verwerkt als een klant beheerde ChromeOS-apparaten gebruikt.

De modus voor gegevensverwerking biedt klanten onder meer het volgende:

 • Meer transparantie over wanneer en waarom Google persoonsgegevens verwerkt,
 • Meer controle over dergelijke verwerking, en
 • Mogelijkheden om te voldoen aan hun privacyverplichtingen volgens de AVG.

Klanten kunnen overschakelen naar de modus voor gegevensverwerking door de nieuwe voorwaarden voor de modus voor gegevensverwerking te lezen en te accepteren in de Google Beheerdersconsole. Met deze overstap wordt de rol van Google verplaatst van die van verwerkingsverantwoordelijke naar voornamelijk die van gegevensverwerker op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU voor persoonsgegevens die worden verwerkt door Essentiële Services. Essentiële Services zijn de services (tools, functies en instellingen) die het belangrijkst zijn voor een beveiligde, betrouwbare en nuttige Chrome-functionaliteit. Services die minder centraal staan in de Chrome-functionaliteit, worden Optionele Services genoemd. Het gebruik van Optionele Services is vrijwillig en valt niet onder de modus voor gegevensverwerking. Dit betekent dat Google verwerkingsverantwoordelijke blijft en afzonderlijke servicevoorwaarden van toepassing zijn. IT-beheerders kunnen deze services aan- of uitzetten in de Beheerdersconsole, zodat ze de services kunnen selecteren die het best bij hun behoeften passen.

Enkele nuttige termen met betrekking tot gegevens

Het gebruik van de modus voor gegevensverwerking omvat verschillende afzonderlijke, maar gerelateerde gegevenscategorieën. Sommige van deze opties zijn wettelijk gedefinieerd en andere zijn specifiek voor Google:

 • Persoonsgegevens heeft de betekenis die hieraan is gegeven in artikel 4 van de AVG. Het gaat om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, ook wel 'betrokkene' genoemd. Verschillende stukjes informatie die samen worden verzameld en kunnen worden gebruikt om een betrokkene te identificeren, kunnen ook worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. Zowel Persoonsgegevens van de Klant als Servicegegevens worden beschouwd als persoonsgegevens.
 • 'Persoonsgegevens van de Klant' is een term van Google en verwijst naar persoonsgegevens die zijn opgenomen in Klantgegevens. 'Klantgegevens' zijn gegevens die aan Google worden verstrekt door (of namens) klanten en/of hun beheerde eindgebruikers tijdens het gebruik van Essentiële Services of die via deze services worden ontvangen door de klant en/of hun eindgebruikers. Enkele voorbeelden van Persoonsgegevens van de Klant zijn: naam, e-mailadres, IP-adres of gebruikers-ID.
 • 'Servicegegevens' zijn persoonsgegevens die Google verzamelt of maakt bij de levering van Essentiële Services aan klanten en hun beheerde eindgebruikers. Enkele voorbeelden van Servicegegevens zijn: noteren welke beleidsregels het meest worden gebruikt door beheerders, hoeveel klanten een bepaalde instelling gebruiken en hoe Chrome interacteert met andere Google-services.

'Verwerkingsverantwoordelijke' versus 'Gegevensverwerker'

De termen 'verwerkingsverantwoordelijke' en 'gegevensverwerker' komen uit de AVG. Een verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Met andere woorden: de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Een gegevensverwerker kan daarentegen alleen persoonsgegevens verwerken namens een verwerkingsverantwoordelijke volgens de instructies en rechten die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt.

Doeleinden voor de verwerking van gegevens

Als een klant overschakelt naar de modus voor gegevensverwerking, verandert de rol van Google bij de verwerking van persoonsgegevens voor Essentiële Services van verwerkingsverantwoordelijke naar voornamelijk die van gegevensverwerker. Google treedt op als gegevensverwerker voor zowel persoonsgegevens van de klant als servicegegevens, wat betekent dat Google deze persoonsgegevens alleen kan verwerken volgens de instructies en rechten die de klant aan Google heeft gegeven. Deze worden de 'Klantinstructies' genoemd en zijn opgenomen in de voorwaarden van de modus voor gegevensverwerking. Volgens de Klantinstructies mag Google persoonsgegevens uitsluitend voor 3 doeleinden verwerken: (1) om de Essentiële Services te leveren, te onderhouden en te verbeteren. (2) om beveiligingsbedreigingen, risico's, bugs en andere afwijkingen op te sporen en te verhelpen, en (3) om updates te ontwikkelen, te leveren en te installeren voor de Essentiële Services waarop de klant is geabonneerd. Google kan ook optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor Servicegegevens (maar niet voor Persoonsgegevens van de Klant) om specifieke, beperkte redenen die 'Legitieme bedrijfsdoeleinden' worden genoemd, zoals uiteengezet in de voorwaarden van de Modus voor gegevensverwerking. Voorbeelden van Legitieme bedrijfsdoeleinden zijn facturering en accountbeheer, misbruik en detectie van bedreigingen, en het bieden van support.

Nieuwe tools beschikbaar in de modus voor gegevensverwerking in ChromeOS

Landingspagina: Je vindt de nieuwe landingspagina voor de modus voor gegevensverwerking in de Beheerdersconsole. De landingspagina biedt een overzicht van de modus voor gegevensverwerking, waaronder de tools en functies waarmee klanten kunnen bepalen hoe Google persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze tools bieden niet alleen meer controle en transparantie, maar kunnen klanten ook helpen in hun rol als verwerkingsverantwoordelijke en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de AVG. Op de landingspagina staan ook de Essentiële Services en Optionele Services, inclusief links naar beleidsinstellingen voor elke service.

Een schakelaar om alle Optionele Services uit te zetten: Google blijft verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die worden verwerkt door Optionele Services. Er is een optie beschikbaar om alle Optionele Services uit te zetten als klanten dat willen. Als ze dit willen terugdraaien, moeten gebruikers elke service afzonderlijk handmatig aanzetten. Je kunt Optionele Services ook individueel aan- en uitzetten.

Servicegegevens downloaden: Met deze functie kunnen IT-beheerders servicegegevens downloaden die zijn gekoppeld aan een beheerde gebruiker of beheerde apparaten en kunnen ze hun eigen verantwoordelijkheden voor gegevensbeheer uitvoeren, zoals wanneer ze reageren op inzageverzoeken van betrokkenen (Data Subject Access Requests, DSAR).

Domeinbrede export: Met deze functie kunnen IT-beheerders persoonsgegevens van klanten downloaden en kunnen klanten ook aan hun eigen verantwoordelijkheden voor gegevensbeheer en naleving voldoen.

Gebruikersgegevens verwijderen: Met deze functie kunnen IT-beheerders de verwijdering van persoonsgegevens van een eindgebruiker uit Essential Services activeren om te voldoen aan hun eigen verantwoordelijkheden voor gegevensbeheer, zoals verwijderingsverzoeken van betrokkenen. De IT-beheerder die de tool gebruikt om een gebruiker uit de organisatie te verwijderen, zorgt ervoor dat de gegevens worden verwijderd.

Overschakelen naar de modus voor gegevensverwerking

De overstap bestaat uit 2 stappen:

 1. Ga in de Beheerdersconsole naar het gedeelte Apparaten of open de e-mail die Google je heeft gestuurd.
 2. Lees en accepteer de voorwaarden van de modus voor gegevensverwerking in ChromeOS.

Services van de modus voor gegevensverwerking

Essentiële Services

Essentiële Services zijn de services (tools, functies en instellingen) die het belangrijkst zijn voor een beveiligde, betrouwbare en nuttige Chrome-functionaliteit.

Google biedt een lijst met Essentiële Services. Hieronder vind je meer informatie. Google heeft ook Help-artikelen toegevoegd voor Chrome-gebruikers en IT-beheerders, met meer informatie over hoe elke individuele service persoonsgegevens verwerkt.

Interacties met individuele services kunnen verschillen, afhankelijk van hoe een organisatie gebruikerstoegang instelt. Een docent kan bijvoorbeeld Essentiële Services gebruiken in Workspace, Gebruikersservices en Safe Browsing, maar niet de meeste services in Zakelijk beheer gebruiken die een IT-beheerder zou beheren.

Optionele Services

Optionele Services staan minder centraal in beheerde ChromeOS, maar voegen waarde toe aan de gebruikerservaring. In de lijst hieronder vind je meer informatie over elke service.

Google biedt klanten die ChromeOS beheren terwijl de modus voor gegevensverwerking aanstaat, de mogelijkheid om alle Optionele Services tegelijk uit te zetten. Als ze dit willen terugdraaien, moeten gebruikers elke service afzonderlijk handmatig aanzetten. Je kunt Optionele Services ook individueel aan- en uitzetten. Google blijft verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die door deze services worden verzameld en verwerkt.

Klik op de link bij elke optionele service voor meer informatie:

 • Geavanceerde beveiliging: Dit programma is gemaakt om Google-accounts te beschermen tegen gerichte online aanvallen.
 • Automatisch invullen: webbetaling: Met deze oplossing kunnen gebruikers hun betaalmethoden op hun Google-apparaten met hetzelfde Google-account synchroniseren.
 • Agenda: Met deze Google-app, die is geïntegreerd op beheerde Chromebooks, kunnen gebruikers afspraken bekijken in Google Agenda.
 • Chrome Remote Desktop: Met deze functie hebben ChromeOS-gebruikers en IT-beheerders op afstand toegang tot ChromeOS-apparaten (waaronder kiosks). De gebruiker of beheerder registreert zich hiervoor op de supportpagina of in de Chrome Remote Desktop-app.
 • Framework voor Connectors: Het framework voor Chrome Enterprise Connectors bevat een verzameling connectors en API's die het makkelijker maken om de Chrome-browser en ChromeOS te integreren met oplossingen van Google en van derden.
 • Tool voor ontwikkelaars: Chrome DevTools biedt gebruikers een reeks tools voor webontwikkelaars die zijn ingebouwd in de Chrome-browser en Ontwikkelaarsopties voor Android op het ChromeOS-platform.
 • Verificatie van domeinbetrouwbaarheid: Deze functie zorgt dat gebruikers betrouwbaar kunnen verzoeken om naar Google-domeinen te gaan en deze kunnen bereiken.
 • Feedbackmelding: Via deze functie kunnen gebruikers feedback geven over een functie of product.
 • Dichtbij delen: Met deze functie kunnen gebruikers tekst, afbeeldingen, bestanden of webpagina's delen met andere Android- en ChromeOS-apparaten in de buurt.
 • Downloader voor profielafbeeldingen: Met deze functie kunnen ingelogde gebruikers de afbeelding van hun Google-account gebruiken voor hun ChromeOS-profiel of een andere afbeelding kiezen via hun lokale bestandssysteem of camera.
 • Zoeksuggestie: Deze functie biedt voorspellingen voor het aanvullen van zoekopdrachten terwijl de gebruiker typt in het vak van Google Zoeken.
 • Snelle antwoorden (SA): Dit is een ChromeOS-functie waarmee gebruikers nuttige informatie zien als ze klikken met de rechtermuisknop.
 • Gepseudonimiseerde statistieken met URL-sleutel: Voor gebruikers bij wie deze functie is aangezet, stuurt Gepseudonimiseerde statistieken met URL-sleutel (UKM) aan URL's gekoppelde statistieken naar Google om zoekopdrachten en de browsefunctionaliteit te verbeteren. Er worden alleen UKM-gegevens verzameld van gebruikers die (i) het verzamelen van statistieken en (ii) de instelling 'Zoekopdrachten en browsefunctionaliteit verbeteren' hebben aangezet.
 • VM Plugin Checker: Deze functie communiceert met de Plugin VM License Checker API om te controleren of een beheerde gebruiker een geldige Plugin VM-licentie (Parallels) heeft.
 • Fotoservice voor achtergronden: Met deze functie kunnen gebruikers Chrome-achtergrondafbeeldingen selecteren via de Google Foto's-service.
 • Web Push Messaging: Met deze functie sturen webpagina's pushberichten of meldingen als gebruikers Chrome-meldingen toestaan.
 • WebRTC-rapportage: Web Real-time Communication is een kosteloos opensoftware-project waarmee browsers en mobiele apps realtime communicatiefuncties krijgen via eenvoudige API's.

De modus voor gegevensverwerking is optioneel

Als je hulp nodig hebt om de modus voor gegevensverwerking uit te zetten nadat deze is aangezet, neem je contact op met Google Sales.

Gerelateerde onderwerpen

Google en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
13388033482224573925