Apps en extensies beheren

Dit artikel is bedoeld voor beheerders van Chrome for Work en Education.
Chrome web app pack

Met Chrome-applicatie-instellingen in de beheerdersconsole kunnen beheerders bepalen tot welke Chrome-applicaties en -extensies gebruikers toegang hebben en of gebruikers hun eigen apps kunnen maken en publiceren. Ga als volgt te werk om applicatie-instellingen te beheren:

 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Klik op Apparaten beheren > Chrome-beheer > Gebruikersinstellingen.

Op de pagina Gebruikersinstellingen kunt u het volgende doen:

 • Vooraf geïnstalleerde apps en extensies instellen
 • Toegestane apps en extensies specificeren
 • Voor uw gebruikers een standaardstartpagina instellen als Startpagina Chrome Web Store.
 • Gebruikers toestaan tot uw domein beperkte privé-apps te publiceren in de Chrome Web Store.

Deze laatste twee Chrome Web Store-instellingen werken alleen voor organisatie-eenheden waarvoor de Chrome Web Store-instelling is ingeschakeld onder Organisatie en gebruikers > Services.

Standaard kunnen gebruikers elke extensie of applicatie installeren. Als beheerder kunt u specifieke apps en extensies blokkeren, of alle apps en extensies blokkeren met uitzondering van die welke u goedkeurt. U kunt ook specifieke apps en extensies vooraf installeren. Uw gebruikers kunnen geen items verwijderen die op de lijst voor installatie vooraf staan.

 • Selecteer de optie Alle apps en extensies toestaan, behalve degene die ik kies (de standaardselectie), klik op de link Beheren onder de keuzerondjes en kies vervolgens de te blokkeren items om specifieke apps en extensies zoals hieronder beschreven te blokkeren.
 • Selecteer de optie Alle apps en extensies blokkeren, behalve degene die ik kies, klik op de link Beheren onder de keuzerondjes en kies vervolgens de te blokkeren items om specifieke extensies en applicaties zoals hieronder beschreven toe te staan.
 • Klik op Vooraf geïnstalleerde apps en kies de vooraf te installeren items om specifieke extensies en applicaties zoals hieronder beschreven vooraf te installeren.
Opmerkingen over het vooraf installeren van apps en extensies:
 • Als u extensies wilt selecteren, moet de Chrome Web Store-service zijn ingeschakeld voor uw organisatie.
 • Apps en extensies die zijn toegevoegd aan de lijst voor installatie vooraf slaan de lijst met geblokkeerde apps en extensies over. Met andere woorden: als Chrome-apps worden afgedwongen via de beheerdersconsole, Google Play for Education of Chrome GPO ExtensionInstallForceList, hebben deze voorrang op apps die u op de zwarte lijst heeft geplaatst.

U identificeert specifieke extensies of applicaties die moeten worden geblokkeerd, toegestaan of vooraf worden geïnstalleerd, met het dialoogvenster Chrome-webapps en -extensies dat verschijnt als u klikt op een van de Beheren-links. De tekst onder de titel geeft aan of u Geblokkeerde apps en extensies, Toegestane apps en extensies of Vooraf geïnstalleerde extensies selecteert.

Blocked Chrome OS Apps and Extensions dialog box

Specifieke applicaties en extensies selecteren voor uw gebruikers
 1. Geef in het tekstvak bovenaan de naam op van de extensie of applicatie uit de Chrome Web Store.
 2. Druk op Enter om in de Chrome Web Store te zoeken. In de linkerkolom worden de items weergegeven die aan uw zoekcriteria voldoen.
 3. Kies de item(s) die u wilt blokkeren of toestaan door in de rij van het item te klikken op Toevoegen. Het geselecteerde item komt in de rechterkolom te staan en de link Toevoegen verandert in Toegevoegd.
 4. Aangepaste extensies of applicaties toevoegen (niet vanuit de Chrome Web Store).
  Klik op Een aangepaste app of extensie opgeven en geef de extensie-id en volledige URL op voor het aangepaste item. De extensie-id is de tekenreeks aan het eind van de URL waarmee u de extensie downloadt. De URL voor de Picasa-extension van Google is bijvoorbeeld https://clients2.google.com/service/update2/crx/lhhlohbbihddnfcehbijmlnpkafmmkfp. Het extensie-ID is lhhlohbbihddnfcehbijmlnpkafmmkfp en de URL is https://clients2.google.com/service/update2/crx.
 5. Herhaal stap 1 tot en met 4 om meer items toe te voegen.
 6. Klik op Opslaan. In het bericht naast de link Beheren staat het aantal items dat u heeft geselecteerd.

Onder 'Gebruikersinstellingen' kunt u ook het volgende doen:

Beheerders van Chrome for Education-apparaten kunnen apps in bulk kopen voor gebruik in hun lessen. Meer informatie over het publiceren van privé-apps.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
 • Helemaal niet nuttig
 • Niet erg nuttig
 • Een beetje nuttig
 • Erg nuttig
 • Uitermate nuttig