Apps en extensies beheren

Dit artikel is alleen bestemd voor beheerders van Chrome for Business en Chrome for Education.

Met Chrome-app-instellingen in de Beheerdersconsole kunnen beheerders bepalen tot welke Chrome-apps en -extensies gebruikers toegang hebben en of gebruikers hun eigen apps kunnen maken en publiceren. Ga als volgt te werk om app-instellingen te beheren:

 1. Log in bij de Beheerdersconsole.
 2. Selecteer Instellingen in het menu bovenaan.
 3. Selecteer Chrome in de lijst van services aan de linkerkant en klik op Gebruikersinstellingen.

Op de pagina Gebruikersinstellingen kunt u het volgende doen:

 • Vooraf geïnstalleerde apps en extensies instellen
 • Toegestane apps en extensies specificeren
 • Voor uw gebruikers een standaardstartpagina instellen als Startpagina Chrome Web Store.
 • Gebruikers toestaan tot uw domein beperkte privé-apps te publiceren op Chrome Web Store.

Deze laatste twee Chrome Web Store-instellingen werken alleen voor organisatie-eenheden waarvoor de Chrome Web Store-instelling is ingeschakeld onder Organisatie en gebruikers > Services.

Standaard kunnen gebruikers elke extensie of app installeren. Als beheerder kunt u specifieke apps en extensies blokkeren, of alle apps en extensies blokkeren met uitzondering van die welke u goedkeurt. U kunt ook specifieke apps en extensies vooraf installeren.

 • Selecteer de optie Alle apps en extensies toestaan, behalve degene die ik kies (de standaardselectie), klik op de link Beheren onder de keuzerondjes en kies vervolgens de te blokkeren items om specifieke apps en extensies zoals hieronder beschreven te blokkeren.
   
 • Selecteer de optie Alle apps en extensies blokkeren, behalve degene die ik kies, klik op de link Beheren onder de keuzerondjes en kies vervolgens de te blokkeren items om specifieke extensies en apps zoals hieronder beschreven toe te staan.
   
 • Klik op Vooraf geïnstalleerde apps en kies de vooraf te installeren items om specifieke extensies en apps zoals hieronder beschreven vooraf te installeren.
Als u extensies wilt selecteren, moet de Chrome Web Store-service zijn ingeschakeld voor uw organisatie. Het is niet mogelijk om een extensie of app die door een ander extensiebeleid wordt geblokkeerd, vooraf te installeren. Gebruikers kunnen geen items verwijderen die op de lijst voor installatie vooraf staan.

Als u op een van de links voor Beheren klikt, kunt u met behulp van het dialoogvenster van Chrome-webapps en -extensies specifieke extensies of apps blokkeren, toestaan of vooraf installeren. De tekst onder de titel geeft aan of u Geblokkeerde apps en extensies, Toegestane apps en extensies of Vooraf geïnstalleerde extensies selecteert.

Blocked Chrome OS Apps and Extensions dialog box

Specifieke apps en extensies selecteren voor uw gebruikers
 1. Geef in het tekstvak bovenaan de naam op van de extensie of app uit de Chrome Web Store.
   
 2. Druk op Enter om in de Chrome Web Store te zoeken.

  In de linkerkolom worden de items weergegeven die aan uw zoekcriteria voldoen.
   
 3. Als u een item wilt blokkeren of toestaan, klikt u in de rij van het item op Toevoegen.

  Het geselecteerde item komt in de rechterkolom te staan en de link Toevoegen verandert in Toegevoegd.
   
 4. Aangepaste extensies of apps toevoegen (niet vanuit de Chrome Web Store).

  Klik op Een aangepaste app of extensie opgeven en geef de extensie-ID en volledige URL op voor het aangepaste item. De extensie-ID is de tekenreeks aan het eind van de URL waarmee u de extensie downloadt. De URL voor bijvoorbeeld de Picasa-extensie van Google is https://clients2.google.com/service/update2/crx/lhhlohbbihddnfcehbijmlnpkafmmkfp; de extensie-ID voor deze extensie is lhhlohbbihddnfcehbijmlnpkafmmkfp en de URL is https://clients2.google.com/service/update2/crx.
   
 5. Herhaal stap 1 tot en met 4 om meer items toe te voegen.
   
 6. Klik op Opslaan.

  In het bericht naast de link Beheren staat het aantal items dat u heeft geselecteerd.

Onder 'Gebruikersinstellingen' kunt u ook het volgende doen:

Beheerders van Chrome for Education-apparaten kunnen apps in bulk kopen voor gebruik in hun lessen. Meer informatie over het publiceren van privé-apps.