Overzicht Beheer van Chrome-apps

Chrome web app pack
Dit artikel is bedoeld voor beheerders van Chrome for Work en Chrome for Education.

Met Chrome-applicatie-instellingen in de beheerdersconsole kunnen beheerders bepalen tot welke Chrome-applicaties en -extensies gebruikers toegang hebben, evenals Chrome-apps configureren en als kioskapp implementeren.

Weergaven voor het beheren van Chrome-apps

Met Chrome-beheer kunt u Chrome-apps via twee verschillende weergaven beheren:

 • Gebruikersinstellingen: een weergave van Chrome-apps op organisatie-eenheidniveau, die u een uitgebreid overzicht van het beleid en de instellingen voor apps geeft.
 • App-beheer: een weergave van Chrome-apps op individuele basis, die u een overzicht van het beleid en de instellingen voor een specifieke app geeft.

Deze weergaven bieden verschillende benaderingen voor het beheren van Chrome-apps, maar elk appbeleid dat u in Gebruikersinstellingen kunt instellen (zoals apps blokkeren, toestaan, gedwongen installeren en in de Chrome Web Store bij uw gebruikers aanbevelen) is ook beschikbaar in App-beheer.

Daarnaast kunt u in App-beheer een lijst met al uw geconfigureerde apps bekijken, instellingen configureren om de apps aan te passen en de apps als kioskapp implementeren.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de weergaven?

Een Chrome-app configureren

Met App-beheer heeft u meer controle over uw apps doordat u een beleid voor een Chrome-app kunt instellen met behulp van een configuratiebestand dat u uploadt. Wanneer een Chrome-app een configuratiebestand ondersteunt, kunt u een aangepast beleid en aangepaste instellingen installeren die door de app worden ondersteund.

Voor een kioskapp voor digitale borden zou een configuratiebestand bijvoorbeeld een rooster bevatten. Een configuratiebestand voor een callcenter-kioskapp zou het IP-adres en poortnummer van de VoIP-server bevatten.

App management - kiosk settings

Raadpleeg de documentatie voor de Chrome-app om te zien of de app een configuratiebestand ondersteunt, en zo ja, welke aanpassingen u kunt configureren.

Een Chrome-app als een kioskapp implementeren

Met App-beheer kunt u een Chrome-app als een kioskapp implementeren en deze als een kiosk voor één app configureren (de app wordt automatisch geopend wanneer het apparaat opstart).

Een lijst met uw Chrome-apps weergeven

Als u App-beheer selecteert, wordt er een lijst weergegeven met alle apps die in elke organisatie-eenheid in uw domein zijn geconfigureerd. In de lijst staat informatie over elke app, zoals of de app geblokkeerd, geïnstalleerd, in de Chrome Web Store aanbevolen of een kioskapp is.

Chrome app management - app list

In Gebruikersinstellingen is de weergegeven lijst met apps afhankelijk van de instelling die u configureert, zoals installatie afdwingen, op witte lijst plaatsen (toestaan), op zwarte lijst plaatsen (blokkeren), vastzetten of aanbevelen. Er wordt basisinformatie over de appinstellingen weergegeven, zoals of de app is overgenomen of lokaal is voor die organisatie-eenheid, opties om de app toe te voegen of te verwijderen en een link naar de app in de Chrome Web Store.

Chrome app list in user settings

Een Chrome-app zoeken

Wanneer u een app zoekt in Gebruikersinstellingen, doorzoekt u de Chrome Web Store. De resultatenlijst is afhankelijk van of u gedwongen geïnstalleerde, toegestane, geblokkeerde, vastgezette of aanbevolen apps bekijkt.

Wanneer u een app zoekt in App-beheer, worden standaard de Chrome Web Store en al uw geconfigureerde apps doorzocht. De zoekresultaten tonen alle apps die aan uw zoekcriteria voldoen, en niet alleen de apps die gedwongen geïnstalleerd, toegestaan, geblokkeerd, vastgezet of aanbevolen zijn. Voor apps in de resultatenlijst waarvoor u een beleid heeft ingesteld, wordt er informatie over de instellingen weergegeven, zoals of de app voor sommige gebruikers is geblokkeerd of toegestaan.

De juiste weergave voor de taak selecteren

Hier volgen enkele aanbevelingen voor welke appbeheerweergave u zou gebruiken voor een aantal algemene beheertaken.

Meerdere apps gedwongen installeren:

 • Selecteer de organisatie-eenheid in Gebruikersinstellingen.
 • Selecteer Vooraf geïnstalleerde apps beheren.
 • Selecteer in het verschenen dialoogvenster de apps die u vooraf wilt installeren.
  U kunt dit ook in App-beheer doen, maar dan moet u telkens één app tegelijk selecteren. App-beheer zou u gebruiken wanneer u een extra beleid en extra instellingen voor een app moet configureren.

Alle apps voor iedereen blokkeren of toestaan:

 • Selecteer de organisatie-eenheid in Gebruikersinstellingen.
 • Selecteer Alle apps en extensies blokkeren/toestaan, behalve degene die ik kies.

Alle apps voor iedereen blokkeren of toestaan, behalve de apps die ik kies:

 • Selecteer de organisatie-eenheid in Gebruikersinstellingen.
 • Selecteer Alle apps en extensies blokkeren/toestaan, behalve degene die ik kies.
 • Selecteer in App-beheer de apps die u wilt blokkeren of toestaan.
  U kunt dit ook in Gebruikersinstellingen doen, maar de lijst met apps in App-beheer bevat alle apps die u heeft geconfigureerd. De lijst met apps in Gebruikersinstellingen toont ofwel alle geblokkeerde apps ofwel alle toegestane apps.

Eén app voor iedereen blokkeren of toestaan:

 • Selecteer de app in App-beheer.
 • Blokkeer of installeer de app in de bovenste organisatie-eenheid. Als u de instelling in de bovenste organisatie-eenheid wijzigt, heeft dit invloed op iedereen, tenzij de instelling al wordt overschreven in een onderliggende organisatie-eenheid.

Eén app voor sommige gebruikers blokkeren of toestaan:

 • Selecteer de app in App-beheer.
 • Blokkeer of installeer de app in de onderliggende organisatie-eenheid die alleen de bedoelde gebruikers bevat.

Een beleid voor een app instellen met behulp van een configuratiebestand:

 • Selecteer de app in App-beheer en upload een configuratiebestand.
Hoe worden instellingen overgenomen?

Tot maart 2015 was het niet mogelijk apps aan een onderliggende organisatie-eenheid toe te voegen en vervolgens bestaande apps en hun beleid van een bovenliggende organisatie-eenheid over te nemen. In maart 2015 is het overnamemodel bijgewerkt. Elke app in een onderliggende organisatie-eenheid kan nu overgenomen of overschreven instellingen van een bovenliggende organisatie-eenheid hebben.

Als u bijvoorbeeld drie apps aan de bovenste organisatie-eenheid toevoegt, worden die apps en hun beleid overgenomen door alle onderliggende organisatie-eenheden. Als u vervolgens een app aan een onderliggende organisatie-eenheid toevoegt, is die app lokaal voor die onderliggende eenheid, maar kan de onderliggende eenheid toch apps overnemen die later aan de bovenste eenheid worden toegevoegd.

Wanneer u een vierde app aan de bovenste organisatie-eenheid toevoegt, worden de app en zijn beleid overgenomen door de onderliggende organisatie-eenheid, mits die app zich nog niet in de onderliggende eenheid bevindt en u de instellingen van de bovenste eenheid voor die app niet heeft overschreven.