Om Chrome-enhetshantering

För administratörer som hanterar Chrome-enheter för företag eller skolor.

Som IT-administratör för ett företag eller en skola kan du hantera Chromebooks och andra Chrome-enheter från en molnbaserad administratörskonsol. Tillämpa policyer, konfigurera Chrome-funktioner för användarna, ge åtkomst till interna VPN- och WiFi-nätverk, tvångsinstallera Chrome-appar och Chrome-tillägg med mera.

Kom igång nu

Så här börjar du hantera Chrome-enheter i organisationen.

Se grundläggande steg: REGISTRERA DIG NU KONFIGURERA ENHETER

Stor organisation? Se Installationshandbok för Chrome.

Läs mer

Köp Chrome-prenumerationslicenser

Om du vill hantera enheter som kör Chrome OS måste du prenumerera på en Chrome-tjänst, till exempel Chrome Enterprise eller Chrome Education. Du köper sedan en prenumerationslicens för varje enhet du vill hantera. 

Se Prenumerationsalternativ | Köp licenser

Registrera Chrome-enheter

När du har köpt licenser för dina Chrome-enheter, registrerar du enheterna på administratörskonsolen. När en enhet är registrerad kan du börja tillämpa policyer för att hantera användningen.  

Se Registrera Chrome-enheter.

Tillämpa policyer och hantera appar

Från administratörskonsolen kan du tillämpa 100+ policyer och inställningar som gäller när personer använder dina hanterade enheter. Du kan göra Wi-Fi- och proxy-inställningar, förinstallera appar och tillägg, begränsa åtkomst till behöriga användare och mycket mer. Gör inställningar för olika grupper av användare, till exempel lärare kontra elever, eller heltidsanställda kontra tillfälligt anställda. 

Se Hantera policyer för Chrome-enheter

Installera enheter för kiosk och hanterad gästsession

Du kan använda Chrome-enheter som specialbyggda kioskappar. Dessa kan användas för elevtestning eller en försäljningskiosk i en butik. Du kan också styra enheter för hanterade gästsessioner som personer kan dela utan att använda ett konto. De är användbara i ett bibliotek, internetcafé eller affärscentrum. 

Mer information finns på:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?