Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Långsiktig support (LTS) i Chrome OS

För administratörer som hanterar Chrome OS-enheter för företag eller skolor.

För Chrome OS version 96 och senare.

En fullständig uppdatering av operativsystemet Chrome lanseras ungefär var fjärde vecka. Mindre uppdateringar, som felkorrigeringar och programuppdateringar, görs varannan vecka.

Som administratör kan du använda kanalerna LTC (Långsiktig supportkandidat) och Långsiktig support (LTS) för att öka stabiliteten. Långsiktiga supportkanaler har en långsammare versionslansering än den stabila kanalen. Enheterna får fortfarande ofta säkerhetskorrigeringar, men de får bara funktionsuppdateringar var sjätte månad.

Vi rekommenderar att enheterna har den senaste Chrome-versionen på den stabila kanalen. Ibland kan du dock behöva behålla enheter som finns i olika organisationsenheter på en långsiktig supportkanal. Använd till exempel en långsiktig supportkanal för obevakade enheter, standardiserade bedömningar i skolor eller sjukvårdsimplementeringar.

Obs! När en enhet når slutet på automatiska uppdateringar (AUE) garanteras inte längre automatiska programuppdateringar från Google. Se AUE-datumen.

LTS release cadence compared with Stable

 • S (Stabil) – enheter uppdateras automatiskt till nästa stabila version varje månad.
 • LTC (Långsiktig supportkandidat) – enheter får LTS-funktioner tre månader innan versionen släpps på LTS-kanalen. Enheterna uppdateras automatiskt till nästa LTC-version.
 • LTS (långsiktig support) – enheter uppdateras automatiskt till nästa LTS-version var sjätte månad. Tillgänglig i mars 2022.

Tänk på följande när du byter kanal

Vi rekommenderar att du först flyttar enheterna till LTC-kanalen. Efter mars 2022 kan du sedan flytta dem till LTS-kanalen när du vill.

Stabil till LTC

Från Chrome-version 96 och framåt kan du använda administratörskonsolen för att byta kanal från Stabil till LTC. Enheter kan bara byta kanal var sjätte månad när versionsnumret på den stabila kanalen matchar versionsnumret på LTC-kanalen.

Enheter med Chrome-version 96 byter till exempel kanal från Stabil till LTC nästan omedelbart. Enheter som redan har uppdaterats till Chrome-version 97 byter dock bara kanal när version 102 blir tillgänglig på den stabila kanalen och LTC-kanalen. Eftersom enheter inte längre får automatiska uppdateringar på den stabila kanalen är de i princip fästa i Chrome-version 97 tills Chrome-version 102 är tillgänglig på LTC-kanalen. Därför går enheterna miste om säkerhetsuppdateringar.

Enheterna uppdateras automatiskt till nästa LTC-version var sjätte månad. Funktionsuppsättningen i Chrome OS är stabil i sex månader och får säkerhetskorrigeringar varannan vecka.

LTC till LTS

Inte tillgängligt för närvarande

Från mars 2022 kan du använda administratörskonsolen för att byta kanal från LTC till LTS. Enheter som har varit på LTC-kanalen i tre månader flyttar till LTS-kanalen. Enheterna har kvar denna Chrome-version i LTS-kanalen i ytterligare sex månader.

Inledningsvis stabiliseras Chrome OS-funktionsuppsättningen i nio månader – tre månader på LTC följt av sex månader på LTS, med säkerhetskorrigeringar varannan vecka. Därefter uppdateras enheterna automatiskt till nästa LTS-version var sjätte månad. Funktionsuppdateringar genomförs var sjätte månad och säkerhetskorrigeringar görs varannan vecka.

Stabil till LTS

Inte tillgängligt för närvarande

Från mars 2022 kan du använda administratörskonsolen för att byta kanal från Stabil till LTS. Vi rekommenderar dock att du först flyttar till LTC-kanalen och sedan till LTS-kanalen.

Inledningsvis stabiliseras Chrome OS-funktionsuppsättningen i nio månader – tre månader på LTC följt av sex månader på LTS, med säkerhetskorrigeringar varannan vecka. Därefter uppdateras enheterna automatiskt till nästa LTS-version var sjätte månad. Funktionsuppdateringar genomförs var sjätte månad och säkerhetskorrigeringar görs varannan vecka.

Byta tillbaka till Stabil

Du kan använda administratörskonsolen för att när som helst byta kanal från långsiktig support till den stabila kanalen. Flytt av enheter från LTC- eller LTS-kanalen till den stabila kanalen för Chrome OS träder sker nästa gång användare startar om sina enheter.

Flytta enheter till LTC-kanalen

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Inställningarföljt avEnhet.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Scrolla till Inställningar för enhetsuppdatering.
 6. För automatiska uppdateringar kontrollerar du att Enhetsuppdateringar har ställts in på Tillåt uppdateringar.
 7. För Lanseringskanal väljer du kanalen Långvarig supportkandidat.
 8. Klicka på Spara.

Kontrollera att kanalbytet har gjorts

När du har bytt lanseringskanal kan du kontrollera användarnas enheter och se till att bytet har gjorts korrekt.

 1. Logga in på en hanterad Chrome OS-enhet.
 2. Klicka på tiden nere till höger.
 3. Klicka på Inställningar .
 4. Så här kontrollerar du versionen:
  1. Klicka på Om Chrome OS längst ned i den vänstra panelen.
  2. Under Google Chrome OS ser du vilken version av operativsystemet Chrome som enheten använder.
 5. Så här kontrollerar du kanalen:
  1. Klicka på Ytterligare information på sidan Om Chrome OS.
  2. Kontrollera att kanalenheten är på under Kanal.

När du placerar Chrome OS-enheter på LTC- eller LTS-kanalen ser användarna bara att deras enhet finns på den långsiktiga supportkanalen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
410864
false