Google Hangouts đã được nâng cấp thành Google Chat. Tìm hiểu về việc chuyển từ Google Hangouts sang Google Chat

Xem qua các chủ đề trợ giúp

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12735120343808246447
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1026838
false