ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

​เปิดหรือปิดใช้โหมดมืดใน Google Chat

หากต้องการประหยัดแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ คุณสามารถใช้ธีมมืดใน Google Chat ได้

เปลี่ยนการตั้งค่าโหมดมืด

สําคัญ: ธีมมืดสําหรับ Google Chat ใช้ได้กับ Android 10.0 ขึ้นไปเท่านั้น
  1. ในอุปกรณ์ Android ให้แตะการตั้งค่า ""จากนั้นจอภาพ
  2. เปิดหรือปิดธีมมืด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false