​Włączanie i wyłączanie trybu ciemnego

Dostępny w Google Chat tryb ciemny pozwala oszczędzać baterię urządzenia.

  1. Open the Chat app "".
  2. At the top, tap Menu ""a potemSettings "".
  3. Tap Theme.
  4. Select the theme for this device:
    • Light—White background with dark text.
    • Dark—Black background with light text.
    • System default—Uses the iOS device's setting.

Changing the theme in Chat doesn't change the theme in any other apps.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?