Tworzenie i przypisywanie zadań w pokoju

Jako jedna z osób w pokoju Google Chat możesz tworzyć zadania grupowe i nimi zarządzać oraz przypisywać zadania innym osobom w pokoju. Zadania są widoczne w pokoju, w którym zostały utworzone. Jeśli zostanie przypisane Ci zadanie, zobaczysz je na swojej osobistej Liście zadań Google. Gdy ktoś utworzy lub zaktualizuje zadanie, na przykład przypisze je lub ukończy, w pokoju pojawi się odpowiednie powiadomienie.

Jeśli w pokoju nie widzisz karty Lista zadań, skontaktuj się z administratorem Google Workspace. Aby umożliwić Ci korzystanie z tej funkcji, Twoja organizacja musi włączyć usługę Lista zadań.

Obecnie nie jest możliwe tworzenie zadań ani zarządzanie nimi w pokoju na stronie chat.google.com.

Tworzenie i przypisywanie zadania w pokoju

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wybierz pokój, w którym chcesz utworzyć zadanie.
 3. U góry kliknij kartę Lista zadań a potem Dodaj zadanie dla pokoju.
  Aby wyświetlić kartę Lista zadań, być może trzeba będzie rozwinąć pokój.
 4. Wpisz tytuł zadania.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać opis lub więcej szczegółów, kliknij Dodaj szczegóły i wpisz odpowiednie informacje.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać datę i godzinę, kliknij Dodaj datę/godzinę, wybierz odpowiednie dane a potem kliknij OK.
  Jeśli dodasz do zadania datę i godzinę, o zaplanowanych porach będziesz otrzymywać powiadomienia.
 7. (Opcjonalnie) Aby przypisać zadanie do osoby w pokoju, kliknij Przypisz a potem wybierz nazwę użytkownika. Aby przypisać zadanie do kogoś, kto nie jest w pokoju, musisz najpierw zaprosić tę osobę do pokoju.
  Jeśli przypisana do zadania osoba opuści pokój, zadanie pozostanie w pokoju i na osobistej liście zadań tej osoby na Liście zadań Google.
 8. Kliknij Dodaj.

Po utworzeniu w pokoju zadania pojawi się powiadomienie informujące o zadaniu resztę osób.

Edytowanie zadania

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wybierz pokój.
 3. U góry kliknij kartę Lista zadań a potem wybierz zadanie.
  W celu wyświetlenia karty Lista zadań w Gmailu może być konieczne rozwinięcie pokoju.
 4. Kliknij nazwę, szczegóły, datę i godzinę lub przypisaną osobę, a następnie zmień ustawienia.

Jeśli na Twojej osobistej liście zadań widnieje zadanie, możesz edytować jego nazwę, szczegóły oraz datę lub godzinę z poziomu osobistej listy zadań. Każda zmiana będzie skutkować zaktualizowaniem zadania dla wszystkich osób w pokoju oraz wyświetleniem odpowiedniego powiadomienia.

Oznaczanie zadania jako ukończonego

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wybierz pokój.
 3. U góry kliknij kartę Lista zadań.
  W celu wyświetlenia karty Lista zadań w Gmailu może być konieczne rozwinięcie pokoju.
 4. Obok zadania wskaż Nie ukończono "" i kliknij Ukończono " ".

Gdy zadanie przypisane do danego pokoju pojawi się na Twojej osobistej liście zadań, nie musisz oznaczać go jako ukończonego w pokoju, możesz zrobić to z poziomu swojej osobistej listy zadań. Każda zmiana będzie skutkować zaktualizowaniem zadania dla wszystkich osób w pokoju oraz wyświetleniem odpowiedniego powiadomienia.

Oznaczanie zadania jako nieukończonego

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wybierz pokój.
 3. U góry kliknij kartę Lista zadań.
  W celu wyświetlenia karty Lista zadań w Gmailu może być konieczne rozwinięcie pokoju.
 4. Obok opcji Ukończone kliknij Rozwiń "", aby wyświetlić zadania.
 5. Obok zadania kliknij Ukończono "", aby zmienić stan na Nie ukończono "".

Usuwanie zadania

Gdy zadanie zostanie usunięte, przestanie być widoczne dla członków pokoju oraz zniknie z osobistej listy zadań osoby, której zostało przypisane.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wybierz pokój.
 3. U góry kliknij kartę Lista zadań a potem wybierz zadanie.
  W celu wyświetlenia karty Lista zadań w Gmailu może być konieczne rozwinięcie pokoju.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Usuń "" a potem Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?