Opprett og tildel gjøremål i Google Chat

Som medlem av et rom i Google Chat kan du opprette og administrere gruppegjøremål og tildele gjøremål til andre rommedlemmer. Du kan se gjøremål i rommet der de er opprettet. Hvis et gjøremål er tildelt til deg, vises det i den personlige gjøremålslisten din i Google Huskeliste. Når noen oppretter eller oppdaterer et gjøremål, vises et varsel i rommet.

Tips: Hvis du bruker en jobb- eller skolekonto og ikke ser «Huskeliste»-fanen i et rom, kan du kontakte Google Workspace-administratoren din for å slå på denne funksjonen.

Opprett og tildel gjøremål i rom

 1. Åpne Google Chat eller Gmail på en datamaskin.
  • I Gmail: Klikk på Chat til venstre.
 2. Velg rommet der du vil opprette et gjøremål.
 3. Øverst klikker du på Huskeliste-fanen og deretter Legg til gjøremål for rommet.
  Tips: I Gmail må du kanskje vise rommet for å se Huskeliste-fanen.
 4. Skriv inn tittelen på gjøremålet.
 5. Valgfritt: For å legge til en beskrivelse eller flere detaljer, klikk på Legg til detaljer og skriv inn informasjonen.
 6. Valgfritt: For å legge til dato og klokkeslett, klikk på Legg til dato/klokkeslett og deretter velg noe og deretter klikk på OK.
  Tips: Hvis du legger til dato og klokkeslett for gjøremål, får du varsler på de planlagte datoene og klokkeslettene.
 7. Valgfritt: Du kan tildele gjøremålet til et medlem av rommet ved å klikke på Tildel og deretter klikk på personens navn. For å tildele gjøremålet til noen som ikke er medlem av rommet, må du først invitere vedkommende til rommet.
  Tips: Hvis personen som er tildelt gjøremålet, forlater rommet, blir gjøremålet værende i rommet og i vedkommendes personlige huskeliste i Google Huskeliste.
 8. Klikk på Legg til.
Viktig: Når du sletter et gjøremål, slettes det for alle medlemmene av rommet og fra den personlige huskelisten til den ansvarlige for gjøremålet.

Endre gjøremål

 1. Velg rommet i Chat.
 2. Øverst klikker du på Huskeliste-fanen og deretter velg gjøremålet.
  Tips: I Gmail må du kanskje vise rommet for å se Huskeliste-fanen.
 3. Klikk på tittelen, detaljene, datoen og klokkeslettet eller den ansvarlige for gjøremålet, og gjør endringene.

Tips: Hvis du har et gjøremål i den personlige huskelisten din:

 • Du kan endre tittelen på gjøremålet, detaljene og datoen eller klokkeslettet fra den personlige huskelisten.
 • Du kan også merke gjøremålet som fullført fra den personlige huskelisten i stedet for fra rommet.
 • Hvis endringer blir gjort, oppdateres gjøremålet for alle i rommet, og et varsel vises.

Merk gjøremål som fullført

 1. Velg rommet i Chat.
 2. Klikk på Huskeliste-fanen øverst.
  Tips: I Gmail må du kanskje vise rommet for å se Huskeliste-fanen.
 3. Ved siden av gjøremålet holder du markøren over Ikke fullført og klikker på Fullfør .

Tips: Hvis du har et gjøremål i den personlige huskelisten din:

 • Du kan endre tittelen på gjøremålet, detaljene og datoen eller klokkeslettet fra den personlige huskelisten.
 • Du kan også merke gjøremålet som fullført fra den personlige huskelisten i stedet for fra rommet.
 • Hvis endringer blir gjort, oppdateres gjøremålet for alle i rommet, og et varsel vises.

Merk gjøremål som ikke fullført

 1. Velg rommet i Chat.
 2. Klikk på Huskeliste-fanen øverst.
  Tips: I Gmail må du kanskje vise rommet for å se Huskeliste-fanen.
 3. Klikk på Vis ved siden av «Fullført» for å se gjøremålene.
 4. Klikk på Fullført ved siden av gjøremålet for å endre statusen til Ikke fullført .

Slett gjøremål

Viktig: Når du sletter et gjøremål, slettes det for alle medlemmene av rommet og fra den personlige huskelisten til den ansvarlige for gjøremålet.

 1. Velg rommet i Chat.
 2. Velg rommet.
 3. Øverst klikker du på Huskeliste-fanen og deretter velg gjøremålet.
  Tips: I Gmail må du kanskje vise rommet for å se Huskeliste-fanen.
 4. Øverst til høyre klikker du på Slett og deretter Slett.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny