GitHub-appen för Google Chat

Använd GitHub-appen i Google Chat om du vill få aviseringar om GitHub-händelser, till exempel problem, hämtningsbegäranden och kommentarer.

Innan du börjar

Konfigurera GitHub-appen i Chat

 1. Öppna Chat.
 2. Öppna ett direktmeddelande i appen eller öppna ett rum med appen.
 3. Klicka på logga in på ditt GitHub-kontoföljt av och logga in på ditt GitHub-konto.
  Konfigurationsfönstret öppnas.
 4. Under Välj lagringsplats klickar du på nedåtpilen och väljer GitHub-lagringsplatsen att få aviseringar för.
 5. Välj Inga diskussioner eller Arkiv under Skapa diskussion för meddelanden efter.
 6. Markera kryssrutorna för objekten som du vill få aviseringar om i Chat.
 7. Klicka på Spara.
Du måste konfigurera aviseringar i varje rum där du lägger till appen. Appen skickar aviseringar till alla rum där den är medlem.

Ändra appinställningar

I rum får endast personen som har lagt till appen ändra inställningarna.

 1. Öppna Chat.
 2. Öppna ett direktmeddelande i appen eller öppna ett rum med appen.
 3. Öppna inställningarna. Ange @GitHub-inställningar i rum.
  De aktuella inställningarna för appen visas.
 4. Klicka på Redigera inställningar.
  Inställningssidan öppnas.
 5. Klicka på Redigera följt av och ändra inställningarna efter behov.
 6. Klicka på Spara.

Om du tar bort appen från ett rum raderas appinställningarna.

Använda appen i rum

Om du vill använda appen i rum måste du uttryckligen @omnämna appen i varje meddelande till appen (inklusive i svar på meddelanden från appen). @omnämnandet bekräftar att du skickar meddelandet till appen och inte till andra i rummet.

 


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

 

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3559573473576280259
true