Bruk Giphy-appen for Google Chat

Bruk Giphy-appen i Chat for å legge til GIF-er i chattene dine.

Tips: Du kan også sende GIF-er fra datamaskinen. For å sende en GIF, klikk på Legg til GIF .

Før du begynner

Bruk Giphy-appen i Chat

 1. Åpne Chat.
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn et søkeord, for eksempel «cats» eller «funny»:
  • søkeord – legger inn den første GIF-en som samsvarer med søkeordet, og som har den angitte egnetheten. I rom skriver du inn @Giphy søkeord.
   Hvis du ikke er fornøyd med GIF-en, klikker du på denog deretterklikk på Try again (Prøv igjen) eller Delete (Slett).
  • choose søkeord – legger til en gruppe med 25 GIF-er som samsvarer med søkeordet, og som har den angitte egnetheten. I rom skriver du inn @Giphy choose søkeord. For å bla gjennom GIF-ene klikker du på Next (Neste) eller Back (Tilbake).

Endre innstillingen for egnethet for GIF-er

Appen viser GIF-er med egnetheten G, med mindre du endrer standardinnstillingen. Du kan se og endre den gjeldende aldersgrensen.

 1. Åpne Chat.
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn rating (egnethet). I rom skriver du inn @Giphy rating.
  Appen viser den gjeldende egnetheten.
 4. Skriv inn rating [Y, G, PG, PG-13 eller R]. I rom skriver du inn @Giphy rating [Y, G, PG, PG-13 eller R].
  Eksempel: For å angi at GIF-er skal ha egnetheten G, skriv inn rating G.

Bruk appen i rom

For å bruke appen i rom må du uttrykkelig @nevne appen i hver melding du sender til den (også når du svarer på meldinger fra den). Når du bruker @nevning, sender du meldingen til appen – ikke til andre i rommet.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny