Bruk Zendesk-appen for Google Chat

Bruk Zendesk-appen i Chat for å motta varsler når det oppstår problemer i Zendesk.

Før du begynner

Konfigurer Zendesk-appen i Chat

Du må konfigurere varsler i hvert rom der du legger til appen. Appen sender varsler til alle rom den er medlem av.

 1. Åpne Chat.
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Klikk på Sign in to your Zendesk account (Logg på Zendesk-kontoen din) for å åpne konfigureringsvinduet.
 4. Skriv inn Zendesk-underdomenet dittog deretterklikk på Next (Neste).
 5. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt for Zendeskog deretterklikk på Sign in (Logg på).
 6. Under Choose Group (Velg gruppe) klikker du på nedoverpilen , og deretter på Zendesk-gruppen du vil motta varsler for.
 7. Under Priority greater than or equal to (Prioritet – høyere enn eller lik) klikker du på nedoverpilen  og deretter på prioritetsnivået du vil motta varsler for.
 8. Under Thread messages by (Ordne meldinger i tråder etter) klikker du på nedoverpilen  og velger et trådalternativ.
 9. Merk av i boksene ved siden av elementene du vil motta varsler om i Chat.
 10. Klikk på Save (Lagre).
 11. (Valgfritt) For å legge til et annet prosjekt, klikk på Add (Legg til).

Endre appinnstillinger

Du kan gå til innstillingene for Zendesk-appen i en direktemelding med appen eller i et rom der appen er lagt til. I rom er det bare personen som la til appen, som kan endre innstillinger. Hvis du fjerner en app fra et rom, slettes appinnstillingene.

 1. Åpne Chat.
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Velg et alternativ for å se innstillingene for appen:
  • I en direktemelding til Zendesk-appen skriver du inn settings (innstillinger).
  • I et rom skriver du inn @Zendesk settings.
 4. Klikk på Edit Settings (Endre innstillinger).
 5. Klikk på Endre  og endre innstillingene etter behov.
 6. Klikk på Save (Lagre).

Bruk appen i rom

For å bruke appen i rom må du uttrykkelig @nevne appen i hver melding du sender til den (også når du svarer på meldinger fra den). Når du bruker @nevning, sender du meldingen til appen – ikke til andre i rommet.

 


Google, Google Workspace og relaterte merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC. Alle andre bedrifts- og produktnavn er varemerker for bedriftene de er tilknyttet.

 

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny