Asana-app voor Google Chat

Gebruik de Asana-app in Chat om meldingen te krijgen als er updates zijn in Asana-taken.

Voordat u begint

De Asana-app instellen in Chat

 1. Open Chat.
 2. Open een privéchat met de app of ga naar een ruimte die de app bevat.
 3. Klik op Sign Into Asana (Inloggen op Asana) and then log in op uw Asana-account.
  Het configuratievenster wordt geopend.
 4. Klik onder Choose Workspace (Werkruimte kiezen) op de pijl-omlaag  en selecteer de Asana-werkruimte die u wilt gebruiken.
 5. Klik onder Choose Project (Project kiezen) op de pijl-omlaag  en selecteer het Asana-project waarover u meldingen wilt krijgen.
 6. Selecteer een van de volgende opties onder Thread messages by (Berichten groeperen op):
  • No threads (Geen groepering)
  • Threaded by project (Groeperen op project)
  • Threaded by task (Groeperen op taak)
 7. Vink de vakjes aan voor de items waarover u meldingen wilt krijgen in Chat.
 8. Klik op Save (Opslaan).
 9. (Optioneel) Als u nog een project wilt toevoegen, klikt u op Add (Toevoegen).
U moet meldingen instellen in elke ruimte waaraan u de app toevoegt. De app stuurt meldingen naar alle ruimtes waarvan deze lid is.

App-instellingen wijzigen

In ruimtes kan alleen degene die de app heeft toegevoegd de instellingen wijzigen.

 1. Open Chat.
 2. Open een privéchat met de app of ga naar een ruimte die de app bevat.
 3. Voer settings in. Voer in ruimtes @Asana settings in.
  U ziet de huidige instellingen voor de app.
 4. Klik op Edit Settings (Instellingen bewerken).
  De instellingenpagina wordt geopend.
 5. Klik op Edit (Bewerken)  and then wijzig de gewenste instellingen.
 6. Klik op Save (Opslaan).

Als u de app uit een ruimte verwijdert, worden de app-instellingen ook verwijderd.

De app gebruiken in ruimtes

Als u de app in ruimtes wilt gebruiken, moet u de app expliciet @vermelden in elk bericht aan de app (inclusief in antwoorden op berichten van de app). De @vermelding bevestigt dat u het bericht naar de app en niet naar anderen in de ruimte stuurt.



Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu