Jira-appen for Google Chat

Bruk Jira-appen i Chat for å få meldinger om oppdateringer i Jira-programvareprosjekter. Appen sender meldinger fra Jira til Chat.

Før du begynner

Konfigurer Jira-appen i Chat

 1. Åpne Chat-appen .
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn domene.atlassian.net, der domene er Jira-nettstedet ditt. I rom skriver du inn @Jira domene.atlassian.net.
 4. Trykk på Configure (konfigurer).
  Konfigureringsvinduet åpnes.
 5. Under Choose Project (velg prosjekt) trykker du på nedoverpilen og velger Jira-prosjektet du vil motta varsler for.
 6. Under Thread messages by (Ordne meldinger i tråder etter) velger du Thread by project (Ordne i tråder etter prosjekt) eller Thread by issue (Ordne i tråder etter problem).
 7. Merk av i boksene for elementene du vil motta varsler om i Chat.
 8. Trykk på Save (Lagre).
Du må konfigurere varsler i hvert rom der du legger til appen. Appen sender varsler til alle rom den er medlem av.

Endre appinnstillinger

 1. Åpne Chat-appen .
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn configure (konfigurer). I rom skriver du inn @Jira configure.
  Innstillingssiden åpnes.
 4. Endre innstillingene etter behov.
 5. Trykk på Save (Lagre).

Slett appinnstillinger

 1. Åpne Chat-appen .
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn delete config (slett konfigurasjon). I rom skriver du inn @Jira delete config.

Hvis du fjerner appen fra et rom, slettes appinnstillingene.

Bruk appen i rom

For å bruke appen i rom må du uttrykkelig @nevne appen i hver melding du sender til den (også når du svarer på meldinger fra den). Når du bruker @nevning, sender du meldingen til appen – ikke til andre i rommet.Google, Google Workspace og relaterte merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC. Alle andre bedrifts- og produktnavn er varemerker for bedriftene de er tilknyttet.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny