Jira-appen for Google Chat

Bruk Jira-appen i Chat for å få meldinger om oppdateringer i Jira-programvareprosjekter. Appen sender meldinger fra Jira til Chat.

Før du begynner

Konfigurer Jira-appen i Chat

 1. Åpne Chat.
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn domene.atlassian.net, der domene er Jira-nettstedet ditt. I rom skriver du inn @Jira domene.atlassian.net.
 4. Klikk på Configure (Konfigurer).
  Konfigureringsvinduet åpnes.
 5. Under Velg prosjekt klikker du på nedoverpilen og velger Jira-prosjektet du vil motta varsler for.
 6. Under Thread messages by (Ordne meldinger i tråder etter) velger du Thread by project (Ordne i tråder etter prosjekt) eller Thread by issue (Ordne i tråder etter problem).
 7. Merk av i boksene for elementene du vil motta varsler om i Chat.
 8. Klikk på Save (Lagre).
Du må konfigurere varsler i hvert rom der du legger til appen. Appen sender varsler til alle rom den er medlem av.

Endre appinnstillinger

 1. Åpne Chat.
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn configure (konfigurer). I rom skriver du inn @Jira configure.
  Innstillingssiden åpnes.
 4. Endre innstillingene etter behov.
 5. Klikk på Save (Lagre).

Slett appinnstillinger

 1. Åpne Chat.
 2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn delete config (slett konfigurasjon). I rom skriver du inn @Jira delete config.

Hvis du fjerner appen fra et rom, slettes appinnstillingene.

Bruk appen i rom

For å bruke appen i rom må du uttrykkelig @nevne appen i hver melding du sender til den (også når du svarer på meldinger fra den). Når du bruker @nevning, sender du meldingen til appen – ikke til andre i rommet.Google, Google Workspace og relaterte merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC. Alle andre bedrifts- og produktnavn er varemerker for bedriftene de er tilknyttet.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny