Cài đặt ứng dụng Google Chat độc lập

Để dễ dàng sử dụng Google Chat, hãy cài đặt ứng dụng Google Chat độc lập trong Trình duyệt Chrome. Ứng dụng này mang lại trải nghiệm của ứng dụng gốc và là một Ứng dụng web tiến bộ (PWA)

Quan trọng: Không có tiện ích Google Chat dành cho Chrome. Để có trải nghiệm tương tự, hãy cài đặt ứng dụng độc lập.

Trước khi bạn bắt đầu

Để cài đặt ứng dụng Chat độc lập dạng PWA, hãy đảm bảo rằng:

 • Thiết bị của bạn đang chạy Google Chrome 73 trở lên.
  • Để dùng ứng dụng Chat độc lập, bạn không cần đặt Chrome làm trình duyệt mặc định mà chỉ cần mở trình duyệt này lên.
 • Bạn có thể cài đặt tiện ích và ứng dụng của Chrome trên máy tính.
  • Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học và không thể hoàn tất việc cài đặt, hãy liên hệ với quản trị viên Google Workspace.

Cài đặt ứng dụng độc lập trên máy tính

 1. Đăng nhập vào chat.google.com.
 2. Để cài đặt ứng dụng này trên máy tính, hãy thử áp dụng một trong các phương thức sau:
  • Nếu ứng dụng chưa được cài đặt, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra và cho phép bạn tải ứng dụng xuống.
   • Mẹo: Cửa sổ bật lên này có thể xuất hiện ngay sau khi bạn sử dụng Google Chat lần đầu tiên.
  • Ở trên cùng bên phải của Google Chrome, trong thanh URL, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Cài đặt.
  • Ở trên cùng bên phải của Google Chrome, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chỉnh và kiểm soát Google Chrome sau đó Cài đặt Google Chat.

Mẹo:

 • Nếu bạn đã tạo lối tắt đến chat.google.com trên Google Chrome, thì ứng dụng độc lập sẽ tự động cài đặt. Bạn sẽ không thể chọn cài đặt ứng dụng theo cách thủ công.
 • Để mở ứng dụng từ Google Chrome, trong thanh địa chỉ, hãy nhập chrome://apps rồi nhấp vào Google Chat.
 • Trên Chromebook, bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong Trình chạy .

Tự động mở ứng dụng độc lập khi khởi động

Quan trọng: Các bước này không hoạt động trên ChromeOS.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ, nhập chrome://apps.
 3. Nhấp chuột phải vào ứng dụng Chat độc lập .
 4. Chọn Mở ứng dụng khi bạn đăng nhập.

Gỡ cài đặt ứng dụng độc lập trên máy Mac, Windows, hoặc Linux

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ, nhập chrome://apps.
 3. Nhấp chuột phải vào ứng dụng Chat độc lập .
 4. Chọn Xoá khỏi Chrome sau đó Xoá.

Gỡ cài đặt ứng dụng độc lập này trên Chrome OS

 1. Trên máy tính, hãy mở Trình chạy .
 2. Trong thanh tìm kiếm, tìm Google Chat.
 3. Trong kết quả tìm kiếm, nhấp chuột phải vào ứng dụng Chat độc lập .
 4. Nhấp vào biểu tượng Xoá khỏi Chrome sau đó Xoá.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính