Sử dụng Google Chat trong Gmail

Để quản lý nội dung trao đổi, luôn kết nối và cộng tác ở một nơi, hãy thêm Google Chat vào hộp thư đến trong Gmail. Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học, tổ chức của bạn sẽ quyết định việc bạn có tùy chọn này hay không.
Quan trọng: Con bạn có thể dùng Chat trong ứng dụng Gmail hoặc trong phiên bản web của Gmail, ngay cả khi ứng dụng Chat bị chặn. Tìm hiểu cách quản lý Tài khoản Google của con bạn.

Bật hoặc tắt Chat trong Gmail

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Trò chuyện và Meet.
 4. Bên cạnh “Trò chuyện”, để bật hoặc tắt ứng dụng Chat trong Gmail, hãy chọn Google Chat hoặc Tắt.
 5. Nhấp vào Lưu các thay đổi.

Thay đổi vị trí của bảng điều khiển Chat trong Gmail

Bạn có thể di chuyển bảng điều khiển Chat sang bên phải hoặc bên trái hộp thư đến Gmail.

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đóXem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Ở trên cùng, nhấp vào Trò chuyện và họp.
 4. Bên cạnh “Vị trí cuộc trò chuyện”, hãy chọn Bên trái hộp thư đến hoặc Bên phải hộp thư đến.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Ứng dụng Chat trong Gmail có gì khác với ứng dụng Chat riêng biệt?

Ứng dụng Chat trong Gmail có các tính năng tương tự như ứng dụng Chat riêng biệt, nhưng Gmail tích hợp Chat có vai trò như một địa điểm trung tâm giúp bạn giao tiếp với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp, đồng thời sử dụng email.

 • Chat: Phù hợp khi bạn chỉ muốn trò chuyện và không ngại chuyển giữa các ứng dụng.
 • Gmail: Phù hợp khi bạn muốn làm nhiều việc cùng lúc và xem tất cả nội dung trao đổi của mình ở một nơi. Tìm hiểu về bố cục Gmail tích hợp mới.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính