Tại sao tôi không thể trò chuyện với ai đó?

Khi gửi tin nhắn cho người khác trong Google Chat, có thể bạn sẽ nhận được thông báo rằng bạn không thể nhắn tin cho họ. Thông báo này xuất hiện do bạn và người bạn muốn nhắn tin có các chế độ cài đặt không tương thích.

Lý do khiến bạn không thể trò chuyện với một người nào đó

  • Các chế độ cài đặt không cho phép họ trò chuyện với người bên ngoài tổ chức. Nếu họ sử dụng tài khoản Google Workspace và quản trị viên của họ đã tắt tính năng trò chuyện với người bên ngoài tổ chức, bạn và họ sẽ không thể nhắn tin cho nhau.
  • Các chế độ cài đặt lịch sử trò chuyện không tương thích. Bạn có thể khắc phục sự cố này nếu bạn chỉnh sửa sao cho các chế độ cài đặt lịch sử trò chuyện của mình tương thích với của đối phương. Tìm hiểu cách bật hoặc tắt lịch sử trò chuyện.
  • Chế độ cài đặt vùng dữ liệu không tương thích và ít nhất một trong hai bạn không thể tắt lịch sử trò chuyện. Nếu bạn sử dụng tài khoản Google Workspace, có thể quản trị viên của bạn đã vô hiệu hóa khả năng tùy chỉnh lịch sử trò chuyện. Nếu có thể tắt lịch sử trò chuyện cho cả hai bên thì lịch sử trò chuyện sẽ tự động tắt khi bạn trò chuyện với người ở vùng dữ liệu khác.
  • Các chế độ cài đặt chặn bạn trong Google Chat hoặc sản phẩm khác. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị chặn.
  • Chỉ người quản lý không gian mới có thể quản lý thành viên của không gian. Để thêm thành viên vào không gian, người quản lý không gian phải cập nhật các chế độ cài đặt quyền truy cập vào không gian. Tìm hiểu thêm về cách quản lý các chế độ cài đặt hiện tại của không gian.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
22092137533064344