Informacje o korzystaniu z usługi Chat jako zewnętrzny użytkownik

 

Gdy używasz Google Chat na koncie G Suite w pracy lub szkole, masz dostęp do innych funkcji niż na osobistym koncie Google. Zakres funkcji zależy też od tego, czy rozmawiasz z kimś w organizacji, czy z użytkownikiem zewnętrznym.

Funkcje zależą od typu konta

Z Google Chat możesz korzystać na koncie osobistym i koncie G Suite w pracy lub szkole. Dostępne funkcje zależą od typu konta. Jeśli masz konto osobiste, możesz dołączać tylko do czatów i pokojów, do których Cię zaproszono. W tabeli poniżej znajdziesz informacje o innych różnicach między typami kont.

Porównanie funkcji według typu konta

  Konto G Suite Konto osobiste
Dodawanie i usuwanie gwiazdek
Rozpoczynanie czatu
Tworzenie pokoju
Pisanie do bota
Konfigurowanie webhooków w wiadomościach
Usuwanie wiadomości

Funkcje są inne dla użytkowników zewnętrznych

Czat zawiera oznaczenia zewnętrznych użytkowników i pokojów, dzięki czemu zawsze wiesz, czy rozmawiasz z osobami spoza Twojej organizacji. W poniższej tabeli znajdziesz informacje o różnicach między pokojami wewnętrznymi a zewnętrznymi.

Porównanie pokojów wewnętrznych i zewnętrznych

  Użytkownik wewnętrzny Użytkownik zewnętrzny
Wyświetlanie historii pokoju
Wyświetlanie użytkowników w pokoju
Publikowanie wiadomości w pokojach
Usuwanie wiadomości w pokojach
Zmienianie nazw pokojów
Dodawanie i usuwanie osób, botów
i webhooków w pokojach
Zapraszanie użytkowników do pokojów

Różnice związane z czatem

  • Obaj uczestnicy mogą usunąć swoje kopie całej rozmowy zewnętrznej (wszystkie wiadomości). Nie mogą jednak usunąć pojedynczych wiadomości w takiej rozmowie.

Użytkownicy zewnętrzni potrzebują konta Google

Aby korzystać z Google Chat, osoby spoza organizacji muszą mieć konto Google. Potrzebują konta G Suite lub osobistego konta Google, np. z adresem kończącym się na @gmail.com. Jeśli kontakt zewnętrzny jest użytkownikiem G Suite, jego organizacja musi włączyć Chat i opcję zewnętrznego czatu. W przeciwnym razie taka osoba nie będzie mogła otrzymywać zaproszeń, dołączać do pokojów ani odpowiadać na czaty.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?