นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Chat และ Google Hangouts

นโยบายของเราให้ความสำคัญกับการรักษาประสบการณ์เชิงบวกให้กับผู้ใช้ โปรดปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เมื่อใช้ Google Chat (“Chat”) และ Google Hangouts (“Hangouts”) เราขอแนะนำให้กลับมาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้อยู่เสมอ เนื่องจากข้อมูลอาจได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

สแปมและการใช้งานเชิงพาณิชย์

ห้ามส่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับการส่งสแปม ข้อความโฆษณาจำนวนมาก หรือข้อความหรือการโทรติดต่อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ สแปมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการติดต่อชักชวนคนหมู่มากหรือการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ ห้ามดำเนินการโทรออกใดๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมายที่ห้ามมิให้โทรติดต่อเพื่อทำการตลาดที่ไม่พึงประสงค์ (เช่น กฎหมาย "ทะเบียนหมายเลขห้ามโทร")

การประพฤติมิชอบ ฟิชชิง และการหลอกลวงอื่นๆ

ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts ในการฟิชชิง ห้ามขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts เพื่อล่อลวง หลอกลวง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดจนแชร์ข้อมูลโดยการกล่าวอ้างอันเป็นเท็จ

ห้ามแอบอ้างบุคคลอื่น หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณหรือต้นทางข้อความหรือสายสนทนาของ Chat หรือ Hangouts

มัลแวร์

เราไม่อนุญาตให้ส่งต่อมัลแวร์ ไวรัส ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย โค้ดที่เป็นอันตราย หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือของผู้อื่น

ความปลอดภัยของเด็ก

ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts ในการหาประโยชน์จากเด็กไม่ว่าในกรณีใดๆ อันได้แก่ ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือเนื้อหาที่นำเสนอเด็กในทางเพศ Google มีนโยบายการไม่ประนีประนอมเนื้อหานี้อย่างเด็ดขาดชัดเจน หากพบเนื้อหาดังกล่าว เราจะรายงานเรื่องนี้ไปยัง National Center for Missing and Exploited Children ตามที่กฎหมายกำหนด และอาจดำเนินการทางวินัย ซึ่งรวมถึงการสิ้นสุดบัญชี Google ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อห้ามนี้ยังรวมไปถึงการล่อลวงเด็ก อันหมายถึงการกระทำใดๆ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเพื่อทำให้เด็กไว้วางใจหรือไม่ระวังตัว อันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ หรือการหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ

หากเชื่อว่าเด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือได้ถูกละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือค้ามนุษย์ ให้ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณทันที

หากรายงานไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้ว แต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับบุตรหลานที่กำลังถูกหรือเคยถูกล่อลวงใน Chat หรือ Hangouts ให้รายงานสถานการณ์ดังกล่าวให้ Google ทราบ โปรดทราบว่าคุณเลือกที่จะบล็อกบุคคลใน Chat หรือ Hangouts ที่ไม่ต้องการให้ติดต่อมาได้ทุกเมื่อ

การล่วงละเมิด

ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts เพื่อล่วงละเมิด ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่น และห้ามยุยงให้ผู้อื่นทำพฤติกรรมนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอื่น เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หรือรหัสผ่านของบัญชีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ห้ามใช้ Chat หรือ Hangouts เพื่อส่งเสริม จัด หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การบังคับใช้นโยบาย

Google อาจปิดบัญชีที่พบว่าละเมิดนโยบายเหล่านี้ หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกปิดด้วยความผิดพลาด โปรดทำตามวิธีการในหน้านี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
1026838
false
false