Služba Google Hangouts bola inovovaná na službu Google Chat. Informácie o prechode zo služby Google Hangouts na Google Chat

Pravidlá prijateľného používania služby Google Chat

Dôležité: Google Hangouts je teraz Google Chat. K službe Hangouts už nebudete mať prístup v mobilných zariadeniach ani na internete. Informácie o prechode zo služby Google Hangouts na Google Chat

Ak chcete zachovať pozitívny dojem používateľov, dodržiavajte tieto pravidlá pri používaní služby Google Chat („Chat“). Tieto pravidlá sa môžu meniť. Viac sa dozviete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Spam a komerčné použitie

 • Spam sú nevyžiadané a nechcené správy vrátane propagačného alebo komerčného obsahu a hromadných ponúk.
 • Neodosielajte spam (ani jeho posielaniu nepomáhajte), veľký počet komerčných správ ani automatizované správy či hovory.
 • Neuskutočňujte hovory porušujúce právne predpisy, ktoré zakazujú nevyžiadané marketingové hovory (napríklad zákony stanovujúce čísla, na ktoré sa vzťahuje zákaz volania).

Ako blokovať používateľov v službe Chat

Podvod, phishing a ďalšie klamlivé praktiky

Nepoužívajte službu Chat na phishing, napríklad:

 • požadovanie alebo zhromažďovanie citlivých údajov okrem iného vrátane hesiel, finančných údajov a rodných čísiel;
 • používanie služby Chat na klamanie, zavádzanie alebo podvádzanie iných používateľov s cieľom naviesť ich na zdieľanie informácií pod falošnými zámienkami;
 • odcudzenie identity inej osoby alebo iné skresľovanie vlastnej identity alebo zdroja správy či hovoru v službe Chat.

Malvér

Nepovoľujeme prenášať:

 • malvér;
 • vírusy;
 • trójske kone;
 • poškodené súbory;
 • škodlivý kód;
 • čokoľvek, čo môže poškodiť prevádzku sietí, serverov alebo iných infraštruktúr Googlu či iných strán, prípadne do nich zasahovať.

Bezpečnosť detí

Nepoužívajte službu Chat žiadnym spôsobom, ktorý by využíval deti, čo zahŕňa:

 • obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí alebo obsah, ktorý prezentuje deti sexuálnym spôsobom;
 • lákanie detí, čo je akákoľvek činnosť, ktorej cieľom je nadviazať spojenie s dieťaťom s cieľom znížiť jeho zábrany v rámci prípravy na sexuálne zneužitie, obchodovanie s dieťaťom či iné využívanie.

Spoločnosť Google uplatňuje pri takomto obsahu nulovú toleranciu. Ak sa o takomto obsahu dozvieme, v súlade so zákonom to nahlásime organizácii National Center for Missing and Exploited Children. Môžeme tiež podniknúť disciplinárne opatrenia vrátane zrušenia účtov Google osôb, ktoré sa na takejto činnosti podieľajú.

Ak sa domnievate, že nejakému dieťaťu hrozí, že sa stane obeťou zneužitia, využívania či obchodovania (alebo sa ňou už stalo), ihneď kontaktujte miestne orgány činné v trestnom konaní.

Ak ste to orgánom činným v trestnom konaní už nahlásili a stále potrebujete pomoc alebo máte obavy, že nejaké dieťa je alebo bolo ohrozené v službe Chat, môžete nahlásiť toto správanie spoločnosti Google.

Nahlásenie ohrozenia detí v službách Googlu

Ak chcete zabrániť tomu, aby vás niekto kontaktoval v službe Chat, túto osobu môžete kedykoľvek zablokovať.

Obťažovanie

 • Nepoužívajte službu Chat s cieľom obťažovať, ohrozovať či zastrašovať iné osoby.
 • Nenabádajte ani ostatných k obťažovaniu.

Osobné a dôverné údaje

Nešírte osobné a dôverné údaje iných osôb bez ich súhlasu. Ide napríklad o čísla kreditných kariet, rodné čísla alebo heslá účtov.

Nezákonné aktivity

Chat nepoužívajte s cieľom propagovať a organizovať nezákonné aktivity ani zapájať sa do nich.

Presadzovanie pravidiel

Spoločnosť Google môže zakázať účty, ktoré porušujú tieto pravidlá. Ak je váš účet zakázaný a domnievate sa, že k tomu došlo omylom, zistite, ako požiadať o obnovenie účtu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
1026838
false
false