Hangouts Chat to teraz Google Chat. Obie nazwy mogą tymczasowo pojawiać się równolegle, dopóki zmiana nie zostanie wszędzie wprowadzona.

Zasady dopuszczalnego użytkowania usług Google Chat i Google Hangouts

Nasze zasady odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wysokiej jakości usług wszystkim użytkownikom. Przestrzegaj tych zasad podczas korzystania z usługi Google Chat („Chat”) i Google Hangouts („Hangouts”). Zasady mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google.

Rozsyłanie spamu i użytek komercyjny

Nie wolno wysyłać ani umożliwiać rozpowszechniania spamu, dużej liczby wiadomości komercyjnych, wiadomości automatycznych ani połączeń. Spam to między innymi niepożądane materiały promocyjne i reklamowe oraz materiały niechciane lub rozsyłane masowo. Nie nawiązuj połączeń naruszających przepisy, które zabraniają wykonywania niepożądanych połączeń reklamowych (np. przepisy związane z listami numerów, których właściciele nie życzą sobie połączeń).

Oszustwa, wyłudzanie informacji i inne działania wprowadzające w błąd

Nie wolno używać Google Chat ani Google Hangouts do wyłudzania informacji. Nie wolno nakłaniać innych osób do podania poufnych danych, takich jak hasła, informacje finansowe czy numery PESEL, ani zbierać takich danych. Nie wolno używać Google Chat ani Google Hangouts do oszukiwania, wprowadzania w błąd ani podszywania się pod kogoś innego, aby nakłonić innych użytkowników do udostępnienia informacji.

Nie wolno podszywać się pod inną osobę ani w inny sposób fałszywie przedstawiać siebie lub źródła wiadomości bądź połączenia w Google Chat lub Google Hangouts.

Złośliwe oprogramowanie

Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, koni trojańskich, uszkodzonych plików, szkodliwego kodu ani żadnych innych elementów, które mogą uszkodzić sieci, serwery i pozostałą infrastrukturę Google lub innych firm bądź zakłócić ich działanie.

Bezpieczeństwo dzieci

Wszelkie sposoby używania Google Chat lub Google Hangouts związane z wykorzystywaniem dzieci są zabronione. Dotyczy to materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i innych treści przedstawiających dzieci w kontekście seksualnym. W stosunku do takich materiałów Google stosuje politykę zerowej tolerancji. Jeśli dowiemy się o nich, zgłosimy je organizacji NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) zgodnie z prawem. Możemy też podjąć działania dyscyplinarne, w tym usunąć konta Google podejrzanych osób.

Do zachowań zabronionych w Hangouts należy również uwodzenie dzieci, tj. wszelkie działania zmierzające do nawiązania z dzieckiem kontaktu i relacji, która ma na celu złagodzenie jego zahamowań, z zamiarem seksualnego lub innego wykorzystania dziecka, a także popełnienia przestępstwa handlu ludźmi.

Jeśli uważasz, że dziecku grozi niebezpieczeństwo lub że stało się ofiarą nadużycia, wykorzystania lub handlu ludźmi, natychmiast zawiadom odpowiednie służby.

Jeśli służby zostały już przez Ciebie powiadomione i nadal potrzebujesz pomocy lub masz podejrzenia, że dziecko jest lub było ofiarą uwodzenia w Google Chat albo Google Hangouts, możesz zgłosić to zachowanie Google. Pamiętaj, że zawsze możesz zablokować dowolną osobę, z którą nie chcesz utrzymywać kontaktów w Google Chat lub Google Hangouts.

Nękanie

Używanie Google Chat lub Google Hangouts do nękania innych osób, grożenia im i ich zastraszania jest zabronione. Zabrania się również zachęcania do takich zachowań.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie wolno rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych dotyczących innych osób, takich jak numery kart kredytowych, numery PESEL czy hasła do kont, bez ich zgody.

Działania niezgodne z prawem

Nie należy wykorzystywać Google Chat ani Google Hangouts Google jako instrumentu działań niezgodnych z prawem ani promować niebezpiecznych bądź nielegalnych zachowań.

Egzekwowanie zasad

Możemy wyłączyć konta, które naruszają zasady Google. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało wyłączone przez pomyłkę, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie.

Warunki dodatkowe dotyczące zaproszeń na Hangouty, Hangoutów udostępnianych publicznie i Hangoutów na żywo

Usługi Google o charakterze społecznościowym i służące do udostępniania treści umożliwiają osobom z różnych środowisk nawiązywanie kontaktów, dzielenie się doświadczeniami, współpracę nad projektami i tworzenie nowych społeczności. Nasze zasady zostały opracowane z myślą o komforcie użytkowników Hangouts. Dlatego należy przestrzegać tych zasad podczas:
 • wysyłania zaproszeń na Hangouty;
 • uczestniczenia w Hangoutach udostępnianych publicznie lub Hangoutach na żywo.

W znacznej mierze polegamy na tym, że użytkownicy informują nas o treściach, które mogą naruszać nasze zasady. Gdy zostaniemy poinformowani o potencjalnym naruszeniu zasad, możemy sprawdzić daną treść i podjąć odpowiednie działania, w tym ograniczyć dostęp do treści, usunąć ją, odmówić wydrukowania treści, a nawet ograniczyć lub zablokować dostęp użytkownika do usług Google. Od niniejszych zasad mogą występować wyjątki motywowane względami artystycznymi, edukacyjnymi i dokumentacyjnymi. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, gdy podjęcie określonych czynności mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność.

Niniejsze zasady mogą się zmieniać, dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę.

 1. Szerzenie nienawiści
  W naszych usługach obowiązuje wolność słowa, ale nie zezwalamy na wypowiedzi szerzące nienawiść. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.

 2. Materiały o charakterze pornograficznym
  Nie wolno rozpowszechniać materiałów o charakterze pornograficznym. Nie kieruj użytkowników do płatnych witryn pornograficznych.

  Zezwalamy na pokazywanie nagości w naturalny lub dokumentalny sposób (na przykład na zdjęciach niemowląt karmionych piersią). Dozwolone jest też używanie nagości w celach jednoznacznie edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.

  Zdjęcie profilowe w Google nie może zawierać treści obraźliwych ani przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Nie należy na przykład używać zdjęcia ze zbliżeniem pośladków lub dekoltu.

 3. Przemoc 
  Niedopuszczalne jest udostępnianie treści przedstawiających przemoc lub okrucieństwo, których głównym celem jest szokowanie czy wywołanie sensacji. Jeśli treści przedstawiające drastyczne sceny są publikowane w celach informacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać wystarczającą ilość informacji, aby pomóc odbiorcom zrozumieć ich kontekst. W niektórych przypadkach treści mogą mieć tak okrutny lub szokujący charakter, że żadne uzasadnienia nie umożliwią pozostawienia ich na naszych platformach. Nie wolno także zachęcać innych osób do popełniania aktów przemocy.

 4. Produkty i usługi objęte regulacjami
  Nasze usługi dopuszczają dyskusje na dowolny temat, jednak nie są dozwolone treści promujące sprzedaż produktów i usług objętych regulacjami, między innymi alkoholu, usług hazardowych, środków farmaceutycznych, niezatwierdzonych suplementów, wyrobów tytoniowych, sztucznych ogni, broni czy urządzeń medycznych.

 5. Podszywanie się pod inne osoby i wprowadzanie w błąd
  Nie wolno używać Google Hangouts do oszukiwania, celowego wprowadzania użytkowników w błąd ani ich dezorientowania przez bezprawne podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub organizację albo przez ukrywanie swojego prawdziwego celu bądź tego, kto jest właścicielem treści. Obejmuje to kierowanie treści o polityce, kwestiach społecznych czy o znaczeniu publicznym do użytkowników w kraju innym niż Twój, jeśli świadomie ukrywasz swój kraj pochodzenia lub inne istotne szczegóły o sobie. Nie oznacza to zakazu publikacji parodii lub satyry ani stosowania pseudonimów – należy tylko unikać treści, które mogą wywołać w czytelnikach fałszywe wrażenie co do Twojej tożsamości.

 6. Używanie różnych kont
  Nie należy tworzyć ani używać różnych kont w celu uniknięcia przestrzegania naszych zasad lub obejścia ograniczeń nałożonych na konto. Jeśli na przykład inny użytkownik Cię zablokował, nie wolno Ci utworzyć kolejnego konta, które wykorzystasz w podobny sposób co poprzednie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
1026838
false