Google Hangouts is geüpgraded naar Google Chat. Bekijk meer informatie over de overstap van Google Hangouts naar Google Chat.

Beleid voor acceptabel gebruik van Google Chat en Google Hangouts

Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring. Houd u aan dit beleid als u Google Chat ('Chat') en Google Hangouts ('Hangouts') gebruikt. Omdat dit beleid kan worden wordt aangepast, raden we u aan deze pagina van tijd tot tijd opnieuw door te lezen. Raadpleeg ook de Servicevoorwaarden van Google voor meer informatie.

Spam en Commercieel gebruik

Het is niet toegestaan spam, grote hoeveelheden reclameberichten of geautomatiseerde berichten of gesprekken te sturen of de overdracht hiervan mogelijk te maken. Spam omvat onder andere (maar is niet beperkt tot) de ongewenste of massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content. Plaats geen gesprekken die in strijd zijn met wet- of regelgeving die ongevraagde telemarketing verbiedt (zoals het Bel-me-niet Register).

Fraude, phishing en andere misleidende praktijken

Gebruik Chat of Hangouts niet voor phishing. Onderneem geen pogingen om gevoelige gegevens, inclusief (maar niet bepekerkt tot) wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers, te bemachtigen of te verzamelen. Gebruik Chat of Hangouts niet om andere gebruikers te bedriegen of te misleiden zodat ze informatie onder valse voorwendselen met u delen.

Doe u niet voor als iemand anders en geef geen verkeerde voorstelling van uzelf of de bron van een Chat- of Hangouts-bericht of -gesprek.

Malware

Het is verboden malware, virussen, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, schadelijke code of andere zaken over te dragen die de goede werking van netwerken, servers of andere infrastructuur van Google en anderen kunnen schaden of verstoren.

Veiligheid voor kinderen

Gebruik Chat of Hangouts niet op een manier die kinderen uitbuit. Dit omvat beelden van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. Google hanteert een zerotolerancebeleid op het gebied van dergelijke content. Als we kennis nemen van dergelijke content, doen we aangifte bij de betreffende autoriteiten, zoals wettelijk vereist. We kunnen ook disciplinaire maatregelen treffen, waaronder beëindiging van de Google-accounts van de betrokkenen.

Dit omvat ook kinderlokken. Dit betreft acties die erop zijn gericht een vertrouwensband met een kind op te bouwen als voorbereiding op seksueel misbruik, mensenhandel of andere uitbuiting.

Als u denkt dat een kind gevaar loopt, wordt misbruikt of uitgebuit of het slachtoffer is van mensenhandel, neemt u onmiddellijk contact op met de plaatselijke politie.

Als u al aangifte heeft gedaan bij de politie en nog steeds hulp nodig heeft, of als u zich zorgen maakt dat een kind het slachtoffer wordt of is geweest van kinderlokken in Chat of Hangouts, kunt u het gedrag melden aan Google. Vergeet niet dat u een persoon van wie u niet wilt dat deze contact met u opneemt in Chat of Hangouts, altijd kunt blokkeren.

Intimidatie

Gebruik Chat of Hangouts niet om anderen lastig te vallen, te bedreigen of te intimideren. Spoor anderen niet aan zich met dergelijke activiteiten bezig te houden.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie

Verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie van iemand anders, zoals creditcardnummers, burgerservicenummers of accountwachtwoorden.

Illegale activiteiten

Gebruik Chat of Hangouts niet om illegale activiteiten te promoten, te organiseren of hieraan deel te nemen.

Beleidshandhaving

Google kan accounts deactiveren als wordt vastgesteld dat ze in strijd zijn met dit beleid. Als uw account is gedeactiveerd en u van mening bent dat dit onterecht is, volgt u de instructies op deze pagina.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
1026838
false
false