Informacje o pokojach i czatach grupowych

Jeśli chcesz porozmawiać z kilkoma osobami, możesz skorzystać z pokoju lub czatu grupowego w Google Chat.

  • Pokoje: centralne miejsce, w którym członkowie zespołu mogą udostępniać sobie pliki, przypisywać zadania i rozmawiać.
  • Czaty grupowe: miejsce na bezpośrednie rozmowy w grupach. Na czacie grupowym możesz na przykład przeprowadzić krótką dyskusję po spotkaniu.

Pokój czy czat grupowy?

  Pokoje Czaty grupowe
Cel Komunikacja i współpraca zespołu nad wspólnym projektem Czat z co najmniej 2 osobami
Kto może czatować Uczestników można dodawać i usuwać w dowolnym momencie Po rozpoczęciu czatu uczestników nie można dodawać ani usuwać
Rozmowy Do wyboru: rozmowy w podziale na wątki lub strumień wiadomości bez podziału na wątki Wiadomości bez podziału na wątki
Historia wiadomości

Pokoje z wątkami: historia jest zawsze włączona i przechowywana zgodnie z polityką organizacji.

Pokoje bez wątków: historia jest przechowywana lub nie, w zależności od ustawień organizacji. Historia może być:

  • Wyłączona: wiadomości są usuwane po 24 godzinach
  • Włączona: wiadomości są zachowywane zgodnie z zasadami przechowywania danych obowiązującymi w organizacji

Przechowywanie historii wiadomości zależy od ustawień organizacji. Historia może być:

  • Wyłączona: wiadomości są usuwane po 24 godzinach
  • Włączona: wiadomości są zachowywane zgodnie z zasadami przechowywania danych obowiązującymi w organizacji
Nazwa Nazwę pokoju wybiera jego twórca W nazwie wymienione są imiona i nazwiska uczestników rozmowy
Domyślne powiadomienia Uczestnicy są powiadamiani o wiadomościach w rozmowach, w których uczestniczą, lub gdy ktoś o nich @wspomni Uczestnicy są powiadamiani o każdej wiadomości
Opuszczanie rozmowy Uczestnicy mogą opuścić pokój i dołączyć do niego ponownie Uczestnicy nie mogą opuścić rozmowy, ale mogą ukryć czat na pasku bocznym
Możliwość prowadzenia więcej niż jednego czatu z tymi samymi osobami Można utworzyć 2 lub więcej pokoi z tą samą grupą Nie można utworzyć 2 czatów grupowych z tymi samymi osobami.
Tworzenie i przypisywanie zadań Można tworzyć i przypisywać zadania innym osobom w pokoju Niedostępne
Udostępnione pliki Możesz wyświetlić listę plików udostępnionych w pokoju Możesz udostępniać pliki, ale nie możesz wyświetlać listy plików
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?