Porównanie pokoju z czatem grupowym

Jeśli chcesz porozmawiać z kilkoma osobami, możesz skorzystać z pokoju lub czatu grupowego w Google Chat. W poniższej tabeli opisano różnice między tymi funkcjami, co pomoże Ci zdecydować, której z nich użyć.

  Czaty grupowe Pokoje
Kto może czatować Po rozpoczęciu czatu nie można dodawać ani usuwać uczestników Można w każdej chwili dodawać i usuwać uczestników
Rozmowy Jedna rozmowa bez podziału na wątki Wiele rozmów podzielonych na wątki
Historia wiadomości Jeśli pozwalają na to ustawienia administratora, historię można wyłączyć (wiadomości będą usuwane po 24 godzinach) lub włączyć (wiadomości będą objęte zasadami przechowywania skonfigurowanymi w organizacji) Historia wiadomości jest włączona, a wiadomości są przechowywane zgodnie z zasadami organizacji
Nazwa Lista imion uczestników, np. „Bartek, Anna, Róża” Twórca pokoju wybiera nazwę, np. „Czat marketingowy”
Powiadomienia Uczestnicy są powiadamiani o każdej wiadomości Użytkownicy są powiadamiani o wiadomościach w rozmowach, w których uczestniczą, lub gdy ktoś o nich @wspomni
Opuszczanie rozmowy Uczestnicy nie mogą opuścić rozmowy, ale mogą ukryć czat na pasku bocznym Użytkownicy mogą opuścić pokój i dołączyć do niego ponownie
Wiele rozmów z tymi samymi użytkownikami Nie można utworzyć dwóch czatów grupowych z tą samą grupą osób Można utworzyć kilka pokoi z tą samą grupą osób
Użytkownicy zewnętrzni Nie obejmują osób spoza organizacji Mogą obejmować osoby spoza organizacji (jeśli organizacja na to zezwala).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?