เริ่มต้นใช้บ็อต

บ็อตเป็นบัญชีพิเศษที่คุณแชทด้วยเพื่อหาวิธีเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ใน Chat เช่น ค้นหาข้อมูล จัดกําหนดการประชุม หรือทํางานต่างๆ

Google สร้างและดูแลบ็อตบางตัว เช่น บ็อต Meet และบ็อต Google ไดรฟ์ ส่วนบ็อตอื่นๆ นั้นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเป็นผู้สร้างและดูแล 

หมายเหตุ: องค์กรของคุณอาจใช้งานบ็อตไม่ได้ หรือคุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงบ็อตแค่บางตัว 

ค้นหาและเพิ่มบ็อตลงใน Chat

คุณจะค้นหาบ็อตที่มีให้ใช้ในองค์กรและส่งข้อความส่วนตัวหาหรือเพิ่มบ็อตในห้องแชทได้

 1. เปิด Chat
 2. ในส่วนบ็อต ให้คลิกเพิ่ม ""
 3. ค้นหาบ็อตที่ต้องการเพิ่มหรือป้อนชื่อบ็อตในช่องค้นหา
 4. คลิกการ์ดบ็อต
 5. คลิกข้อความเพื่อเริ่มส่งข้อความส่วนตัวหาบ็อต หรือคลิกเพิ่มในห้องแชท จากนั้นเลือกห้องแชทแล้วคลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มบ็อตในห้องแชท

บ็อตที่เพิ่มจะปรากฏในส่วนบ็อตใน Chat

ค้นหาและเพิ่มบ็อตลงใน Gmail

 1. เปิด Gmail
 2. คลิกเพิ่ม ""จากนั้นค้นหาบ็อต
 3. ค้นหาบ็อตที่ต้องการเพิ่มหรือป้อนชื่อบ็อตในช่องค้นหา
 4. คลิกการ์ดบ็อต
 5. คลิกข้อความเพื่อเริ่มส่งข้อความส่วนตัวหาบ็อต หรือคลิกเพิ่มในห้องแชท จากนั้นเลือกห้องแชทแล้วคลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มบ็อตในห้องแชท

บ็อตที่เพิ่มจะปรากฏในส่วนบ็อตใน Chat

เพิ่มบ็อตไปยังข้อความส่วนตัวที่มีอยู่ใน Chat หรือ Gmail

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. ในส่วน Chat ให้เลือกข้อความส่วนตัวที่มีอยู่
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อบุคคลหรือรายชื่อบุคคลที่คุณแชทด้วย
 4. คลิกเพิ่มบ็อต
 5. ป้อนชื่อบ็อตหรือเลือกจากคําแนะนํา แล้วคลิกเพิ่ม

ใช้ @ เพื่อค้นหาบ็อตใน Chat หรือ Gmail 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. ป้อน @ ในข้อความเพื่อดูรายการบ็อตที่ใช้งานได้
 3. เลือกบ็อต 
 4. ป้อนข้อความและกด Enter

ใช้คำสั่งเครื่องหมายทับในข้อความ

คุณจะใช้คําสั่งเครื่องหมายทับใน Chat เพื่อสื่อสารกับบ็อตได้ เมื่อใช้คำสั่งนี้ จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็นคำสั่ง ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ ของแชทจะเห็นคำตอบได้

 1. เปิด Chat
 2. ป้อนเครื่องหมายทับ /
  ระบบจะแสดงรายการบ็อตที่ใช้งานได้ ใต้ชื่อบ็อตแต่ละตัวจะมีรายการคำสั่งของบ็อต เมื่อป้อนเนื้อหาเพิ่มขึ้น รายการจะจำกัดวงแคบลงเพื่อให้ตรงกับคําสั่งที่ใช้ได้ 
 3. เลือกคำสั่ง ป้อนข้อมูลเพิ่มเติม แล้วกด Enter
  หมายเหตุ: หากบ็อตไม่ได้อยู่ในข้อความส่วนตัวหรือห้องแชทดังกล่าว ระบบจะเพิ่มบ็อตเข้ามาเมื่อคุณส่งข้อความถึงบ็อต

นำบ็อตใน Chat หรือ Gmail ออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. ถัดจากบ็อต ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้น นําออก

แสดงความคิดเห็นใน Chat

คุณจะส่งข้อความหาบ็อตเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือแสดงความคิดเห็นได้

 1. เปิด Chat
 2. ส่งข้อความส่วนตัวหาบ็อตหรือไปยังห้องแชทที่มีบ็อต
 3. แสดงคำสั่งที่คุณใช้กับบ็อตได้ ดังนี้
  • ในข้อความส่วนตัวที่มีคุณและบ็อต ให้ป้อน help
  • ในห้องแชทหรือข้อความส่วนตัวที่มีคนอื่น ให้ป้อน @botname help โดย botname คือชื่อของบ็อต
 4. เลือกตัวเลือกเพื่อส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับบ็อตให้ Google ทราบดังนี้
  • ในข้อความส่วนตัวที่มีคุณและบ็อต ให้ป้อน feedback text โดยที่ text คือความคิดเห็นของคุณ
  • ในห้องแชทหรือข้อความส่วนตัวที่มีบุคคลอื่น ให้ป้อน @botname feedback text

สร้างบ็อต

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบ็อตที่กำหนดเองสำหรับองค์กรในเอกสารประกอบของ Google Chat API โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace สําหรับหลักเกณฑ์ในการสร้างบ็อตขององค์กร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร