Klasyczna wersja Hangouts zostanie zastąpiona przez Google Chat. Więcej informacji o przechodzeniu z klasycznej wersji Hangouts na Google Chat

Pierwsze kroki z botami w Google Chat

Ważne: aby korzystać z botów w Google Chat, musisz używać konta służbowego lub szkolnego.

Boty to specjalne konta, z którymi możesz czatować, aby korzystać z usług w Google Chat, na przykład wyszukiwać informacje, planować spotkania i wykonywać zadania. Kiedy komunikujesz się w Google Chat z botem, ma on dostęp do Twojego adresu e-mail, awatara i innych podstawowych informacji. Ma również dostęp do innych podstawowych informacji na temat pozostałych uczestników rozmowy w Google Chat, ale nie do ich adresów e-mail ani awatarów, chyba że wchodzą oni w bezpośrednie interakcje z botem.

Niektóre boty są tworzone i obsługiwane przez Google, na przykład boty Meet i Dysku Google. Inne boty tworzą i obsługują zewnętrzni dostawcy oprogramowania. Jeśli używasz bota innej firmy, zapoznaj się z jej Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu Twoich danych.

Znajdowanie botów i dodawanie ich do Google Chat lub Gmaila

Jeśli w Twojej organizacji dostępny jest bot, możesz:

 • wysłać do niego wiadomość na czacie,
 • dodać go do pokoi lub rozmów.
 1. Otwórz aplikację Google Chat "" lub Gmail "".
 2. U dołu ekranu kliknij Czat .
 3. Kliknij Nowy czat  a potem Napisz do bota.
 4. Wpisz nazwę bota lub wybierz ją spośród sugestii.
 5. Wpisz wiadomość.
 6. Kliknij Wyślij "".

Dodawanie botów do pokoi i rozmów w Google Chat lub Gmailu

 1. Otwórz aplikację Google Chat "" lub Gmail "".
 2. Wybierz rozmowę lub pokój.
 3. U góry kliknij nazwę pokoju lub listę rozmów a potem Dodaj osoby i boty.
 4. Wpisz nazwę bota lub wybierz ją spośród sugestii.
 5. Kliknij Gotowe "".

Dodawanie osób i botów do pokoi i rozmów grupowych oraz usuwanie ich z tych miejsc

Używanie poleceń po ukośniku w wiadomościach

Do komunikacji z botami w Google Chat możesz używać poleceń po ukośniku. Tych poleceń nie musisz zapamiętywać. Gdy wpiszesz ukośnik (/), wyświetli się lista poleceń.

Tylko Ty możesz zobaczyć użyte przez siebie polecenia po ukośniku. Odpowiedzi bota są widoczne w oknie rozmowy.

 1. Otwórz aplikację Google Chat "" lub Gmail "".
 2. Otwórz rozmowę lub pokój z botem.
 3. W obszarze odpowiedzi wpisz ukośnik (/).
  Wyświetli się lista botów. Pod każdą nazwą bota znajduje się lista poleceń. W miarę wprowadzania kolejnych znaków lista staje się krótsza, ponieważ jest coraz mniej dopasowań. 
 4. Wybierz polecenie i wpisz dodatkowe informacje a potem naciśnij Enter.

Wskazówka: jeśli bota nie ma jeszcze w rozmowie lub pokoju, zostanie on dodany, gdy wyślesz do niego wiadomość.

Usuwanie bota z rozmów 1:1 w Google Chat lub Gmailu

 1. Otwórz aplikację Google Chat "" lub Gmail "".
 2. U dołu ekranu kliknij Czat "".
 3. Kliknij bota, którego chcesz usunąć.
 4. U góry kliknij nazwę bota a potem Usuń.
Wskazówka: kliknij i przytrzymaj rozmowę, aby wyświetlić więcej opcji.

Korzystanie z botów do przesyłania opinii i uzyskiwania pomocy w Google Chat lub Gmailu

Aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię, wyślij wiadomość przez bota.

 1. Otwórz aplikację Google Chat "" lub Gmail "".
 2. Otwórz rozmowę lub pokój z botem.
 3. Aby wyświetlić polecenia do używania z botem:
  • W przypadku rozmowy 1:1 z botem wpisz help.
  • W przypadku pokoju lub rozmowy grupowej wpisz @nazwa_bota help, gdzie nazwa_bota to nazwa bota.
 4. Aby wysłać do Google komentarz na temat bota:
  • W przypadku czatu z botem (bez innych osób) wpisz feedback tekst, gdzie tekst to Twój komentarz.
  • W przypadku pokoju lub czatu z innymi osobami wpisz @nazwa_bota feedback tekst, gdzie tekst to Twój komentarz.

Tworzenie botów

Informacje na temat tworzenia niestandardowych botów na potrzeby organizacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu Google Chat API. Aby zapoznać się z wytycznymi organizacji dotyczącymi tworzenia botów, skontaktuj się z administratorem Google Workspace. Kto jest moim administratorem?

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
1026838
false