Søk etter Google Chat-meldinger

I Google Chat kan du søke blant

 • alle meldingene dine
 • meldinger som omfatter bestemte personer
 • meldinger som omfatter bestemte typer innhold, for eksempel bilder

Viktig:

 • Du må slå på Chat i Gmail for å søke etter Chat-meldinger der.
 • Du kan søke etter meldinger i samtaler du er med i eller som du kan bli med i.
 • Du kan også bruke søkeoperatorer til å filtrere søkeresultatene.
 • Du kan ikke søke etter meldinger med Gmail API.
 • Selv om du er invitert til å bli med, kan du ikke søke etter meldinger i samtaler eller rom som en annen organisasjon eier.

Søk etter meldinger i Chat og Gmail

 1. Åpne Google Chat eller Gmail på en datamaskin.
  • I Gmail: Klikk på Chat til venstre.
 2. Klikk i søkefeltet øverst.
 3. Skriv inn søketeksten.
  • For Gmail: Du kan også bruke søkeoperatoren in:chats.
 4. Velg et alternativ:
  • For Gmail: Klikk på Samtaler under søkefeltet.
  • Velg et nylig søk.
 5. Klikk på et resultat for å åpne det.

Søk etter meldinger i rom eller samtaler

 1. I Chat velger du rommet eller samtalen du vil søke i.
 2. Øverst til høyre klikker du på Søk i denne chatten .
 3. Skriv inn søketeksten.
 4. Velg et alternativ:
  • Trykk på Enter.
  • Velg et nylig søk.
 5. Klikk på et resultat for å åpne det.

Filtrer og sorter e-poster

 1. Klikk i søkefeltet øverst i Chat.
 2. Skriv inn søketeksten.
  • Etter hvert som du skriver inn tekst, vises forslag nedenfor. Trykk på «tabulator»-tasten for å fylle ut resten av søket automatisk.
 3. Trykk på Enter.
 4. Velg et filter for å finne disse meldingstypene:
  • Fra: Meldinger som er sendt fra bestemte personer
  • Sagt i: Meldinger som er sagt i en bestemt samtale eller et bestemt rom
  • Dato: Meldinger som er sendt i en bestemt datoperiode
  • Har filer: Meldinger som inneholder dokumenter, regneark, presentasjoner med mer
  • Har linker: Meldinger som inneholder linker
  • Nevner meg: Meldinger der du er nevnt
  • Bare samtaler jeg er med i: Meldinger fra samtaler du er med i
 5. Valgfritt: For å sortere meldinger klikker du på Sorter-menyen under filtrene.
  • Mest relevant: Sorter e-poster etter hvor relevante de er for søketeksten din.
  • Nyeste: Sorter meldinger etter hvor nye de er.
 6. Klikk på et resultat for å åpne det.
  • Det kan hende du ser resultater fra rom du ikke er med i. For å bli med klikker du på Bli med ved siden av meldingen.

Slett foreslåtte søkeresultater

Når du skriver inn tekst i søkefeltet i Chat, kan det hende du ser forslag basert på søkeloggen din. For å finne meldinger kan du velge et forslag.

 • Forslag lagres i 90 dager etter bruk.
 • Søkeloggen for forslag deles ikke mellom Chat og Chat i Gmail.
 • Du kan slette nylige søk eller hele søkeloggen.
 1. Klikk i søkefeltet i Chat.
 2. Under «Nylige søk» kan du
  • slette et nylig søk: Klikk på et søk og så Slett.
  • slette alle søk: Klikk på Slett alle.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny