ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

วิธีเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของ Google Chat

การแจ้งเตือนจะปรากฏในอุปกรณ์ที่คุณใช้ล่าสุด หากคุณไม่ได้อยู่ในสถานะใช้งานใน Chat การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ 

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างหรือตอบกลับข้อความหรือเมื่อมีการ @พูดถึงคุณ

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนอัตโนมัติ หรือปรับแต่งการแจ้งเตือน โดยทําดังนี้

 • อุปกรณ์
 • การสนทนา
 • ห้อง
 • ชุดข้อความ

คุณจะปรับแต่งการแจ้งเตือนภายในผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ได้ เช่น Chat หรือ Gmail คุณสามารถตั้งค่าการช่วยเตือนทางอีเมลสําหรับข้อความที่คุณไม่ได้อ่านนานกว่า 12 ชั่วโมงได้

เคล็ดลับ: หากคุณมีบัญชี Google หลายบัญชี คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันสําหรับแต่ละบัญชีได้

ปรับแต่งการแจ้งเตือนใน Chat
 1. เปิด chat.google.com หรือแอป Chat แบบสแตนด์อโลนบนเดสก์ท็อป
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่า
 3. หากต้องการเปิดการแจ้งเตือนข้อความ Chat ในส่วน "การแจ้งเตือนในเดสก์ท็อป" ให้เลือกช่องที่อยู่ถัดจาก "อนุญาตการแจ้งเตือนแชท"
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเล่นเสียงเมื่อมีการแจ้งเตือนแชทใหม่ ให้เลือกช่องข้างเล่นเสียงการแจ้งเตือน
 5. ไม่บังคับ: หากต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลสําหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ในส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกเฉพาะการ @พูดถึงและข้อความส่วนตัวหรือปิด
ปรับแต่งการแจ้งเตือนใน Gmail
 1. เปิดบัญชี Gmail 
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ที่ด้านบน ให้คลิก Chat และ Meet จากนั้น จัดการการตั้งค่าแชท
 4. หากต้องการปรับแต่งการแจ้งเตือน ในส่วน "การแจ้งเตือนในเดสก์ท็อป" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ข้อความทั้งหมด: สําหรับข้อความส่วนตัวและข้อความทั้งหมดในห้องแชท
  • ชุดข้อความใหม่ ชุดข้อความที่ฉันติดตาม และข้อความส่วนตัว : สําหรับข้อความส่วนตัวทั้งหมด ข้อความแรกของแต่ละชุดข้อความใหม่ และชุดข้อความทั้งหมดที่คุณติดตาม
  • ชุดข้อความที่ฉันติดตามและข้อความส่วนตัว: สําหรับข้อความส่วนตัวและชุดข้อความทั้งหมดที่คุณติดตาม
  • เฉพาะ @การพูดถึงและข้อความส่วนตัว: สําหรับข้อความส่วนตัวและ @การพูดถึงในห้องแชท 
  • ไม่บังคับ: หากต้องการรับข้อความขาเข้าในรูปแบบหน้าต่างป๊อปอัปใน Gmail ให้เลือกช่องข้างเปิดป๊อปอัปแชทสําหรับข้อความใหม่
  • ไม่บังคับ: หากต้องการเล่นเสียงเมื่อมีการแจ้งเตือนแชทใหม่ ให้เลือกช่องข้าง “เล่นเสียงการแจ้งเตือน”
  • ไม่บังคับ: หากต้องการปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสําหรับข้อความที่ยังไม่อ่าน ในส่วน"การแจ้งเตือนทางอีเมล" ให้เลือกเฉพาะ @การพูดถึงและข้อความส่วนตัวเท่านั้นหรือปิด
 5. หากต้องการปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้คลิกปิด
ปรับแต่งการแจ้งเตือนในห้องแชทหรือการสนทนากลุ่มที่ระบุ
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกผู้เข้าร่วมการสนทนาหรือชื่อห้อง
 3. คลิกลูกศรลงถัดจากผู้เข้าร่วมการสนทนาหรือชื่อห้องแชทที่ด้านบนลูกศรลง หรือตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น การแจ้งเตือน
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • แจ้งเตือนทุกครั้ง: รับการแจ้งเตือนแบบพุชและเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือนสําหรับข้อความใหม่ทั้งหมด
  • แจ้งเตือนน้อยลง: รับการแจ้งเตือนแบบพุชและเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือนเมื่อคุณถูก @พูดถึง ชุดข้อความที่คุณติดตามจะได้รับข้อความใหม่ หรือหากมีคนในการสนทนาใช้เครื่องหมาย "@ทั้งหมด"
   • สําหรับห้องแชทที่มีชุดข้อความ: หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเริ่มชุดข้อความใหม่ ให้ทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "แจ้งเตือนสําหรับข้อความแรกของชุดข้อความใหม่เช่นกัน" 
  • ปิดการแจ้งเตือน: คุณจะไม่ได้รับข้อความพุช แต่อีเมล @พูดถึง และ @ทุกคนจะยังคงได้รับเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือน

เคล็ดลับ:  แม้ว่าจะปิดการแจ้งเตือนแล้ว แต่คุณจะยังได้รับเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือนสีแดงสําหรับ @พูดถึง และข้อความส่วนตัว 

ปรับแต่งการแจ้งเตือนสําหรับข้อความ 1:1 ที่ต้องการ 

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. คลิกชื่อของบุคคลในเมนูด้านซ้ายเพื่อเปิดการสนทนา
 3. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดการแจ้งเตือนหรือเปิดการแจ้งเตือน
ปรับแต่งการแจ้งเตือนสําหรับชุดข้อความในห้องแชทที่ระบุ

เมื่อติดตามชุดข้อความ จำนวนข้อความใหม่จะปรากฏถัดจากข้อความหรือห้องแชท คุณจะติดตามชุดข้อความที่คุณเริ่ม ตอบกลับ หรือถูก @พูดถึง โดยอัตโนมัติ

สําคัญ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือน "แจ้งเตือนน้อยลง" เท่านั้น

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เปิดการสนทนาหรือห้องแชท
 3.  ชี้ไปที่ชุดข้อความ
 4. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกติดตาม

เคล็ดลับ 

 • หากต้องการเลิกติดตามชุดข้อความและหยุดการแจ้งเตือน ให้คลิกกําลังติดตามข้างชุดข้อความ
 • แม้ว่าจะปิดการแจ้งเตือนแล้ว แต่คุณจะยังได้รับเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือนสีแดงสําหรับ @พูดถึงและข้อความส่วนตัว

ที่ที่การแจ้งเตือนจะปรากฏ 

เมื่อแอป Chat บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เปิดอยู่ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่นี่ การแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏขึ้นในส่วนเหล่านี้

 • ออนไลน์ที่ chat.google.com
 • ในแอป Chat ในเดสก์ท็อป
 • ใน Chat ใน Gmail

ขณะที่แอป Chat เปิดอยู่ ข้อความ "คุณจะได้รับการแจ้งเตือน Chat ที่นี่" ปรากฏขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Chat แบบสแตนด์อโลน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false