Rozpoczynanie nowego wątku rozmowy w Google Chat

Domyślnie pokoje czatu zawierają jeden strumień wiadomości, który nie jest podzielony na wątki. Gdy tworzysz pokój, możesz zmienić to ustawienie i włączyć podział na wątki. Ułatwi on prowadzenie w jednym pokoju rozmów na różne tematy. 

Ważne:

  • W pokojach z podziałem na wątki historia jest zawsze włączona.
  • Tego ustawienia nie możesz zmienić po utworzeniu pokoju.
  1. Zaloguj się w Google Chat lub Gmailu.
  2. W sekcji Pokoje wybierz pokój.
  3. Na dole kliknij Nowy wątek w pokoju [nazwa pokoju].
  4. Wpisz wiadomość.
  5. Kliknij Wyślij "".

Wskazówka: aby wyświetlić nowe wiadomości, u dołu kliknij Nowe wiadomości.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?