Rozpoczynanie nowego wątku rozmowy

Dzięki wątkom rozmów w Google Chat możesz omawiać w pokoju różne tematy.

  1. Otwórz Hangouts Chat.
  2. Wybierz pokój.
  3. Na dole kliknij Nowy wątek w pokoju nazwa_pokoju.
  4. Wpisz wiadomość i naciśnij Enter.

Wskazówka: jeśli pojawią się nowe wiadomości, kliknij Nowe wiadomości, aby wyświetlić je na dole.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?