Dodawanie osób i botów do pokoju oraz usuwanie ich z niego

Do pokoju w Google Chat możesz dodać osoby lub boty, dodając je do listy członków. Aby szybko dodać osobę do pokoju, możesz też wysłać wiadomość do pokoju, używając @wzmianki.

Dodawanie osób lub botów do pokoju

 1. Zaloguj się w Hangouts Chat lub Gmailu.
 2. Po lewej stronie wybierz pokój.
 3. U góry kliknij nazwę pokoju a potem Dodaj osoby i boty.
 4. Wpisz nazwę użytkownika lub grupy, adres e-mail bądź wybierz jedną z sugestii.
  Jeśli masz włączony katalog, sugestie będą obejmować wszystkich użytkowników w organizacji, nawet jeśli nie mają oni Google Chat.
  Jeśli do pokoju mogą dołączać osoby z zewnątrz, dla każdego użytkownika zewnętrznego musisz podać jego pełny adres e-mail. W Grupach dyskusyjnych Google nie możesz dodać grupy utworzonej przez organizację zewnętrzną.  
 5. (Opcjonalnie) Aby nie wysyłać powiadomień do dodawanych osób, odznacz pole Powiadom innych e-mailem.
 6. Kliknij Wyślij lub Dodaj.

Wyświetlanie listy osób w pokoju

 1. Zaloguj się w Hangouts Chat lub Gmailu.
 2. Wybierz pokój po lewej.
 3. U góry kliknij nazwę pokojua potemWyświetl osoby.
 4. (Opcjonalnie) Aby dodać osoby do pokoju, kliknij Dodaj "".

Usuwanie osób z pokoju

Możesz usuwać użytkowników z utworzonych przez siebie pokojów. Usunięta osoba utraci dostęp do pokoju i historii rozmów.

Jeśli dana osoba została dodana do pokoju w ramach Grupy dyskusyjnej Google, musisz najpierw usunąć ją z grupy, a następnie usunąć z pokoju. Możesz też usunąć całą grupę z pokoju.

 

 1.  Zaloguj się w Hangouts Chat lub Gmailu.
 2. Wybierz pokój po lewej.
 3. U góry kliknij nazwę pokoju a potem Wyświetl osoby.
 4. Wskaż osobę i kliknij Więcej "" a potem Usuń z pokoju.

@wzmianka

Jeśli @wspomnisz o kimś w rozmowie (np. @kasia), ta osoba zostanie natychmiast dodana do pokoju. Dzięki temu może ona brać udział w dyskusji, wyświetlać dany pokój na swojej liście pokoi oraz otrzymywać związane z pokojem powiadomienia.

Uczestnicy z zewnątrz

Do pokoi mogą należeć użytkownicy z zewnątrz, ale tylko wtedy, gdy podczas tworzenia pokoju zaznaczono opcję zezwalającą na taki dostęp. Pokoje użytkowników zewnętrznych nie mogą później zostać przekształcone w pokoje wewnętrzne i odwrotnie.

Uczestnicy z zewnątrz muszą mieć konto Google Workspace w innej organizacji lub osobiste konto Google (zwykle zakończone na @gmail.com). 

Użytkownicy zewnętrzni są zawsze zapraszani do pokoju, a nie bezpośrednio dodawani. Mogą oni wyszukać pokój i dołączyć do niego na 2 sposoby:

 • Gdy dodasz użytkownika zewnętrznego do listy członków, otrzyma on powiadomienie e-mail (pod warunkiem, że ta opcja nie została wcześniej odznaczona).  
 • Jeśli zaprosisz użytkownika zewnętrznego przy użyciu @wzmianki, nie otrzyma on e-maila z powiadomieniem. O zaproszeniu dowie się, dopiero gdy dołączy do pokoju.

Obecne w pokoju osoby spoza Twojej organizacji będą oznaczone plakietką użytkownika zewnętrznego. 

Zapraszanie grup

Aby zaprosić grupę do pokoju, dodaj adres e-mail Grup dyskusyjnych Google do listy członków. Gdy zaprosisz grupę dyskusyjną, każdy jej członek może samodzielnie dołączyć do pokoju i go opuścić. Członkowie grupy mogą wyświetlić podgląd pokoju, zanim do niego dołączą.

Zaproszenia do grup liczących do 100 osób są wysyłane natychmiast. Jeśli zaprosisz więcej niż 100 osób, zaproszenia e-mail nie zostaną wysłane. Użytkownicy, którzy nie otrzymają e-maila z zaproszeniem, nadal mogą dołączyć do pokoju.

Ograniczenia związane z grupami

 • Jeśli użytkownik dołączy do pokoju, korzystając z zaproszenia grupy dyskusyjnej Google, a następnie zostanie z niej usunięty, nadal będzie miał dostęp do tego pokoju.
 • Nie możesz zapraszać grup należących do organizacji zewnętrznej.
 • Jeśli wyślesz zaproszenie do grupy liczącej więcej niż 1000 osób, może minąć do 24 godzin, zanim członkowie grupy zobaczą, że nowa grupa próbuje dołączyć do pokoju

Tworzenie pokoi publicznych

Aby utworzyć pokój, który będzie mogła znaleźć każda osoba z Twojej organizacji, administratorzy Google Workspace mogą utworzyć grupę obejmującą całą organizację. Mogą na przykład dodać grupę o nazwie wszyscy@twoja_firma.com do pokoju w Google Chat.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?