Tạo phòng

Hãy tạo phòng trong Google Chat để nhóm có nơi trao đổi và cộng tác.

Trước khi bạn tạo phòng, hãy quyết định:

 • Nếu bạn muốn mời người không thuộc tổ chức của bạn tham gia: Nếu bạn cho phép người bên ngoài, họ cần có tài khoản Google Workspace với một tổ chức khác hoặc Tài khoản Google cá nhân.
 • Nếu bạn muốn phòng có câu trả lời theo chuỗi hoặc không theo chuỗi: Theo mặc định, các phòng có một luồng tin nhắn không theo chuỗi duy nhất. Tuy nhiên, bạn có thể bật tin nhắn theo chuỗi.

Quan trọng: Bạn không thể thay đổi các chế độ cài đặt này sau khi tạo phòng.

Mẹo: Lịch sử trò chuyện luôn bật trong các phòng theo chuỗi. Nếu tổ chức của bạn cho phép, bạn có thể bật hoặc tắt lịch sử trò chuyện trong các phòng không theo chuỗi.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Chat hoặc Gmail.
 2. Bên cạnh “Phòng”, hãy nhấp vào Tạo hoặc Tìm phòng "" sau đó Tạo phòng.
 3. Nhập tên phòng.
 4. (Không bắt buộc) Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Chọn biểu tượng cảm xúc "". Nếu bạn không chọn biểu tượng cảm xúc, thì hình đại diện mặc định sẽ được dùng.
 5. Nhập tên hoặc địa chỉ email của những người và nhóm bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể chọn từ danh sách đề xuất. Danh sách đề xuất bao gồm mọi người trong tổ chức của bạn, ngay cả khi họ không có ứng dụng Chat.
 6. (Không bắt buộc) Để cho phép câu trả lời theo chuỗi, hãy chọn Sử dụng câu trả lời theo chuỗi
  1. Quan trọng: Bạn không thể thay đổi chế độ cài đặt này sau đó.
 7. (Không bắt buộc) Để cho phép người bên ngoài tham gia phòng, hãy chọn Cho phép những người bên ngoài tổ chức của bạn tham gia. Nếu quản trị viên không cho phép tính năng này, có thể bạn sẽ không có tùy chọn này.
  1. Quan trọng: Bạn không thể thay đổi chế độ cài đặt này sau đó.
 8. (Không bắt buộc) Để thông báo cho khách mời, hãy chọn hộp bên cạnh “Thông báo cho mọi người qua email”.
 9. Nhấp vào Tạo.
 10. (Không bắt buộc) Để thêm nhiều người và bot khác vào phòng, hãy nhấp vào Thêm người và bot. Nhập tên hoặc email. Nhấp vào Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?