Skapa ett rum

Skapa ett rum i Google Chat som blir en plats där ett team kan kommunicera och samarbeta.

Innan du skapar ett rum måste du bestämma:

 • Om du vill att personer utanför organisationen får gå med: Om du tillåter externa personer måste de ha ett Google Workspace-konto i en annan organisation eller ett personligt Google-konto.
 • Om du vill att rummet har svar med eller utan trådar: Som standard har rum ett enda flöde med meddelanden utan trådar. Det går i stället att aktivera meddelanden med trådar.

Viktigt! Det går inte att ändra dessa inställningar när du har skapat rummet.

Tips! Historiken är alltid på i rum med trådar. Om organisationen tillåter går det att aktivera eller inaktivera historik i rum utan trådar.

 1. Logga in på Chat eller Gmail
 2. Klicka på Skapa eller Hitta ett rum intill Rum "" följt av Skapa rum.
 3. Ange ett rumsnamn.
 4. (Valfritt) Klicka på Välj en emoji "" uppe till vänster. Om du inte väljer en emoji används en standardavatar.
 5. Ange namn eller e-postadresser till personer och grupper som du vill lägga till. Det går även att välja bland förslag. Förslagen inkluderar alla i organisationen, även om de inte har Chat.
 6. (Valfritt) Tillåt svar i trådar genom att välja Använd svarstrådar
  1. Viktigt! Det går inte att ändra inställningen senare.
 7. (Valfritt) Tillåt att externa personer går med i rummet med Tillåt att personer utanför organisationen går med. Du har inte det här alternativet om administratören inte tillåter den här funktionen.
  1. Viktigt! Det går inte att ändra inställningen senare.
 8. (Valfritt) Meddela inbjudna genom att markera rutan intill Meddela personer per e-post.
 9. Klicka på Skapa.
 10. (Valfritt) Lägg till fler personer och botar i rummet genom att klicka på Lägg till personer och botar. Ange namn eller e-postadresser. Klicka på Skicka.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?